Hádankářská autorská soutěž č. 1/2023

 

Vypisujeme autorskou soutěž na hádanky pro Lázeňské oříšky v textovém podání. Text podání může mít nejvýše 6 veršů a 10 slabik ve verši. Soutěže se může zúčastnit každý autor maximálně pěti pracemi. Každá práce musí být označena značkou a nesmí u ní být uvedeno jméno autora. Upozorňujeme, že je nutno respektovat všeobecné pokyny k autorským soutěžím a prameny v soutěžích, které najdete v Křížovce a hádance č. 1/2023 na str. 31.

 

Soutěžní práce posílejte nejpozději do 2. března 2023 na e-mailovou adresu v.kucavova@seznam.cz nebo poštou na adresu Věra Kučavová, Hlavní 520/126, 353 01 Mariánské Lázně (každou hádanku na zvláštním papíru formátu A5 na šířku). Autoři prací na prvních pěti místech, pokud jsou členy ČSHAK, získají kvalifikační body.