2. kolo NKM 2011

Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2011

Milí přátelé,

první kolo máme společně za sebou a před vámi je kolo druhé, v němž budete řešit práci Stanislava Bulína, předloženou jako polodokreslovku. Obrazec najdete v mailové zásilce i na www.kabrnaci.ic.cz. Svá řešení 2. kola zašlete nejpozději do 15. dubna 2011 na adresu: Zdeněk Chromý, Popelákova 21, 628 00 Brno, nebo mailem na adresu chromyz@seznam.cz.

Hodně zdaru Vám přeje za Kabrňáky Zdeněk Chromý

Pouze pro 2. kolo si hned místo pramene Fikejz: Slovník zahraničních herců konce XX. století (2002), který nebyl použit, zařaďte: Bernard a kol.: Encyklopedický přehled minerálů (Academia 1992).

 

 

AFRICKÉ SAFARI – 2. kolo – SLONI

 

Sloni patří mezi nejinteligentnější zvířata přesto, že jejich … (1) váží pouze kolem 5 kg, což v poměru k velké tělesné váze není mnoho. Sloni mají znamenitý čich, výborný sluch, … (2), (3) a dobře vyvinutou chuť. Slon se naučí rozeznávat tóny, geometrické obrazce, různá … (4), rozličné druhy vůní a dovede si je na dlouhou dobu zapamatovat. Slon africký se mohutnější než slon indický: v kohoutku měří až 4 metry a může dosahovat váhy až 7,5 tuny. Sežere denně až 300 kg rostlinné potravy – … (5), (6) a plody různých rostlin. Dokáže vypít najednou až 1240 litrů vody. (7) a sloni jsou jedinými africkými zvířaty, která vyhrabávají zemi, aby našla vodu. Slon africký má několik zeměpisných ras: slon jihoafrický, slon pralesní, slon východoafrický a … (8), který je ze všech největší. Od ostatních zvířat se slon odlišuje dvěma specifickými orgány. Je to v prvé řadě … (9) vzniklý prodloužením nosu a horního pysku a dále kly, tvořené z nažloutlé hmoty – slonoviny. Afričané rádi jedí sloní maso. Za největší pochoutku jsou považovány … (10) a … (9).

 

 

NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ CELEK

složený z 3 nesouměrných křížovek – střídavé polomozaikovky, střídavé mozaikovky a shlukové polomozaikovky

 

Celek je předložen jako polodokreslovka.

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. 10. tajenka. – 2. Druh publicistického pořadu; předložka. – 3. Metoda chemické analýzy; nerost; pohoří na sever od Indu; čeleď ryb. – 4. Nezaměstnaní; členka kabaretu; irské mužské jméno; nauka o stylu; planetka; značka španělských aut. – 5. Varioobjektiv; africké ženské jméno; domácké ženské jméno; úvodní části skladeb; strom; poskytující zlatou rudu; americký spisovatel; německý humorista. – 6. Britská řeka; vědní disciplína; matka Murugana; mongský bůh slunce; 2. tajenka; hudební nástroj; mladistvý. – 7. Wa; italský matematik; spolčenost; část klobouku; jihoameričtí Indiáni; rváči; manekýna; nizozemský skladatel. – 8. Žilná hornina; nerost; citoslovce; silnější tkanina; sídlo v Turecku; obrovská hlubidla; citoslovce. – 9. Zoborožcovitý pták; Čuvaši; muslimská náboženská obec; přežvýkavec; sídla; italské platidlo; jihovýchodoasijský jazyk; zajistit konstrukci proti sesouvání. – 10. Punčochy; 6. tajenka; bulharské platidlo; druh obuvi. – 11. Týkající se jistého měsíce; předislámský severoarabský bůh; veřejně kárat; horký; italský skladatel a básník; několikero. – 12. Ruský historik umění; chemický prvek; 9. tajenka; programovací jazyk; ctihodná; úplatky. – 13. Ozdoby na pokrývky hlavy; části rostlin; jednotky síly; chapadla hlavonožců; pták; krčma. – 14. Srpy; oko; citoslovce; citoslovce; sídlo v Rusku. – 15. Polský literát; zulská říční bohyně; domácké ženské jméno; muž s přezdívkou „kráčející slovník“; španělsky „rozvodnění“; velký kus. – 16. Mexický kukuřičný nápoj; sídlo v Indonésii; řecký státník; ruský psycholog a pedagog. – 17. Sídlo v Rusku; sídlo ve Středočeském kraji; biblická postava (syn Josefa). – 18. Hudební nástroj; domácké ženské jméno; horovati pro Slovany. – 19. Prvoledvina; zhotovený kováním; brambory. – 20. Mající široké pásy. – 21. Poděšenost.

 

ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 13. Zespolečenšťovati. – 14. Sarkom z chrupavčité tkáně; sekret. 15. Role roztroušená po celé hře; nerost; značka fotografického objektivu. – 16. Vrhačka; popálenina způsobená opařením (slovensky). – 17. Zelená mořská řasa; slitina používaná na odpory; stavba; procento (zdrobněle); strojní součást. – 18. 1. tajenka; hromadnost; vaječník; malá vrtná plošina; německý malíř. – 19. Chaos; literární díla; úděl; bobizační slabika; čínské platidlo; surová mosaz; domácky Kateřina. – 20. Japonské město; zevlování; plemeno koní; churavost; alkaloid; žilná hornina. – 21. Část jistého nemocničního oddělení; dusíkaté deriváty organických kyselin; klopa uniformy; sochy; mezera; severák. – 22. Naše řeka; omezeně; vtipné rčení; zápalky; autor díla Neznámý voják; jednotlivá položka; začátek závodu. – 23. Odrůda kapusty; 8. tajenka; naboso; britský malíř a spisovatel; 7. tajenka. – 24. Český filmový kameraman; řád hmyzu; malý pták (délka těla cca 11,5 cm); barva otřeného prášku nerostu; nálev; s ubývající silou a rychlostí (v hudbě); osteomyelitida (zkratka); anglický malíř + chemická značka kovového prvku. – 25. Výpravná báseň; druh řemeslné živnosti; člen západního špitálního řádu; kobylinec; damenizační slabika; rod hadů. – 26. Loď; hvězda; 4. tajenka; žába; domácké ženské jméno; až; šňupavý tabák; obchodní název sympatolytika. – 27. Cvičenec, kolem kterého se ostatní otáčejí; japonská umělá družice; členovec; fonský bůh osudu; blůza; švýcarský filmový režisér; upozornit; rakouský kardinál a politik. – 28. Pomocné rozněcovadlo; ženské jméno; vyšší národy; 5. tajenka; průzračnost; britský chirurg. – 29. Zaháleti; ovládací zařízení; slovenský básník; tvarovaná příze; useknout. – 30. Ohně v přírodě; určený k uzení; solmizační slabika. – 31. Střemhlav; vyvýšený chodník podle dveřní stěny venkovského stavení; hromady. – 32. Rostlina; španělsky „lípa“. – 33. Pálený cukr; desetina ocque + pikul; římské číslo. – 34. Africký kmen; druh sportu; osení. – 35. 3. tajenka. – 36. Ruská řeka.

 

Změna pramene (jen pro 2. kolo MLSK): V doporučených pramenech si pramen Fikejz: Slovník zahraničních herců konce XX. století (2002) nahraďte pramenem Bernard a kol.: Encyklopedický přehled minerálů (Academia 1992).

 

ZPRÁVA O 2. KOLE MLSK 2011

Řešení 2. kola zaslalo 27 kroužků, Skaláci se pro toto kolo omluvili. Nástrahy autora Stanislava Bulína zvládlo bez problémů 20 kroužků. Nejvíce se chybovalo v hudebním nástroji RAMKI, který je k nalezení ve Vágnerově Životě a smrti zvířat, v příloze za stranou 16 (vida, ono to není jen o zvířatech:). Někteří byli svedeni odhadem k řešení RAMBA (lépe to vypadá) a africký kmen BALINGA existuje stejně jako KILINGA. Ve Vágnerovi se najde také pták 24. TAHA s příslušnými mírami. Uznávali jsme řešení 7. BANÍVA i BANIVA, křižující se s 25. ŠTÍBR i ŠTIBR. Některé chyby vznikly z nepozornosti, nicméně startovní pole rozhozeno stále není: 17 kroužků je na nule a sbírá bodíky i do pokusného žebříčku.

 

ŘEŠENÍ 2. KOLA

VE SMĚRU ZLEVA DOPRAVA: 1. Sloní tlapy. – 2. Telemost; ku. – 3. Titrace; elbait; Ladakh; cípalovití. – 4. Vakanti; kabaretnice; Sean; stylistika; tanga; SEAT. – 5. Zoom; Jemima; Inečka; intrády; agastr; zlatorudná; Ellin; Dohm. – 6. Irk; deontika; Korravi; Nkombe; dobrý zrak; ramki; juný. – 7. Va; Ceva; sehranost; krempa; Baníva (Baniva); práči; modelka; Mul. – 8. Isit; tiragalloit; cinarata; štruk; Of; velkorypadla; je. – 9. Toko; Anatri; umma; puku; stánky; filippo; ho; větrovat. – 10. Krepsilonky; listí; canteim; kanady. – 11. Lednový; asar; stírat; parní; Boito; vícero. – 12. Kondakov; vodík; chobot; SIPLAN; ctná; koláče. – 13. Chocholce; stony; pondy; ramena; ypekaha; sabanda. – 14. Kosáky; point; ha; vr; Tegda. – 15. Kurek; Mamlambo; celesta; Tay; llena; kaval. – 16. Pozole; Kaima; Kanaris; Těplov. – 17. Moron; vonoklasy; Manase. – 18. Laud; Áta; slovaniti. – 19. Mezonefros; odkovaný; erteple. – 20. Širokopásová. – 21. Postrašenost.

Tajenky:

1. Mozek. – 2. Dobrý zrak. – 3. Jemný hmat. – 4. Tělesa. – 5. Větve. – 6. Listí. – 7. Paviáni. – 8. Slon stepní. – 9. Chobot. – 10. Sloní tlapy.

 

VÝSLEDKY  2. KOLA

0 ztr. b.: Bôbari, Doubravák, Gorali, Hanáci, Hradečtí Votroci, Ječmínek, Ježci, Krušnohor, Macejko, Ostraváci, Pašeráci, Permoníci, Přemyslovci, Staré hnízdo, Šíravan, Tatranec, Torysek, Třebíčáci, Valaši, Žilinci. – 1: Trosky. – 2: Jarabáček. – 3: Šohaji. – 4: Pašáci. – 26: Lázeňáci. – 99: Rychtáři. – 100: Skaláci.

 

VÝSLEDKY  PO 2. KOLE SOUTĚŽE

0 ztr. b.: Bôbari, Doubravák, Gorali, Hanáci, Hradečtí Votroci, Ječmínek, Ježci, Krušnohor, Macejko, Ostraváci, Pašeráci, Permoníci, Šíravan, Torysek, Třebíčáci, Valaši, Žilinci. – 1: Přemyslovci, Staré hnízdo, Tatranec, Trosky. – 2: Jarabáček. – 3: Šohaji. – 4: Pašáci. – 29: Lázeňáci. – 100: Rychtáři. – 104: Skaláci.