Soutěže v sudoku

Nabízíme vám internetové soutěže v řešení sudoku a přejeme vám hodně zábavy při luštění!

První je soutěž v luštění lehkého klasického a variantního sudoku, kterou vám přinášíme ve spolupráci se serverem http://cs.sudokucup.com/. Abyste se mohli luštění zúčastnit, je třeba mít účet na serveru SudokuCupu. Pokud ještě účet nemáte, není nic jednoduššího než si jej vytvořit - zde.
 

Druhá je soutěž v řešení sudoku na stránkách http://www.chytrak.estranky.sk/.

V roce 2018 je novinkou možnosť zotrvania v hre napriek tomu, že ste sa v určitej časti súťaže nemohli z najrôznejších dôvodov plnohodnotne zapojiť, či sa vám jednoducho len akosi nedarilo. V princípe ide o rozdelení súťaže na

  • 3 ČASTI, tie budú označené veľkými písmenami A, B a C;
  • KOLÁ, každá časť bude mať 16 kôl označených rímskymi číslami;
  • ÚLOHY, každé kolo bude mať 1 úlohu, označenú arabským číslom.

Z každej časti bude vyhotovená samostatná tabuľka, pričom v jej poslednom kole, ak dôjde k zhode bodov na čele u viacerých súťažiacich, rozhodne čas správneho riešenia.  Po súčte poradí zo všetkých častí a škrtnutí najhoršieho umiestnenia/ní v nich vznikne konečné poradie. Ak aj v tomto prípade dôjde k zhode na čele, o celkovom víťazovi rozhodne jednorazový rozboj.

Kalendár:

časť A - 5.1. / 12. / 19. / 26. / 2.2. / 9. / 16. / 23. / 2.3. / 9. / 16. / 23. / 30. / 6.4. / 12. / 20. /

časť B - 27. / 4.5. / 10. / 18. / 25. / 1.6. / 8. / 15. / 22. / 29. / 6.7. / 13. / 20. / 27. / 3.8. / 10. /

časť C - 14.9. / 21. / 28. / 5.10. / 12. / 19. / 26. / 2.11. / 9. / 16. / 23. / 30. / 7.12. / 14. / 21. /

 

Ide o viackolovú súťaž v riešení úloh sudoku. Termín predkladania nových úloh v sudoku bude piatok, 20. hodina a miestom pre súťažné úlohy a informácie bude rubrika s názvom SUDOKU.

Termín na poslanie riešení pre súťažiacich je 7. deň od predloženia úlohy do 20. hodiny.

Každé súťažné kolo bude obsahovať jednu úlohu s rôznorodou obťažnosťou, termínmi na posielanie riešení a počtom bodov za jej správne riešenie. Podoba jeho posielania bude taktiež uvedená pri úlohe.

Riešitelia svoje riešenia musia posielať výhradne na adresu chytresudoku@gmail.com. V prípade poslania riešenia z inej, ako pravidelnej adresy treba včas oznámiť.

Do 24 hodín od skončenia daného kola bude pri novej úlohe, ale aj v rubrike SKÓRE uverejnené priebežné poradie.

Súťažiaci môžu požiadať na adrese chytrakjc@gmail.com o poslanie danej úlohy v JPG alebo PDF formáte.

Súťažiť je povolené aj pod značkou, no v prípade víťazstva bude pravé meno zverejnené.