Aktualizace hodnocení úlohy č. 4 v logice - Lázeňské oříšky 2019

 

Milí přátelé,

upravuji hodnocení úlohy č. 4 v logice 2. kola Lázeňských oříšků 2019:

Za každé odpovídající řešení budou přiděleny 2 body, maximálně však 10 bodů.

Věra Kučavová