Křížovkářská kvalifikační soutěž 2012

Křížovkářská kvalifikační soutěž 2012

NAŠE SPISOVATELKY - 3. KOLO: ELIŠKA KRÁSNOHORSKÁ

Milí přátelé, třetí kolo KKS může ovlivnit nejen pořadí v kvalifikační soutěži, která pochopitelně pokračuje dál, ale rozhodne také o rozdělení soutěžících do skupin křížovkářské ligy, v níž i dosud chybující řešitelé mají šanci získat dílčí vítězství. Proto křížovce Zdeňka Chromého věnujte pozornost až do posledního výrazu. Svá řešení (kompletně vyplněný obrazec 3. kola) zasílejte na adresu Zdeněk Chromý, Popelákova 21, 628 00 Brno nebo na mailovou adresu chromyz@seznam.cz nejpozději do 23. května 2012.

 

Eliška Krásnohorská (1847 – 1926), vlastním jménem Alžběta Pechová, byla česká básnířka, libretistka, spisovatelka, překladatelka a ...(1). Byla všestranně umělecky nadaná – naučila se i hrát na klavír a malovat. Mezi literární osobnosti ji uvedli Karolina Světlá a Vítězslav Hálek. Zabývala se emancipačním hnutím a vydávala ... (2) (Ženské listy), do jiných přispívala (Osvěta). Založila spolek Minerva, který následně zřídil první české dívčí gymnázium téhož jména. Je autorkou jedné z prvních úvah o ženském hnutí Ženská otázka česká. Angažovala se také ve sporu o rukopisy, v němž patřila k zastáncům jejich pravosti. Její básnická tvorba je ve srovnání s dalšími literárními žánry méně významná. Jmenujme alespoň díla ... (3) a ... (4), dále pak také drobnou epiku ... (5). Psala též dívčí romány, jako např. Svéhlavička či ... (6). Krásnohorská je však známá především jako libretistka. Je autorkou libret k operám Lejla a Břetislav, jejichž autorem byl ... (7). Nejvíce ji však proslavila libreta k operám Bedřicha Smetany – ... (8), Čertova stěna, Hubička a ... (9). Není bez zajímavosti, že napsala i české libreto ke slavné Bizetově Carmen.

 

SOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

1 souměrná slabikovka a 1 souměrná písmenná polomozaikovka

V celku je použit jen jeden tvarový typ mozaikových políček. Pro tajenky posloužil také elektronický pramen Wikipedie (http://cs.wikipedia.org), heslo Eliška Krásnohorská.

 

VODOROVNĚ: A. Bavlněná tkanina s plátěnou vazbou; chráněná rostlina z čeledi voďankovitých; jihoamerický indiánský jazyk; druh ořechů; pytlácké smyčky; cíl basketbalového útoku; severský paroháč; část úst. – B. Likérníky; druhý pilot u velkých dopravních letadel; mořské ryby; amrhele; papoušek; dvorec prsní bradavky. – C. Výklenek v tloušťce zdi; elementární částice; cizí kukačka; menší portrétní fotografie; had; na tom místě; nábytkářská zkratka; kód letiště Tijuana. – D. Italský dobrodruh a literát (1725 – 1798); býti nerozhodný; nažka; slovensky „dlouho“; zvýšený tón; styl populární hudby; pokolení; kód letiště Buenos Aires (Ministro Pistarini). – E. Popravčí; šelma; sídlo nedaleko Brna; znalec anatomie. – F. Krátké kabáty; popínavá bylina; pitka německých vysokoškoláků; měsíční kráter. – G. Pravé neštovice; tvoje; škubání v obličeji; španělská polévka; modelářská souprava. – H. Ten i ten; cvičný rohovnický štít; macajské platidlo; částice vyjadřující pochybnost; španělské sídlo; označení maďarských železničních vozů. – I. Framboézie; citoslovce pobídky; severoamerický indiánský kmen; lihovina z broskvových jader; složka; zvrhlí. – J. Povaha; nevelký borový les; provaz se smyčkou; domácky Ulrika; město v Tunisku; kobylí hlava; zvýšený tón. – K. Malí koně; větné spojení; vraníci; na které místo; dvě mužská jména; staroegyptské pohřebiště (řecký název); hlodavec. – L. Jméno herečky Medřické; centrum pahárského malířského stylu; plody tykve lahvovité; šelma; brva; světák. – M. Anglicky „pohled“; véna; beduínský plášť; nerostné žlutohnědé barvivo; obestřít; vzorec oxidu hlinatého. – N. Budovy rakouského města; lepidlo; zkratka našeho symfonického orchestru; sídlo ve Středoafrické republice; kód prešovského letiště. – O. Arménská bohyně matka; kolokázie; autor Skuliny; Evropané. – P. Španělský spisovatel (Camilo José); tlapa; jihoslovanské bohatýrské zpěvy; kozácký náčelník. – Q. Deset jednotlivin stejného druhu; ruční nářadí ke kopání; řídké látky k vyšívání; vrchol; tátové; japonská prefektura; římských 1004; paraguayské sídlo. – R. Kloudně; skokem se někam dostat; tlustostěnná dělová bašta; odstraňování skvrn textilií; temnota; velké množství; kód letiště Santa Rosa; rostlina. – S. Domácky Dimitrij; paprika; spěchati; hmotnost svaloviny; herna; hrubá vigoňová tkanina. – T. Poupata kaparovníku (pochutina); vyjadřování vysoké míry vlastnosti; rozčilovati; osvojené sklony; možná; velký typ čínské opery; nákladní člun (v Nizozemsku); palma.

