Autorská soutěž č. 1/2018 na figurální křížovky

 

Vypisujeme autorskou soutěž na figurální polomozaikovou křížovku s vnitřním, figurálním obrysem; rozsah 100–150 vpisovaných a neskrytých tajenkových výrazů.

Soutěžní práce (od jednoho autora maximálně 3) s vyplněným obrazcem posílejte pod značkou uvedenou na samostatném papíře současně se jménem a adresou na adresu naší redakce nejpozději do 30. března 2018.

Upozorňujeme, že je nutno dodržet Publikační kritéria ČSHAK (zájemcům, pokud zašlou ofrankovanou obálku, je obratem pošleme). Dále upozorňujeme na Všeobecné pokyny k autorským soutěžím (Křížovka a hádanka č. 1/2018, str. 31), na seznam pramenů doporučených pro autorské soutěže (dtto) a na seznam opsaných chyb (www.cshak.cz).