Autorské soutěže na logiku-2017

 

VÝSLEDKY AUTORSKÉ SOUTĚŽE NA LOGIKU Č.1/2017

Do autorské soutěže na logické úlohy pro řešitelskou soutěž Luštitelská olympiáda mládeže přišlo celkem 35 prací od 9 autorů. Úlohy hodnotila porota ve složení František Vokatý, Zdeněk Chromý, Daniel Marek a Petr Haman. Porota se shodla, že úroveň většiny úloh byla nízká a taktéž chyběla pracím jakákoliv originalita. 18 prací porota nehodnotila, protože svou obtížností neodpovídala věkové skupině, pro kterou byla AS určena, nebo pro více než jedno řešení úlohy, chyby v zadání a pod. (značky 43, Dav, Digit, Ferda, Frmol, Fúrie, Fyzik, Haf, Klíč, Klika, Kop, Kvízovka, Řazení 2, Státy, Šestkrát odpověz, Tečky, Tisk, Ukryto v číslech).

U zbylých 17 prací stanovila porota následující pořadí:

1. Imrich Cily, zn. PIŠKVORKY, 2. Josef Hlavatý, zn. ZÁVODY S PŘEKÁŽKAMI, 3. Josef Hlavatý, zn. VNUČKY, 4. Hana Kotinová, zn. PŘÍŠERKY, 5. Imrich Cily, zn. BALÓNKY, 6. a 7. Imrich Cily, zn. Biatlon a Součet sto, 8. Josef Hlavatý, zn. Římské číslice, 9. Hana Kotinová, zn. Dobble, 10. M. M. Motyčková, zn. Filek, 11. Hana Kotinová, zn. Číselná skákačka. Na 12.-17. místě bez určení pořadí se umístily práce Lov, Klu (obě Tomáš Mareš), Kmen (Stanislav Šebesta), Řazení (Karel Salavec), Slabikovka (Josef Hlavatý) a Stany (Imrich Cily).

Autoři na prvních pěti místech získají příslušné kvalifikační body. Řada úloh, které se umístily, stejně tak i některé nehodnocené práce, budou po případných úpravách nebo zlehčení postupně použity v soutěži Luštitelská olympiáda mladých.

Věra Kučavová, tajemník poroty