Autorské soutěže: na křížovky č. 1/2024 a na hádanky č. 2/2024

 

SOUTĚŽ NA KŘÍŽOVKY č. 1/2024

Vypisujeme autorskou soutěž na písmennou křížovku na volné téma obsahující všechna písmena s háčky; rozsah: 90–120 vpisovaných a neskrytých tajenkových výrazů.

 

Soutěžní práce (od jednoho autora maximálně 3) s vyplněným obrazcem posílejte pod značkou uvedenou na samostatném papíře současně se jménem, adresou a rodným číslem na elektronickou adresu ivo.husar@seznam.cz (ve formátech s koncovkou .doc nebo .docx) nebo poštou na adresu Ing. Ivo Husar, Volgogradská 115, 700 30 Ostrava-Zábřeh nejpozději do 11. dubna 2024.

 

Upozorňujeme, že je nutno dodržet Publikační kritéria ČSHAK (zájemcům, pokud zašlou ofrankovanou obálku, je obratem pošleme). Dále upozorňujeme na platnost Všeobecných pokynů k autorským soutěžím (Křížovka a hádanka č. 1/2024 str. 31), na seznam pramenů doporučených pro autorské soutěže (dtto) a na seznam opsaných chyb (www.cshak.cz).

 

Autoři pěti nejlepších prací obdrží po otištění zvýšený honorář a získají (pokud jsou členy ČSHAK) příslušné body do kvalifikace.

 


 

HÁDANKÁŘSKÁ SOUTĚŽ č. 2/2024

Vypisujeme autorskou soutěž na hádanky proměnové (typ C–F) ve všech způsobech tvorby s výjimkou nepravidelné (kombinované, kvadratické, návazné a vtipné) v textovém podání na téma naši malíři a jejich díla. Text podání může mít nejvýše 12 veršů, 12 slabik ve verši a 96 slabik celkem. Podmínkou je, aby požadovaná tematika byla obsažena v jádru hádanky; její výskyt i v náznaku bude považován za klad.

Soutěže se může zúčastnit každý autor nejvýše pěti pracemi. Hádanky pište na jeden list pod sebe v jednom vyhotovení.

 

Upozorňujeme, že je nutno respektovat všeobecné pokyny k autorským soutěžím a prameny v soutěžích, které najdete v Křížovce a hádance č. 1/2024 na straně 31.

 

Soutěžní práce zasílejte na elektronickou adresu ivo.husar@seznam.cz (ve formátech s koncovkou .doc nebo .docx) nebo poštou na adresu Ing. Ivo Husar, Volgogradská 115, 700 30 Ostrava-Zábřeh nejpozději do 11. dubna 2024.

 

Autoři prací na prvních pěti místech, pokud jsou členy ČSHAK, získají kvalifikační body.