Hádankářské soutěže

Soutěže Luštěniny, Miniatúry, Tobogán, Indicie a další

Nabízíme vám internetové soutěže Luštěniny v řešení českých hádanek, Miniatúry (Miniatury) - soutěž v řešení trochu těžších českých a slovenských hádanek, Tobogán - soutěž v řešení slovenských přesmyček a Indicie (soutěžní podmínky všech čtyř soutěží máte níže), které jako vedoucí soutěží zajišťuje př. Ján Čižmár na svém webu. Naleznete tam zadání soutěžních hádanek na daný den, hodnocení, řešení a také řadu dalších zajímavostí. Klikněte ZDE.

 

LUŠTĚNINY – SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY 2018

1. LUŠTĚNINY jsou roční řešitelská soutěž v řešení českých slovních hádanek pozůstávající ze šesti částí. Jedna část má 7 kol a jedno kolo 4 hádanky. Část s nejhorším umístěním se škrtá.

Kalendář:

část  A - 4.1. / 11. / 18. / 25. / 1.2. / 8. / 15. /

část B - 22. / 1.3. / 8. / 15. / 22. / 29. / 5.4. /

část C - 12. / 19. / 26. / 3.5 / 10. / 17. / 24 /

část D - 31. / 7.6/ 14. / 21. / 28. / 5.7 / 12. /

část E - 2.8. / 9. / 16. / 23. / 30. / 6.9.  / 13. /

část F - 20. / 27. / 4.10. / 11. / 18. / 25. / 1.11. /

část G - 8. / 15. / 22. / 29. / 6.12. /13. / 20. /

 

Soutěž se řídí těmito soutěžními podmínkami. Soutěž bude vyhlašována a vedena na webových stránkách www.chytrak.estranky.sk a www.cshak.cz, zúčastnit se jí může každý zájemce.

2. V každém kole bude řešitelům předložen každý čtvrtek v 20:00 hodin jeden soubor se čtyřmi českými slovními hádankami v rubrice Hádanky pro Luštěniny.

3. Lhůta na vyřešení každé hádanky je čtrnáctidenní, po sedmi dnech budou hádanky vyčíslené bez ohledu na to, zda už byly někým vyřešené. Termíny pro řešení budou u každého souboru hádanek uvedené.

4. Řešení se zasílají mailem (pokud řešitel nezasílá maily s diakritikou, uvede řešení v příloze) na adresu chytrakjc@gmail.com, výjimečně esemeskou textem s diakritikou na číslo 00 421 907 871 693. Řešení je možné zasílat průběžně (jedno nebo více řešení najednou), vždy do termínu pro řešení příslušného souboru. Řešení musí obsahovat číslo hádanky, kompletní náznak i jádro se všemi diakritickými znaménky a jméno či značku řešitele (v případě vítězství je řešitel soutěžící pod značkou povinen zveřejnit své jméno). Zasílání jedné opravy řešení je přípustné, a to do termínu zasílání řešení. Tato oprava nahrazuje původní řešení. Na řešení nebo opravu řešení odeslanou po termínu nebude brán zřetel. Hádanky z jakéhokoli důvodu neřešitelné (např. vinou chyby) budou zrušeny.

5. Přijetí řešení bude potvrzené krátkým oznámením, pokud jej řešitel neobdrží, může požádat o informaci a důvod.

6. Za správné řešení se uznává pouze řešení do písmene shodné s autorským řešením nebo alternativní řešení dle posouzení autora, za takové řešení hádanky získá soutěžící do vyčíslení 2 body. Za správné řešení vyčíslené hádanky 1 bod. Pokud je autor zároveň soutěžícím, získává za svou hádanku automaticky 2 body, v takovém případě však nejvýše třikrát za příslušné kolo. Správná řešení budou uvedená den po termínu řešení v rubrice KOMORA.

7. Průběžná tabulka s pořadím řešitelů bude poprvé zveřejněna 15. den v příslušné části a pak každý následující den až do skončení příslušné části.

8. Vítězem v příslušných částech se stane řešitel, který získá největší počet bodů. V případě rovnosti bodů je dalším kritériem čas správného řešení poslední hádanky (pouze pro příslušnou část)

9. Celkovým vítězem se stane řešitel s nejnižším součtem pořadí v jednotlivých částech po vyškrtnutí části s nejhorším umístěním. V případě rovnosti bodů na čele i v této fázi následuje rozhoz.

