Křížovkářská kvalifikační soutěž 2017

 

Milí přátelé, vítáme vás u pátého kola Křížovkářské kvalifikační soutěže. Svá řešení (kompletně vyplněný obrazec 5. kola s vyznačenými a vypsanými skrytými tajenkovými výrazy) zasílejte nejpozději do 11. října 2017 na adresu: Vladimír Klos, Bolívarova 2073/12, 169 00 Praha 6-Břevnov nebo na mailovou adresu: klosovi@seznam.cz.

 

FILMOVÉ TVÁŘE

5. KOLO

 

ŠIKMÁ SHODNÁ FIGURÁLNÍ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVKA

Křížovka je předložena jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Čtyři tajenkové výrazy ??? jsou skryty (8; 6 2 5 6; 7; 8).

ZLEVA VPRAVO DOLŮ I ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 1. Korálový ostrov. – 2. Maďarsky „Atila“; správní jednotka. – 3. Baletní postoj; naplněna. – 4. Řeka ve Francii; hamati; bitvy. – 5. Anglicky „jednotka“; šněrovačka; cisterna. – 6. Rachotit (slovensky); ruské město. – 7. Ropné; všechno; opuštěno. – 8. Odrůda zirkonu; plátěné přístřeší; srbochorvatsky „ověřit“; v esperantu „bázeň“. – 9. Větší množství; střední stupeň eocénu; planetka; sportovní odvětví. – 10. Natření pastou; slovensky „prověřovat“; řeka v Anglii. – 11. Obava; sevření; planetka; katedrála; praním opotřebované; anglicky „veterinář“; záhady. – 12. Středověká zbraň; ženské jméno; balkánský trsací nástroj; anglicky „máta“; vlastní sovám; autentičnosti; opatrovnice dětí. – 13. Bažinná; sídlo v Polsku; ostrov v Kiribati; domácky Eleonora; sídlo v Ekvádoru; kladoucí miny; část spalovacího motoru; zkratka Mezinárodní obchodní organizace; zvuk trubky; část zad. – 14. Africký stát; trup letadla; část domu; územní jednotka; ovsíček; italský přístav; zkratka řízení (management); vlákno k šití; spona; starořecká drobná mince. – 15. Nejasná; sídlo v Norsku; domácky Ariana; násilně otvírat; keř na pasece; plody obilnin; tajenka; fušovat. – 16. Hradečák; zbavit ostří; rozdrcené hmoty; ohebný vodič; forma barviv; nasekati. – 17. Domácky Sabina; tropické ovoce; složka pokožky; základní číslovka; rozdělat oheň v kamnech; anglicky „kožní“; zmizelé pryč; odrůda brambor. – 18. Uježděná část cesty; německy „svazek“; ruské město; tak brzo; zkratka pardubického divadla; ???. – 19. Slovensky „usně“; kód Andorry; podřád ptáků; odrůda; roztavená hmota; polovzdělanost. – 20. Rozněcující; samovolný výron semene; zákrsky; podsévání; kód Nizozemska; škrabák pluhu; sportovní potřeba; novotvar; jemné částečky hmoty. – 21. Otrhat se; slovensky „jaké“; doby mezi dnem a nocí; s nechutí; zdrženlivé přitakání; stopa po přetištění; dravý pták; výzva k tichu. – 22. Vada; anglicky „jednotky“; pomocník faráře; jméno hraběte z Devonshire; letmé pohledy; anglicky „vepřové maso“; sudokopytník; ???; čištění kapaliny. – 23. Chemická značka niklu; pagát, mond a škýz; uhlovodík; hnědé kobyly; nejsoucí ve své kůži; pytel; hůlka dirigenta; zpěvný pták. – 24. Zkratka okresní vojenské správy; lehký vozíček; chebský podnik; Evropan; obec u Mladé Boleslavi; koše nošené na zádech; soubory přednášek; kultovní prostor antického chrámu. – 25. Sídlo v Německu; náruživé hraní karet; dámská; japonský národní park; pošetilec; vojenský kněz; mořský hlavonožec. – 26. V hudbě „perlivě“; bráhmanská; artista; kloudné; obyvatel Polabí; platidlo v Macau. – 27. Vytvářený dlátem; německé město; na tento den; vysoká čepice; mužské jméno. – 28. Koulený; avšak; cihlová moučka; v hudbě „vyhasle“. – 29. V hudbě „tlumeně“; ???. – 30. Sídlo v Maďarsku; karetní. – 31. Elektrický spotřebič. – 32. Vstupenka na nástupiště.

Pomůcka: VČD.

 

ZPRÁVA O 5. KOLE

Páté kolo letošní Křížovkářské kvalifikační soutěže obeslalo 104 řešitelů, 52 řešení bylo bez chyby. Ztrátovými body byly nejčastěji špatně umístěné silné linky mezi vpisovanými výrazy a nevyplněná políčka. 5 ztrátových bodů bylo za nenalezení nebo nevyznačení skryté tajenky LAKOMEC umístěné při spodním okraji obrazce v políčkách 1/14, 3/12, 5/10, 7/8, 9/6, 11/4, 13/2. Častěji se také chybovalo ve výrazech 19/3 KUROVÉ (nesprávně kuroví); 8/1 NAEGIT (CJC2); 6/1 RUNTOVAŤ a 15/7 LOUIS DE FUNÈS (nesprávně Funes, Funés). Po pěti kolech zůstává v čele 14 řešitelů bez ztrátových bodů. Všech pět kol letošní Křížovkářské kvalifikační soutěže poslalo 97 řešitelů.

