Databáze křížovek

BUŇKOVÁ DARVINOVKA

 

Základní charakteristika

Křížovka s těsným úplným řetězovým křižováním.

 

Příbuzná hesla

Buňkovka

Darvinovka

Řetězovka

Postupovka

 

Princip

Buňková darvinovka je typ kombinované křížovky, v níž se uplatňuje princip řetězového křižování (viz darvinovka) a princip buňkového vpisování (viz buňkovka). Výrazy se skládají ze dvou znaků – většinou slabik, shluků či písmen a zapisují se do buněk kolem středových políček.

 

Příklad

BUŇKOVÁ SLABIKOVÁ DARVINOVKA

Návod k řešení

Každý výraz se zapisuje po slabikách vždy do dvou políček (počínaje políčkem označeným lokalizační značkou) ve směru chodu hodinových ručiček. Druhý znak (slabika) každého výrazu je vždy prvním znakem výrazu následujícího. Tajenkou, která je umístěna v podbarvených políčkách, je jméno amerického ptáka oblíbeného obzvláště u křížovkářů.

 

BUŇKOVITĚ: 1. Čelní útok; smluvená schůzka; přikrývka; mistři popravčí; ozývat se jako hodiny; druh lemura. – 2. Dosna; značka namáčecího přípravku; silná černá káva; trutnovský podnik; plemeno; krátké kabáty. – 3. Setí; hlavní město Ázerbájdžánu; asijský nosič břemen; linolea; předložka; číslovka. – 4. Hlavní město Peru; druh egyptské bavlny; jihoamerický keř; pokladna; osamoceno; šatní motýlci.

 

Postup řešení

Protože víme, že dvojslabičné výrazy jsou vždy zapisovány do dvou políček každé buňky ve směru chodu hodinových ručiček, můžeme si nalézt jakékoli políčko, v němž můžeme své řešení začít podle, toho, jaký výraz se nám podaří vyřešit. Tak například v buňce číslo 1 se nabízí „smluvená schůzka“ jako RAN-DE. Jde o druhý výraz v buňce, a proto slabiku RAN zapíšeme do druhého políčka za šipkou a slabiku DE do dalšího políčka. Slabika DE je současně první slabikou třetího výrazu v buňce, kterým je „přikrývka“, tedy DE-KA, za níž následují „mistři popravčí“ – KA-TI, TIKAT a lemur KATTA. Tímto způsobem postupujeme v celém obrazci křížovky.

 

 

Řešení

BUŇKOVITĚ: 1. Taran; rande; deka; kati; tikat. – 2. Kana; Namo; moka; Kara; rasa; saka. – 3. Setba; Baku; kuli; lina; nade; deset. – 4. Lima; mako; koka; kasa; sam o; moli.

Tajenka: Tinama.