Autorská soutěž na logiku č. 1/2019

 

Vypisujeme autorskou soutěž na logické úlohy, a to na 4 typy japonských hlavolamů:

1. SLITHERLINK (Plot), s maximem do 100 stran plotu;

2. HITORI (Vyškrtávání čísel), s maximem do 160 políček a 12 sloupců;

3. SIKAKU (Čtverce a obdélníky), s maximem do 200 políček a 12 sloupců;

4. HAŠI (Mosty), s maximem do 75 kroužků s čísly.

 

Popis jednotlivých typů úloh najdete na stranách Křížovky a hádanky č. 7/2019, str. 26 (2. kolo soutěže Logika) nebo Křížovky a hádanky č. 17/2019, str. 26 a 27 (Japonské logické hlavolamy). V případě zájmu je možné tyto stránky zájemcům zaslat, pokud si o ně napíší na níže uvedenou mailovou adresu. Každý autor může zaslat do soutěže nejvýše jednu práci od každého typu. Pořadí autorů bude stanoveno pro každý typ úlohy zvlášť. Autoři prvních pěti prací v každé kategorii obdrží příslušné kvalifikační body. Soutěž je vypisována současně jako soutěž kvalifikační; autoři, kteří dosud nemají žádnou nebo nejvýše 3. kvalifikační třídu, obdrží za každou práci, která má správné zadání a jediné netriviální řešení a přitom se neumístila na prvních pěti místech, jeden kvalifikační bod. Soutěžní práce musí obsahovat soutěžní značku, název úlohy, zadání úlohy, výchozí obrazec určený k řešení a autorské řešení. Soutěžní práce uvádějte pro každou kategorii samostatně a na zvláštním listu uveďte jméno a příjmení autora, členské číslo ČSHAK (u nečlenů adresu) a seznam zasílaných soutěžních značek. Upozorňujeme, že pro soutěž platí Všeobecné pokyny k autorským soutěžím uvedené v Křížovce a hádance č. 1/2019, str. 31. Vhodné práce budou postupně publikovány v soutěži Logika na stránkách časopisu, proto by tomu měla odpovídat velikost práce. Upozorňujeme autory, že kvalifikační komise rozhodla, že pokud bude jejich práce zaslaná do AS uveřejněna, pak jim budou započteny příslušné body i jako řešiteli, pokud se zúčastní řešitelské soutěže. Tato výjimka platí pouze pro úlohy z AS a neplatí pro úlohy zasílané do soutěže Logika samostatně.

 

Soutěžní práce zašlete do 2. ledna 2020 e-mailem na p.haman@centrum.cz (v běžných formátech s koncovkou .doc, .docx, .xls., .xlsx, .pdf, .jpg, .rtf, .ods) nebo poštou na adresu Petr Haman, Raisova 20, 301 00 Plzeň.