Autorské soutěže na hádanky č. 2 a č.3/2019

 

HÁDANKÁŘSKÁ AUTORSKÁ SOUTĚŽ č. 2/2019

 

Vypisujeme autorskou soutěž na trojboj – soubor tří hádanek libovolných druhů typu C–F s výjimkou záměnek a obměnek ve všech způsobech tvorby s výjimkou nepravidelné (kombinované, kvadratické, návazné a vtipné) v souvislém textovém podání. Každá hádanka v souboru musí být jiného druhu. Text podání může mít nejvýše 24 veršů, 12 slabik ve verši a 240 slabik celkem. Výše budou hodnoceny práce, které budou mít dějový charakter (příběh, scénka s pointou, popis události apod., a to v konkrétní situaci). Soutěže se může zúčastnit každý autor nejvýše pěti soubory. Každý soubor uveďte na zvláštním listu formátu A4 v jednom exempláři, kde na levé straně bude text podání a na pravé straně u příslušných řádků řešení hádanek. Upozorňujeme, že je nutno respektovat všeobecné pokyny k autorským soutěžím a prameny v autorských soutěžích, které najdete v KaH č. 1/2019 na str. 31.

Soutěžní práce zasílejte nejpozději do 27. března 2019 na e-mailovou adresu bkousal@seznam.cz nebo poštou na adresu Ing. Bohdan Kousal, Kostelecká 9, 796 01 Prostějov. Autoři prací na prvních deseti místech, pokud jsou členy ČSHAK, získají kvalifikační body.

 


 

AUTORSKÁ SOUTĚŽ NA HÁDANKY č. 3/2019

Vypisujeme autorskou soutěž na hádanky proměnové (typ C–F) ve všech způsobech tvorby s výjimkou nepravidelné (kombinované, kvadratické, návazné a vtipné) v textovém podání na téma hlavní města států. Text podání může mít nejvýše 12 veršů, 12 slabik ve verši a 96 slabik celkem. Podmínkou je, aby požadovaná tematika byla obsažena v jádru hádanky; její výskyt i v náznaku bude považován za klad.

 

Soutěže se může zúčastnit každý autor nejvýše pěti pracemi. Hádanky pište na jeden list pod sebe v jednom vyhotovení. Upozorňujeme, že je nutno respektovat všeobecné pokyny k autorským soutěžím a prameny v soutěžích, které najdete v Křížovce a hádance č. 1/2019 na straně 31.

 

Soutěžní práce zasílejte nejpozději do 24. dubna 2019 e-mailem na adresu ivo.husar@seznam.cz (ve formátech s koncovkou .doc nebo .docx) nebo poštou na adresu Ing. Ivo Husar, Volgogradská 115, 700 30 Ostrava-Zábřeh. Autoři prací na prvních pěti místech, pokud jsou členy ČSHAK, získají kvalifikační body.