10. Vítězové (i částí) budou zařazení do Síně slávy, případně obdrží věcné či peněžité ceny.

11. Reklamace a protesty vyřizuje vedoucí soutěže, kterým je Ján Čižmár.

 

MINIATÚRY (MINIATURY) – SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY 2018

V roce 2018 je novinkou snaha o možnosť zotrvania v hre napriek tomu, že ste sa v určitej časti súťaže nemohli z najrôznejších dôvodov plnohodnotne zapojiť, či sa vám jednoducho len akosi nedarilo. V princípe ide o rozdelení súťaže na

 • 3 ČASTI, tie budú označené veľkými písmenami A, B a C;
 • KOLÁ, každá časť bude mať 16 kôl označených rímskymi číslami;
 • ÚLOHY, každé kolo bude mať 2 úlohy, označené arabským číslom.

Z každej časti bude vyhotovená samostatná tabuľka, pričom v jej poslednom kole, ak dôjde k zhode bodov na čele u viacerých súťažiacich, rozhodne čas správneho riešenia.  Po súčte poradí zo všetkých častí a škrtnutí najhoršieho umiestnenia/ní v nich vznikne konečné poradie. Ak aj v tomto prípade dôjde k zhode na čele, o celkovom víťazovi rozhodne jednorazový rozboj.

Kalendár:

časť A - 7.1. / 14. / 21. / 28. / 4.2. / 11. / 18. / 25. / 4.3. / 11. / 18. / 25. / 1.4. / 8.4. / 14. / 22. /

časť B - 29. / 6.5. / 12. / 20. / 27. / 3.6. / 10. / 17. / 24. / 1.7. / 8.7. / 15. / 22. / 29. / 5.8. / 12. /

časť C - 16.9. / 23. / 30. / 7.10. / 14. / 21. / 28. / 4.11. / 11. / 18. / 25. / 1.12. / 9. / 16. / 23.12 /

CHYTRÁCKE MINIATÚRY je súťaž v riešení bežných, možno trochu ťažších hádaniek, ktoré sú však obmedzené rozsahom (viď ukážka). Bude samostatná slovenská a taktiež česká časť. České MINIATURY budú pokračovať 2. kolo len v prípade, ak sa do súťaže zapojí najmenej 10 lúštiteľov z ČR.

 • za každé správne riešenie dostane riešiteľ pred vyčíslením 2 a po vyčíslení 1 bod;
 • termíny na riešenie budú uverejňované pri úlohách;
 • súťažiaci môže ku každému svojmu riešeniu poslať opravu, táto oprava nahradzuje pôvodné riešenie;
 • autorsky sa môžu zapojiť aj súťažiaci, ktorí však v každej časti môžu mať najviac 4 hádanky, za ktoré získajú automaticky 2 body.

ČO SÚ MINIATÚRY?

Námet môže mať maximálne 10 slabík.

Hádanka môže byť max. dvojriadková.

Jeden riadok môže mať najviac 8 slabík.

Výnimku tvorí rébusové podanie s použitím priestorových prvkov – pod, nad, niže, vyše, keď podanie môže mať až 32 slabík v štyroch riadkoch.

 

PRÍKLADY HÁDANIEK:

 

   ZÁHADNÝ NÁPIS

Dobrá pláca priťahuje

vetroplacha, plány kuje.             Gáža lá/ka šaľa.

 

                SLOUČENKA

Řeka teče, dlouhá není,                            

peníze se v hazard mění.            

Ten nosí svět jako „baret“,

moc rychlý je pohyb karet.         Uh a níže lvy - uhání želvy.

     

HRACÍ PLÁN TOBOGÁNU 2018 – SÚŤAŽ O KRÁĽA PREŠMYČIEK

Novinkou pro rok 2018 je možnost setrvat ve hře přesto, že jste se v určité části soutěže nemohli z nejrůznějších důvodů plnohodnotně do hry zapojit, nebo že se vám jednoduše příliš nedařilo. Soutěž je rozdělena na:

 • 10 částí označených písmeny A, B, C, D, E, F, G, H, I, J;
 • kola (každá část bude mít 5 kol označených římskými čísly I až V;
 • úlohy (každé kolo bude mít 5 úloh, označené arabskými čísly 1 až 5.

