Předběžné výsledky 1. kola Louskárny 2018

 

Řešení prvního kola Louskárny 2018 došlo od 183 soutěžících, z toho 94 borců řešilo bez jediné chyby, bod ztráty mělo 25 řešitelů a 2 body ztráty dalších 15 luštitelů. Průměrný zisk v prvním kole byl 13,17 správně řešené hádanky.

První kolo připadlo řadě řešitelů poněkud těžší, očekávali spíš náborové kolo. Přesto se na startu objevilo 183 řešitelů a bodové ztráty vznikaly spíš z nepozornosti než z obtížnosti předložených hádanek. Nové soutěžící srdečně vítám, slibuji, že hádanky budou stále snadnější a snadnější, aby mohly přinést radost ze správného řešení. Co se týká hádanek, na kterých se ztrácely body, tak postupně: Herec Stallone z výpustky č. 4 má dvě písmena l, nikoli n – Stalonne. Prvkovka č. 8 odvedla řešitele od Sasa, ale jinak by nevyšel princip tvorby hádanky. Uznávám, že koktejl Cuba libre není příliš obvyklý – aspoň ne na Moravě, zde se dává přednost spíš slivovici. Výměnka č. 11 zamotala několika řešitelům hlavy, šlo o takovou slovní hříčku. Další hádanky byly řešeny téměř všemi řešiteli – až na to, že v kreslené přídavce č. 15 muselo být uvedeno plnil – v textu je dával mince.

Všem přeji pohodu, zdraví a štěstí a dobré nápady – zejména hádankářské. 

POŘADÍ PO 1. KOLE: 15 Ambrož, Bezděk, Bohatý, Borkovský, Brychtová, Červeňáková, Čižmár, Dedková, Drdel, Dudková, Durdilová, Feler, Gašparín, Gonda, Gráf, Hájiček, Haman, Hladký, Holátko, Horáčková, Hulanová, Husar, Chylová, Jakubček, Járová, Jemelík, Jemelíková, Juráň, Kalhous st., Kmoščák, Kokeš, Korčák, Koudelka, Kovářová, Kožušník, Kučavová, Kyncl, Lajksnerová, Lančarič, Lukovský, Luskač, J. Mach, Makovník, Marešková, Marková, Mikšík, Mixová, Mojžíš, Morawková, Moskalová, Motyčková, Nepimach, Ota, Paďour, J. Pavelka, Pešta, Petras, Pláňava, Platzner, Práger, Rádl, Radouš, Rias, Rusá, Rybář, Řičánek, Říha, Samuelová, Sodomková, Struňák, B. Sýkora, J. Sýkora, Šimek, Šotolová, Štefek, Štěrbová, Šuňavec, Švarcová, Švub, Tomášková, Tomsa, Továrek, M. Turek, J. Valkus, Varšaník, Vodáková, Vodičková, Vojník, Vokatý, Vrtěna, Widla, Zedníček, Zvolánek, Žebrok. – 14 Bednarski, Čech, Foldyna, Foltas, Horák, Hošková, Kalhous ml., Konečný, Kotora, Kubíček, R. Malý, Novák, Olyšar, L. Pavelka, Prošek, Roemer, Růžičková, Samec, Schmidová, Skopcová, J. Turek, Valentová, Vavreinová, Wohlmuth, Zügler. – 13 Běhal, Čenovský, Fišbach, Jalůvka, Kadlec, Kolek, Kunst, Kurečková, Kušnír, Malúšek, Matesová, Pačesová, Rambousková, Sedlatý, Šťastná. – 12 Auterský, Hladíková, Hugová, Ivánek, Maršál, Mojžíšek, Moravcová, Peldřimovská, Svobodová, Šatura, Valášek, Vychovalý. – 11 Dub, F. Janouch, Knotek, Pařil, Pavlík, Ryška, Suchanek, Suchanková, B. Valkus, Zíta. – 10 Bartůněk, Kudrnáč, Zahajský. – 9 Bezpalec, Hroneš, Kopřiva, Málek, Navrátil, Polcar, Procházková. – 8 Eliášová, Gabajová, Kolomazník, Peterka, Průša. – 7 Koreneková, Vlen, Zámečník. – 6 Břečka, Dvořák, V. Janouch, Marhoul, Pluhař. – 5 Mlsová, Novotný. – 4 Brücknerová, Š. Mach.

Pokud někdo poslal řešení a nenašel se v tabulce, prosím o zaslání kopie, řešení mu může být dodatečně započteno.

Řešení 1. kola: 1. B. Kousal: Los, kanava, saka – louskárna vás láká. - 2. L. Borkovský: Nechceme úl – chumelenice. - 3. J. Čižmár: Máma, táta – klíč: první a poslední písmeno verše. - 4. J. Rambousek: Stallone, máslo stálo nemálo. - 5. J. Hora: Ubikace, jed Opavy – čubička cestuje do Stupavy. - 6. J. Hora: Kačer, dlaska kala – páka čerpadla skákala. - 7. I. Rias: Lyže, otka, v Limě zlý život kuli má. - 8. E. Hugová: Bali, Bretaň, astry, aleje – Cuba libre Táňa Sasa strýci naleje . - 9. F. Konečný: Rád o dar Korda Radoka okrádal. - 10. D. Lančarič: Ušatec, Federer, rýha – v sadě kvete řeřicha. - 11. I. Rias: Malá mulatka – má lama látku. - 12. O. Kmoščák: Poryvy, váhání – prapory výprava haní. - 13. M. Kokeš: Šťáva Rusína – stavař usíná. - 14. M. Kokeš: Falta ví o kávě – Květa Fialová. - 15. O. Kmoščák: Krápník, buk – král plnil klobouk.

Bohdan Kousal