Výsledky 1. kola a zadání 2. kola NKM 2018

 

Do letošního ročníku Nolčovy křížovkářské maturity odstartovalo 25 soutěžících, tedy menší počet než v loňském roce. Celkem 14 řešitelů řešilo na nulu, ale ztráty ostatních jsou minimální a všichni tak mohou usilovat o dobré umístění. Chybovalo se zejména v těchto výrazech a pasážích: 39/2. KLAS (Matzner) x KRAKA (I-net, Kott) - zde nelze 39/2 HLAS, protože HLAS už je na A/1, dále se chybovalo v nesprávném obrysu obrazce v okolí výrazu Y/3 BARORECEPTOR. Řešení B-AR-O-R-E-C-E-P-TO-R nelze uznat, protože křižující výrazy OLEAR a OBR nejsou doloženy. 2 řešitelé se bohužel nevyhnuli překlepům či nedopisům. Některými řešiteli nenalezený výraz BSA je v Kočím.

Výsledky 1. kola: 0 ztrátových bodů: Bernard, Drápala, Hanák, Jaroš, Járová, Juráň, Mikuš, Nack, Páč, Pětibojař, Podzemský, Sýkora, Vojník, Vychovalý; 1 – Pavelka, Vašinka; 2 – Bonavertura D., Bonavertura Š., Gonda, Sklenka; 3 – Gašparín, Sebera, Turek; 12 – Kopřiva; 16 – Švub.

Vše k 1. kolu včetně jeho řešení i zadání 2. kola je na STRÁNCE SOUTĚŽE.