 

SVISLE: 1. Kabátec z domácího silného sukna; maniok; omámeně; slovanský bůh uctívaný v Pobaltí; veřejný dar; desetinná soustava čísel. – 2. Staré strunné hudební nástroje; vyhrnovati; přehrada na Zambezi; ženské jméno; litevská bohyně; francouzský spisovatel; desky. – 3. Cizí kukačka; židovský svícen; viz 8; papoušek; Rom; viz 6; žebro u hudebních nástrojů; března. – 4. Opisovačka; kradená věc; záměrné zveličování zdravotních potíží; metoda vyšetřování dutiny břišní. – 5. Thajské platidlo; sentimentální; hbitý jelen; mokřit; tramvaj. – 6. Pokladna; grafit; mužské jméno; kobka; tyhle; krmivo pro dobytek. – 7. Nepřiznávati; tvář (anatomicky); otrokyně; slovanské písmo. – 8. Indický asketa; rudodřev; viz 2; elementární částice; opice. – 9. Kurkumová moučka; lyžařský vlek; předložka; vanouti. – 10. Portugalské město; opotřebovaná. – 11. Viz 7; viz 3. – 12. Cizokrajná rostlina s mečovitými listy; planetka; duše; pytle. – 14. Jeden z rodičů; spisy; kozel; bůh lásky; škrabák pluhu. – 15. Skleněná láhev na vodu; skupina etiopských kmenů; kombinéza; rod prvoků; utlumiti; řecký vázový malíř. – 16. Stéci v kapkách; hornina (odrůda andezitu); ženské jméno; druh dřeva; úděl (zdrobněle); lenošiti. – 17. Viz 5/1; koření; viz 5/2. – 18. Sportovec. – 19. Zájmeno; první žena. – 20. Zátopkovy iniciály; časové úseky 24 hodin; mužský hlas; neboť. – 21. Viz 4. – 22. Perský vládce provincie; španělský literát; zkušební vrt; racionalizační mzdová soustava. – 23. Weberova opera; ženské jméno; liturgické modlitby (slovensky); hanobit; čtvrtý pád; ozdobná pokojová rostlina. – 24. Meteorický kámen; člověk zasvěcený do ezoterické nauky; český malíř; projev uznání; zmocňovati se; alkalická žilná hornina. – 25. Viz 9; viz 1.

Pomůcka: Kaho.

 

ZPRÁVA O 3. KOLE

Milí přátelé, polovina KKS je za námi a třetí kolo poněkud zahýbalo pořadím. Chytáčky (většinou z běžných pramenů) zabraly a startovní pole se nám krásně rozložilo. Po zveřejnění výsledků musím vyčkat, neobjeví-li se reklamace (nezapočítané či ztracené řešení apod.), pokud ji však máte, zašlete ji co nejdříve, protože musíme vytvořit skupiny pro Křížovkářskou luštitelskou ligu. Do ní budou zařazeni jen ti, kteří zaslali všechny tři první kola, jinak by hrozilo zkreslení výsledků tím, že by do slabších skupin byli zařazeni silní řešitelé. Sledujte proto i svazové webové stránky www.schak.cz, kde bude zavčas složení skupin zveřejněno. Pokud nemáte přístup k internetu, budete si muset počkat až do otištění v KaH.

