Autorské soutěže na křížovky č. 4/2018 a č. 5/2018

 

Vypisujeme autorskou soutěž č. 4/2018 na střídavou křížovku se slepými políčky a heslem; rozsah: 60-100 vpisovaných a neskrytých tajenkových výrazů.

 

Soutěžní práce (od jednoho autora maximálně 3) s jedním vyplněným a jedním prázdným obrazcem posílejte pod značkou uvedenou na samostatném papíře současně se jménem, adresou a rodným číslem na adresu Ing. Ivo Husar, Volgogradská 115, 704 00 Ostrava-Zábřeh nejpozději do 30. listopadu 2018.

 

Upozorňujeme, že je nutno dodržet Publikační kritéria ČSHAK (zájemcům, pokud zašlou ofrankovanou obálku, je obratem pošleme). Dále upozorňujeme na Všeobecné pokyny k autorským soutěžím (v KaH č. 1/2018, str. 31), na seznam pramenů doporučených pro autorské soutěže (dtto) a na seznam opsaných chyb (www.cshak.cz).

 

Autoři pěti nejlepších prací obdrží po otištění zvýšený honorář a získají (pokud jsou členy ČSHAK) příslušné body do kvalifikace.

 


 

Vypisujeme kvalifikační autorskou soutěž č. 5/2018 na písmennou polomozaikovou křížovku  s tajenkou v základních políčkách (minimálně 2 díly tajenky), rozsah: 70-90 vpisovaných a tajenkových výrazů. Soutěž je určená pro držitele 3. výkonnostní třídy v kategorii autor křížovek a pro autory bez výkonnostní třídy.

 

Soutěžní práce (od jednoho autora maximálně 3) s jedním vyplněným a jedním prázdným obrazcem posílejte pod značkou uvedenou na samostatném papíře současně se jménem, adresou a rodným číslem na adresu Ing. Stanislav Bulín, Hlučkova 812/10, 199 00 Praha 18 nebo na elektronickou adresu stanislav.bulin@gmail.com nejpozději do 20. prosince 2018.

 

Upozorňujeme, že je nutno dodržet Publikační kritéria ČSHAK (zájemcům, pokud zašlou ofrankovanou obálku, je obratem pošleme). Dále upozorňujeme na Všeobecné pokyny k autorským soutěžím (v KaH č. 1/2018, str. 31), na seznam pramenů doporučených pro autorské soutěže (dtto) a na seznam opsaných chyb (www.cshak.cz).

 

Autoři pěti nejlepších prací obdrží po otištění zvýšený honorář a získají (pokud jsou členy ČSHAK) příslušné body do kvalifikace.