Konečné výsledky 1. kola Lázeňských oříšků 2021/22

 

výsledky 1. kola LO 2021/22

 

Hádanky – 1. kolo

15 bodů - Bezděk Karel, Červeňáková Marie, Drdel Stanislav, Fišbach Milan, Haman Petr, Husar Ivo, Jakubček Igor, Járová Jana, Jemelík Vladimír, Kmoščák Oldřich, Kousal Bohdan, Kožušník Milan, Lukovský Daniel, Marešková Jana, Ota Václav, Paďour Peter, Pavelka Jan, Pešta Jiří, Platzner Igor, Radouš Miroslav, Říha Antonín, Štefek Petr, Turek Miroslav, Urbánek Petr, Valkus Jaroslav, Vojník Dušan; 14 - Jalůvka Rostislav; 13 - Rusá Dagmar; 12 - Janek Daniel, Vagaiová Dana, Vodičková Jana; 10 - Novák Robert; 9 - Varšaník Štefan.

 

1. kola nového ročníku se zúčastnilo 33 soutěžících, což jo o něco méně než loni. Hádanky většinou nedělaly problém, všechny byly řešeny většinou soutěžících. 23 soutěžících vyřešilo všech 15 hádanek, 4 další 14 a jedna 13. V hádance č. 4 jsem uznávala kovy i okovy, Kyjev i Kyjov, ale neuznala jsem citoslovce tr. Jak se dá vytrhnout oko? Uznala jsem nakonec v hádance č. 13 i řešení  Malvin ...  - Malvínce, takže řešitelů s plným počtem bodů je 26. Ve 2. kole už objeví i hádanky z autorské soutěže č. 1/2021.

Řešení je na STRÁNCE SOUTĚŽE.

 

Křížovky – 1. kolo

0 ztrátových bodů - Bulín Stanislav, Drdel Stanislav, Gašparín Pavol, Haman Petr, Husar Ivo, Ivánek Josef, Jaroš Jaroslav, Járová Jana, Jemelík Vladimír, Mikuš Marian, Nack Petr, Ota Václav, Sebera Břetislav, Štefek Petr, Turek Miroslav, Vašinka Jan, Vlášek Jiří, Vojník Dušan; 1 - Bezděk Karel, Gášek Josef, Pavelka Lubomír; 2 - Kopřiva Jiří, Pláňava Eduard, Urbánek Petr; 3 - Dedera František, Jakubček Igor, Šebesta Stanislav, Turek Ján, Valíček Petr; 4 - Bonaventura David, Bonaventura Štěpán, Podzemský Pavel, Hroz Miroslav, Kučírek Petr, Ryška Jaroslav; 5 - Godalová Marta, Havel Jan, Sklenka Marián; 9 - Kučera Josef; 10 - Černý Ondřej, Slabý Aleš; 40 - Novák Robert.

 

1. kolo křížovkářské soutěže přilákalo celkem 42 řešitelů, bohužel toto kolo příliš náborové nebylo. Mnozí se potýkali se zdvojeným výrazem TA nebo TO. Způsobila to ryba, která se jmenuje OKATEC (je nejen okatka). Dalším problémovým místem byl indický světec TILÓPA, v uvedených pramenech je jen s Ó. Protože ale řešitelé uvedli další tištěný pramen, ve kterém je TILOPA krátce, opravila jsem původní výsledky, takže 18 řešitelů pokračuje bez ztráty kytičky. Další chyby se objevovaly jen ojediněle, někde šlo i o překlep.

Dotazy na prameny: PALIO - ETK

                                 SADŽ - Otto

Řešení je na STRÁNCE SOUTĚŽE.

 

Logika – 1. kolo

18 bodů - Bezděk Karel, Brož Bohumil, Cily Imrich, Haman Petr, Husar Ivo, Járová Jana, Jemelík Vladimír, Konečný Jiří, Kučírek Petr, Marek Daniel, Matějková Martina, Milka Dalibor, Mrázová Hana, Plachý Bohuslav, Průša Pavel, Vacek Vladimír, Vodičková Jana; 17 - Pavelka Lubomír; 16 - Buchta Karel, Pech Ladislav, Spáčil Jiří; 15 - Dortová Zuzana, Janek Daniel; 14 - Černá Kristina; 11 - Dedková Iveta, Turek Miroslav.

 

26 logiků se pustilo do 9 úkolů 1. kola, 15 z nich vyřešilo všechny úlohy správně. Body se ztrácely hlavně u věžáků - pokud nebyla dodržena podmínka, že stejná čísla nesmí sousedit ani diagonálně. Někteří nedodrželi podmínku u druhého tečkovaného domina, že obrazec nesmí být rozdělen na dva menší obdélníky. Jednou byl nesprávně spočítán věk Marty a Kláry a dvakrát nebyly správně rovnice - nebyla dodržena podmínka, že se má řešit zleva doprava. Asi nejtěžší úlohou pak byly šipky.

Po protestu jsem dvěma řešitelům uznala řešení rovnice, kde bylo použito pravidlo o přednosti násobení a dělení před sčítáním a odčítáním. V dalších kolech už tyto výpočty uznávat nebudu - zadání je upraveno.

Řešení je na STRÁNCE SOUTĚŽE.

 

Řešení 2. kola posílejte  do 31. října 2021 na adresu:

Věra Kučavová, LÁZEŇÁCI

Hlavní třída 520/126

353 01 Mariánské Lázně

nebo E- mail: V.Kucavova@seznam.cz          Tel. 737 439 355