Do 3. kola KKS zaslalo svá řešení celkem 115 soutěžících. I přes řadu nástrah vyřešilo 36 z nich křížovku Zdeňka Chromého zcela správně. Chyby se vyskytly zejména v těchto výrazech a pasážích: A. AKAJU (KKKS aj.) x JUKA (SSJČ); L. KALEBASY (SCS-Rejman, NASCS) x CELE (SSJČ) – nelze řešit CELA, protože tento vpisovaný výraz již v křížovce je na jiném místě (P/1) a dvojí užití není dovoleno; stejně tak bylo nutno řešit 4. LAPALÓMA (SNČ) x ALÓ s dlouhým Ó, neboť výraz ALO je již v pozici M/6; I. BOD (SSJČ) x BOULAŘ (Martincová: Nová slova v češtině, NEOLOG 1); M. OCHR (SSJČ) x LAPACHO (KKKS); R. HEŘ (Rystonová) x HEUMIT (CJC 3). Hodně se chybovalo ve výrazu 23. ORÁCIE x EIS, kdy mnozí řešili ORÁCIA; bylo ale třeba řešit množné číslo (liturgické modlitby). Nebyla hodnocena pasáž kolem výrazu A. ZAMUKO, protože v uvedených pramenech je tento výraz k nalezení jako „rodina jazyků“, což mohlo být zavádějící.

 

STAV PO 3. KOLE

Celkem 29 řešitelů je po třech kolech na nule, ostatní je však nemilosrdně stíhají.

0 ztr.b.: ALBERT, Auterský, Bednarski, Bezděk, Dedera, Dedková, Gášek, Gašparín, Hájiček, Hronek, Ivánek, Járová, Kovářová, MIWA, MUF, Nepimach, Pazdera M., Pláňava, Podzemský, Růžička A., Rybář, Struňák, Svoboda M., Švub, TURISTA, Vacek A., Valeš, VJ, Vyskočil. – 1: Bada, Borkovský, ČENDA, Dostál, Hroz, Kopřiva, Korčák, Kudličková, Kvěch, Mach Z., Makovník jr., Makovník st., Malý R., Měhýž, Melichárek, Neumann, Novák R., Platzner, PROKOP, Starý, Šebesta. – 2: Grossmann, Heikenwälder, Judas, Kočí S., Kolář J., Kučavová, Láník, Navrátil Jiří (Brno), Růčka, Ryška, Říha, Sebera, Vychovalý, Zedníček, Zelený. – 3: Lacko, Marsová, Nitra, Přecechtěl, Toman, Vacek V., Vašinka. – 4: Adamčík Josef, Fojta, Haralík, Hořejší, Kobr, Kučírek, Mach J., Malinka, Mareš, Rosová, Vacková. – 5: Mojžíšek, Šplíchal. – 6: Kokeš, Motyčková, YETTI. – 7: Janošík, Lustyková, Navrátil Jiří (Olomouc). – 8: Kunst, Sedlatý. – 9: Juroszek, Kadlec, Wohlmuth. – 10. Landa, Michal, Nejedlý, Novotný J. – 11: Kaipr, Macků, Vítková. – 12: Slabý. – 16: DĚDA MRÁZ. – 20: Nováková. – 28: Gabajová. – 33: Marhoul. Další řešitelé nezaslali všechna tři kola.

 

ŘEŠENÍ 3. KOLA

Řešení - vyplněný obrazec naleznete také ZDE.

VODOROVNĚ: A. Kaliko; osoka; zamuko; akaju; oka; koš; sob; ret. – B. Bary; kopilot; sapíni; amarelka; tarapu; areola. – C. Nika; mesony; turako; podobenka; efa; tam; TON; TIJ. – D. Casanova; váhati; kamara; dlho; cis; ska; rod; EZE. – E. Kati; ratel; Adamov; anatom. – F. Saka; vika; komers; Peters. – G. Variola; tvé; tik; olla; kit. – H. Oba; lapa; avo; prý; Ezaro; MÁV. – I. Pian; aló; Čitimača; persiko; bod; zvrácení. – J. Letora; malý bor; laso; Ula; Kairouan; niněra; eis. – K. Poníci; a sice; rapi; kam; Alan a Lev; Abydos; plch. – L. Dana; Kángra; kalebasy; leopard; řas; bonviván. – M. Gaze; céva; aba; ochr; obdat; AlO. – N. Domy Lince; maz; OSO; Yaka; POV. – O. Nana; kala; Ota Dub; Rusíni. – P. Cela; capa; riječi; ataman. – Q. Desatero; motyky; kanavy; zenit; oti; ken; MIV; Itá. – R. Kale; naskočit; torion; detašura; tma; les; SRA; heř. – S. Dima; kapie; píliti; váha masa; kasino; kalmuk. – T. Kapary; elace; katiti; návyky; asi; tin; aak; ita.

Tajenky: 1. Novinářka. – 2. Časopisy. – 3. Ze Šumavy. – 4. Ozvěny doby. – 5. Šumavský Robinson. – 6. Célinka. – 7. Karel Bendl. – 8. Viola. – 9. Tajemství.