Autorská soutěž na křížovky č. 2/2021

 

Vypisujeme autorskou soutěž na písmennou křížovku, v níž budou použity všechny samohlásky české abecedy, jmenovitě: a, á, e, é, ě, i, í, o, ó, u, ú, ů, y, ý. Rozsah: 80–120 vpisovaných a neskrytých tajenkových výrazů.

 

Soutěžní práce (od jednoho autora maximálně 3) s vyplněným obrazcem posílejte pod značkou uvedenou na samostatném papíře současně se jménem a adresou na adresu naší redakce, nebo na elektronickou adresu novum-kah@volny.cz nejpozději do 26. května 2021.

 

Upozorňujeme, že je nutno dodržet Publikační kritéria ČSHAK (zájemcům, pokud zašlou ofrankovanou obálku, je obratem pošleme). Dále upozorňujeme na Všeobecné pokyny k autorským soutěžím (Křížovka a hádanka č. 1/2021, str. 31), na seznam pramenů doporučených pro autorské soutěže (dtto) a na seznam opsaných chyb (www.cshak.cz).

 

Autoři pěti nejlepších prací obdrží po otištění zvýšený honorář a získají (pokud jsou členy ČSHAK) příslušné body do kvalifikace.