Autorské soutěže na hádanky č. 6/2018 a č. 7/2018

 

HÁDANKÁŘSKÁ SOUTĚŽ č. 6/2018

Vypisujeme kvalifikační autorskou soutěž na výměnky ve všech druzích tvorby s výjimkou nepravidelné (kombinované, kvadratické, návazné a vtipné) v textovém podání. Text podání může mít nejvýše 8 veršů, 12 slabik ve verši a 80 slabik celkem.

 

Soutěže se může zúčastnit nejvýše třemi pracemi každý člen ČSHAK, pokud má buď druhou (1. skupina), anebo třetí či žádnou (2. skupina) kvalifikační třídu ve tvorbě hádanek. Údaj o své kvalifikační třídě připište. Upozorňujeme, že je nutno respektovat všeobecné pokyny k autorským soutěžím a prameny v autorských soutěžích, které najdete v KaH č. 1/2018 na str. 31. Soutěžní práce zasílejte v jednom exempláři nejpozději do 21. listopadu 2018 na e-mailovou adresu bkousal@seznam.cz nebo poštou na adresu Ing. Bohdan Kousal, Kostelecká 9, 796 01 Prostějov.

 

Soutěžící ve 2. skupině získají kvalifikační body podle umístění v této skupině, řešitelé v 1. skupině podle celkového umístění (bez ohledu na skupinu).

 


 

HÁDANKÁŘSKÁ SOUTĚŽ č. 7/2018

Vypisujeme autorskou soutěž na

a) královské procházky s vlastním veršovaným textem v rozsahu do 256 políček,

b) královské procházky s přejatým veršovaným textem v rozsahu do 256 políček,

c) koníčky s vlastním veršovaným textem v rozsahu do 200 políček.

 

Soutěže se může zúčastnit každý autor nejvýše třemi pracemi v každé kategorii. Upozorňujeme, že je nutno respektovat všeobecné pokyny k autorským soutěžím a prameny v soutěžích (v KaH č. 1/2018, str. 31). U přejatých textů je nutno uvést přesné bibliografické údaje; doporučuje se přiložit též kopii původního textu. Podání každé soutěžní práce uveďte na samostatný list formátu A4 tak, že do kopie vyplněného obrazce vkreslíte barevnou tužkou síť a k tomu přiložíte rozluštění a originál obrazce s vyplněnými políčky bez zakreslení sítě.

 

Soutěžní práce zasílejte do 30. listopadu 2018 na adresu Ing. Jaromír Kvíčala, Nepasické náměstí 903, 190 14 Praha 9–Klánovice nebo e-mailem na adresu novum–kah@volny.cz. Autoři prací na prvních pěti místech v každé kategorii, pokud jsou členy ČSHAK, získají kvalifikační body.