Nové webové stránky kroužku Lázeňáci

 

Milí přátelé,

nová webová stránka kroužku Lázeňáci www.lazenaci.cz je už funkční a postupně jsou doplňovány a budou doplněny všechny probíhající soutěže. 

Věra Kučavová