Autorská soutěž na křížovky č. 3/2023

 

Vypisujeme kvalifikační autorskou soutěž na písmennou křížovku s částečně zadaným vnějším obrysem a rozdělovacími linkami, jejíž tajenkou je citát nebo jeho dokončení. U zadaného základu obrazce není obrys křížovky v rozích kompletní a autoři mají možnost upravit si rohy obrazce podle svých potřeb. Mohou také podle svého uvážení doplnit rozdělovací linky (ne však šikmé), nikoli ovšem mazat ty zadané.

 

Soutěž je určená pro držitele 3. výkonnostní třídy v kategorii autor křížovek a pro autory bez výkonnostní třídy. Soutěžní práce (od jednoho autora maximálně 3) s jedním vyplněným a jedním prázdným obrazcem posílejte pod značkou uvedenou na samostatném papíře současně se jménem, adresou a rodným číslem na adresu Ing. Stanislav Bulín, Hlučkova 812/10, 199 00 Praha 18 nebo na elektronickou adresu stanislav.bulin@gmail.com nejpozději do 7. června 2023.

 

Upozorňujeme, že je nutno dodržet Publikační kritéria ČSHAK (viz www.cshak.cz – základní křížovkářské dokumenty). Dále upozorňujeme na Všeobecné pokyny k autorským soutěžím (KaH č. 1/2023, str. 31), na seznam pramenů doporučených pro autorské soutěže (dtto) a na seznam opsaných chyb (www.cshak.cz).

Autoři pěti nejlepších prací obdrží po otištění zvýšený honorář a získají (pokud jsou členy ČSHAK) příslušné body do kvalifikace.

 

KAS3-2023-obrazec