Z každé části bude vypracovaná samostatná tabulka, přičemž v jejím posledním kole, dojde-li k bodové shodě na čele pořadí u více soutěžících, rozhodne čas správného řešení. O konečném pořadí rozhodne součet pořadí ve všech deseti částech po vyškrtnutí tří nejhorších umístění. Pokud by v takovém případě na čele pořadí nastala shoda součtů, rozhodne o celkovém vítězi jednorázový rozboj.

Celkový vítěz získá peněžní nebo věcnou cenu v hodnotě 25 eur.

Kalendář:

 

část A - 1.1. / 8. / 15. / 22. / 29. /

část B - 5.2. / 12. / 19. / 26./ 5.3. /

část C - 12. / 19. / 26. / 2.4. / 9. /

část D - 16. / 23. / 30. / 7.5. / 14. /

část E - 21. / 28. / 4.6. / 11. / 18. /

část F - 25. / 2.7. / 9. / 16. / 23. /

část G - 30. / 6.8. / 13. / 20. / 27. /

část H - 3.9. / 10. / 17. / 24. / 1.10. /

část I - 8. / 15. / 22. / 29. / 5.11. /

část J - 12. / 19. / 26. / 3.12. / 10. / 

 

INDICIE – SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY 2018

Novinkou pro rok 2018 je možnost setrvat ve hře přesto, že jste se v určité části soutěže nemohli z nejrůznějších důvodů plnohodnotně do hry zapojit, nebo že se vám jednoduše příliš nedařilo. Soutěž je rozdělena na:

 • 6 částí označených písmeny A, B, C, D, E, F;
 • kola (každá část bude mít 8 kol označených římskými čísly I až VIII;
 • úlohy (každé kolo bude mít 2 úlohy, označené arabskými čísly 1 a 2.

Z každé části bude vypracovaná samostatná tabulka, přičemž v jejím posledním kole, dojde-li k bodové shodě na čele pořadí u více soutěžících, rozhodne čas správného řešení. O konečném pořadí rozhodne součet pořadí ve všech šesti částech po vyškrtnutí dvou nejhorších umístění. Pokud by v takovém případě na čele pořadí nastala shoda součtů, rozhodne o celkovém vítězi jednorázový rozboj.

Kalendář:

část A - 6.1. / 13. / 20. / 27. / 3.2. / 10. / 17. / 24. /

část B - 3.3. / 10. / 17. / 24. / 31. / 7.4. / 14. / 21. /

část C - 28. / 5.5. / 12. / 19. / 26. / 2.6. / 9. / 16. /

část D - 23. / 30. / 7.7. / 14. / 21. / 28. / 4.8. / 11. /

část E - 15.9. / 22. / 29. / 6.10. / 13. / 20. / 27. / 3.10. /

část F - 10. / 17. / 24. / 3.11. / 10. / 17. / 24. / 1.12. /

 

CO JSOU INDICIE?

V této soutěži předkládá autor vícero indicíí, na základě kterých musí řešitel najít výsledek. INDICII, jako i VÝSLEDEK, mohou tvořit jen jednoslovné výrazy ve tvaru podstatného jména, představující osobu, zvíře, věc, činnost, přírodní jev...atd., tedy všechno, s čím se můžeme v životě střetnout.

Vztah mezi indicií a výsledkem musí být vždy přímý.

1/ přívlastek

    I: KOŘEN                          V: ZELENINA  (kořenová)

2/ jméno

    I: SKLADATEL                   V: DUNAJ  (Dunajevskij)

3/ součást názvu

    I: STŘEDA                         V: DUNAJ (Dunajská Streda)

    I: HORA                             V: STŮL  (Stolová hora)

    I: HŘÍCH                             V: TANEC (Hříšný tanec)

4/ frazeologie

    I: SMETIŠTĚ                       V: KOHOUT  (dva kohouti na jednom smetišti)

5/ součást něčeho

    I: JABLKO                           V: NOHA  (jablko v koleně)

    I: OKO                                V: ŘETĚZ ( část řetězu)

6/ synonyma

    I: OKO                                V: PAST, HRA

    I: KOHOUT                          V: OHEŇ, ÚČES

7/ homonyma

    I: ROH                                 V: KOUT, VÝRŮSTEK

8/ ustálená spojení, všeobecně známé vztahy

    I: NAFTA                              V: ZLATO (černé zlato)

                                               V: ČERŇ ( černé zlato)

    I: PIVO                                 V: CHLÉB  (tekutý chléb)