Autorské soutěže na křížovky č. 6/2019 a hádanky č. 9/2019

 

SOUTĚŽ NA KŘÍŽOVKY č. 6/2019

Vypisujeme autorskou soutěž na volnou figurální křížovku s vyloučením figur, písmen a čísel, rozsah: 80–120 vpisovaných a neskrytých tajenkových výrazů.

Soutěžní práce (od jednoho autora maximálně 3) s jedním vyplněným a jedním prázdným obrazcem posílejte pod značkou uvedenou na samostatném papíře současně se jménem, adresou a rodným číslem na adresu Ing. Stanislav Bulín, Hlučkova 812/10, 199 00 Praha 18 nebo na elektronickou adresu stanislav.bulin@gmail.com do 16. ledna 2020.

Upozorňujeme, že je nutno dodržet Publikační kritéria ČSHAK (zájemcům, pokud zašlou ofrankovanou obálku, je obratem pošleme). Dále upozorňujeme na platnost Všeobecných pokynů k autorským soutěžím (KaH č. 1/2019, str. 31), na seznam pramenů doporučených pro autorské soutěže (dtto) a na seznam opsaných chyb (www.cshak.cz).

Autoři pěti nejlepších prací obdrží po otištění zvýšený honorář a získají (pokud jsou členy ČSHAK) příslušné body do kvalifikace.


 

SOUTĚŽ NA HÁDANKY č. 9/2019 MEMORIÁL JIŘÍHO HAVLÍNA

Vypisujeme autorskou soutěž na proměnové (typ C-F) hádanky pro Louskárnu v textovém zpracování; text podání může mít nejvýše 4 verše a 8 slabik ve verši. Do soutěže nelze zaslat přesmyčky ani hádanky, u nichž je uplatněna nepravidelná tvorba. Soutěže se mohou zúčastnit nositelé 2. nebo 3. třídy v tvorbě hádanek nejvýše pěti, autoři bez třídy nejvýše třemi pracemi. Své soutěžní práce zasílejte do 16. ledna 2020 elektronickou poštou na adresu bkousal@seznam.cz, anebo (v jednom provedení) na adresu Ing. Bohdan Kousal, Kostelecká 9, 796 01 Prostějov.

Upozorňujeme, že je nutno respektovat všeobecné pokyny k autorským soutěžím a prameny v soutěžích, které najdete v KaH č. 1/2019 na str. 31. Každá práce musí být opatřena značkou a nesmí u ní být uvedeno jméno autora. Autoři prací na prvních pěti místech, pokud jsou členy ČSHAK, získají kvalifikační body.