 

VÝSLEDKY 5. KOLA

0 ztr. bodů: Adamčík, ALCI, Bada, Běhounek, Bezděk, Bonaventura D., Bonaventura Š., Brož, ČENDA, Drdel, Elefant, Gonda, HAMS, Hroz, Janek, Járová, Judas, Kmoščák, Kolář, Kopřiva, Korčák, Kroutil, Kučírek, LOMNÁ, Lustyková, Malčík, Malúšek, Matějka, Nitra, Olyšar, PERSON, Pešta, Petras, Prošek, Průšová, Růčka, Rusá, Rybář, Sklenka, Starý, Svoboda M., Šebesta, Šimek, ŠIVA, Šplíchal, Švančar, Valeš, Vašinka, Vojtěch, Vyskočil, Zedníček, Zelený. – 1: Dedera, Dostál, Fišbach, Gášek, Ivánek, Jakubček, Juroszek, Kobr, Marsová, Pláňava, Přecechtěl, Samec, Švub, Urbanczyk, Voborová, Zahajský. – 2: Andrle, BLANKA, Čálek, Dedková, FRATOM, Kokeš, Motyčková, Nováková, Novotný, Platzner, Ryška, Sedláková, Škrobák, Valášek. – 3: Auterský, Mikšík, Pazdera, Sticzay, Vítková. – 5: Kadlec, Kajzrlík, Láník, Michal. – 6: Kunst, Landa, Navrátil, Polcar, Rosová, Šťastná. – 7: Fojta, Hladký, Kučera, Sedlatý. – 10: Novák, Štěpánková. – 12: GÉZA.

 

STAV PO 5. KOLE

0 ztr. bodů: Bonaventura D., Bonaventura Š., Brož, Hroz, Járová, Judas, Matějka, Prošek, Průšová, Rybář, Sklenka, Starý, Svoboda M., Valeš. – 1: Adamčík, Bada, Bezděk, Elefant, Ivánek, LOMNÁ, Lustyková, Malčík, Nitra, Olyšar, Pešta, Růčka, Rusá, Šplíchal, Vašinka, Vojtěch, Vyskočil, Zelený. – 2: Čálek, ČENDA, Gonda, HAMS, Janek, Kmoščák, Kobr, Kopřiva, Korčák, Kroutil, Kučírek, Pláňava, Šebesta, Zedníček. – 3: Dedková, Jakubček, Marsová, PERSON, Přecechtěl, Ryška, Samec, Šimek, ŠIVA, Voborová. – 4: ALCI, Běhounek, Dedera, Fišbach, Gášek, Malúšek, Platzner. – 5: FRATOM, Kajzrlík, Kokeš, Motyčková, Švub. – 6: Auterský, BLANKA, Juroszek, Švančar. – 7: Nováková, Polcar, Urbanczyk. – 8: Fojta, Kadlec, Novotný. – 9: Kunst, Láník, Michal, Rosová, Sedláková, Škrobák. – 10: Dostál, Valášek. – 11: Pazdera, Sedlatý, Vítková. – 12: Landa. – 14: Kolář. – 17: Kučera, Novák, Šťastná. – 30: Sticzay. – 33: GÉZA. – 41: Štěpánová.    

 

ŘEŠENÍ 5. KOLA

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Atol. – 2. Atilla; obec. – 3. Atituda; plna. – 4. Bès; papati; boje. – 5. Unit; korset; tank. – 6. Runtovať; Perm. – 7. Naftové; vše; samo. – 8. Naegit; stan; overiti; timo. – 9. Nadmíra; overz; Isa; šerm. – 10. Pastoví; preverovať; Penk. – 11. Strach; stisky; Elisa; minstr; oprané; vet; taje. – 12. Cep; Dorota; tambura; mint; soví; pravosti; bona. – 13. Slatinná; Kania; Tamana; Lora; Tena; minoví; píst; ITO; trada; plec. – 14. Maroko; kasko; sklep; okres; Aira; Terst; mgt; nit; kopula; obol. – 15. Kalná; Syvde; Arika; páčit; maliník; zrna; Louis de Funès; patlat. – 16. Votrok; otupit; drti; kabel; kypa; narubati. – 17. Ina; banány; kutin; osm; otopit; dermal; to tam; Aspa. – 18. Tora; Band; Kursk; tak hned; VČD; Piti Piti Pa. – 19. Usne; AD; kurové; varieta; tav; nedoučenost. – 20. Nítivé; poluce; krsky; podsev; NED; otka; pálka; nádor; prach. – 21. Orvat se; aké; polodny; neradi; hm; otisk; kondor; pst. – 22. Kaz; ones; kaplan; Blount; omrky; pork; takin; Oskar; destilace. – 23. Ni; trulka; alkin; brauny; nesvé; vak; taktovka; kos. – 24. OVS; karetka; Eska; Fin; Brodce; krosny; kursy; náos. – 25. Peres; karban; ženská; Akan; bloud; kurát; kalmar. – 26. Perlato; hindská; skákal; kalé; Polaban; avo. – 27. Tesaný; Jena; nadnes; kalpak; Severin. – 28. Valený; jenže; antuka; estinto. – 29. Velato; Hibernatus. – 30. Vasas; kartovní. – 31. Televizor. – 32. Peronka.

Tajenka: Louis de Funès; ??? výrazy: Piti Piti Pa, Oskar, Hibernatus, Fantomas (skryta ve svislé ose křížovky), Četník ze Saint Tropez (skryta ve svislé ose křížovky), Lakomec (druhá písmena lichých shluků při spodním okraji křížovky), Tetovaný (shluky v trojúhelníkových políčkách v horní části křížovky).