Autorská soutěž na křížovky č. 3/2024

 

Vypisujeme kvalifikační autorskou soutěž na písmennou křížovku s vyloučením zeměpisných výrazů neuvedených v NJP. Rozsah: 80–120 vpisovaných a tajenkových výrazů. Soutěž je určená pro držitele 3. výkonnostní třídy v kategorii autor křížovek a pro autory bez výkonnostní třídy.

 

Soutěžní práce (od jednoho autora maximálně 3) s jedním vyplněným obrazcem posílejte pod značkou uvedenou na samostatném papíře současně se jménem, adresou a rodným číslem na adresu Ing. Stanislav Bulín, Hlučkova 812/10, 199 00 Praha 18 nebo na elektronickou adresu stanislav.bulin@gmail.com nejpozději do 15. srpna 2024.

 

Upozorňujeme, že je nutno dodržet Publikační kritéria ČSHAK (www.cshak.cz). Dále upozorňujeme na platnost Všeobecných pokynů k autorským soutěžím (Křížovka a hádanka č. 1/2024, str. 31), na seznam pramenů doporučených pro autorské soutěže (dtto) a na seznam opsaných chyb (www.cshak.cz).

 

Autoři pěti nejlepších prací obdrží po otištění zvýšený honorář a získají (pokud jsou členy ČSHAK) příslušné body do kvalifikace.