Křížovkářská kvalifikační soutěž 2017

 

Milí přátelé, vítáme vás u třetího kola Křížovkářské kvalifikační soutěže. Svá řešení (kompletně vyplněný obrazec 3. kola) zasílejte nejpozději do 24. května 2017 na adresu: Vladimír Klos, Bolívarova 2073/12, 169 00 Praha 6-Břevnov nebo na mailovou adresu: klosovi@seznam.cz.

 

FILMOVÉ TVÁŘE

3. KOLO

 

ŠIKMÁ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVKA

Křížovka je předložena jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. U 14 výrazů je uplatněno rébusové vpisování.

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. MPZ Libanonu. – 2. Hvězda v souhvězdí Panny. – 3. Plemeno psa. – 4. Surovcovo; značka kilojoulu; sunout; poukázka na místo. – 5. Sedm stejných věcí; skládací obrázková knížka; schopnosti klíčení. – 6. Mužský hlásek; ukazovací zájmeno; vlněná tkanina; řecké písmeno; důkladné pátrání. – 7. Polovzdělanec; možná; ???; vzdálenost cvičenců; ???. – 8. Jemenský přístav; latinská zkratka šupinového oblaku; snášet bolest; rušivá složka nízkého kmitočtu; značka funkce tangens; sídlo ve Švýcarsku; zkratka Mezinárodní astronautické akademie; indické platidlo; sloní zub; ženské jméno. – 9. Zkratka švédských norem; záliv na Honšú; zakladatel slovanské říše; volán; jihoamerický mravenec; chmuřit; obdařit schopnostmi. – 10. V esperantu „částečka“; domácky Noemi; mužské jméno; mazlíček; apartní; souhrn vkladů; cizí směnka; platidlo v Macau. – 11. Španělsky „stovka“; dětský pozdrav; přední části; sídlo ve Finsku; skvrna v zorném poli; ve vodorovné poloze; prolínání živin buněčnou blanou; mužské jméno. – 12. Posečkati; jeden i druhý; znamenitě; ostudný; moravské město. – 13. Srbochorvatsky „lisovat“; důlní pracoviště; biřic; české město; riskování. – 14. Tekutina vyměšovaná z kůže; mrtvolný jed; lesní sova; bílá hmota kokosových ořechů. – 15. Prázdná skořápka; kroupy a luštěniny; stoupenec mystiky; kouzelník; otrok. – 16. Bylina s modrými kvítky; období bez dešťů; had z Knih džunglí; krátký kabát; násadec fagotu; šachová remis; zkratka thajské tiskové agentury. – 17. Norský prozaik; citoslovce rachotu; pevné; špatnosti; pojem čínské filozofie; domácky Erich; zkratka Mezinárodní asociace pro číslování zboží. – 18. Jasně fialová; pětikoruna; písmo okrouhlých tvarů; štětinovitý výrůstek; erb; sídlo v Maďarsku. – 19. Setrvati; ???. – 20. Potvrzení k odběrům; život; francouzský trubadúr; předložka. – 21. Hornina; současný guvernér České národní banky; kanadský skokan na lyžích; fáze Měsíce. – 22. Univerzitní školník; krky; kód Namibie; italské platidlo. – 23. Křídla dveří; zavařené ovoce. – 24. Výzva k tichu; opak záporu. – 25. Zakvičení.

ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 18. Autor Dona Quijota. – 19. Vidina ve spaní; podzemní část stonku. – 20. Čínský básník; kambodžsky „hora“; neodevzdat. – 21. Obdělaný pozemek; zármutek; tyčinky rozkládající hroznový cukr; pravidlo. – 22. Lodní plošina; peníze vložené do hry; tajenka. – 23. ???; nepatrně; utrpení; střešní konstrukce. – 24. Dětský lékař; služební pořadí; lidská těla; ponořovat; chemický prvek; kód Izraele; zkratka okresního oddělení. – 25. Srážka; cizopasné houby; chyba; svatebčané; pádová otázka; zastavárna; staroegyptská bohyně; gluten. – 26. Stelivo; hora v Německu; syntetický kaučuk; předtucha; římskými číslicemi 1002; mrak; otec; seskupení hráčů při ragby; výztužná ocel; Barrandovy iniciály. – 27. Švédský prozaik; prrr; pokynutí; kus ledu; autor Otce Goriota; jednotka dědičnosti; vnitřní prostor starořeckého chrámu; znak v azbuce. – 28. Mající jeden list; splnit úkol; srbochorvatsky „přímo“; čtecí zařízení; který; dub korkový; domácky Hermína. – 29. Asijský stát; vůdce Hunů; usazená úlomkovitá zemina; španělské platidlo; lyžařský pozdrav; export; který; dvanáct měsíců; jedna z krystalových os. – 30. Lesklý nátěr; bílý kůň; výstupek kartotéčního lístku; píka; druh mechorostu; část Kolína nad Rýnem; citoslovce víření bubnu. – 31. Vykleštěná sviňka; usmrtiti zuby; vlastní oslům; starořímský úředník. – 32. Palma; španělská plachetnice; násadec fagotu; potom; ???. – 33. Okolo; španělští Arabové; slovenský básník; výrůstek na hlavě jelena; sídlo v Alžírsku; spojovací součástka; značka automobilů; značka kilonewtonu. – 34. Patřící Vilmě; běžet; drahý kámen; pomluva; náš gymnasta; hrabavý pták; spojka. – 35. Polyamid; zcela; sourozenci; doleji; Turci; finská přírodní rezervace. – 36. Dotud; sudokopytník; setrvat; neplést. – 37. Decilitr; domácky Atila; německy „úhoř“; setiny rumunského leu. – 38. Usměrňování pohybu. – 39. Soubor map.

Pomůcka: Bulau, IANA.

 

ZPRÁVA O 3. KOLE

Třetí kolo letošní Křížovkářské kvalifikační soutěže obeslalo 121 řešitelů. 78 řešení bylo bez chyby. Uznával jsem všechna výrazově správná vedlejší řešení, která nesplňovala použitý systém střídání, že do políček stejného typu se vpisuje stejný počet písmen a že do políčka znázorňujícího oko je kvůli znázornění figury vpisováno písmeno „O“. Několikrát se chybovalo ve výrazu 20/3 ARNAUTZ (MČSE), párkrát chyběla slabá svislá linka v políčku 5/25 (kdyby zde byl shluk, pak by se místo výrazu LEPEK četlo LEEPK). Někteří řešitelé zapomněli udělat silné linky mezi předposledním a posledním výrazem v řádcích 30, 31, 33 a 34. Další ztrátové body jsou za nevyplněná políčka a chybějící nebo špatně umístěné silné rozdělovací linky. Uznal jsem protest př. Čálka proti 2 ztrátovým bodům z 2. kola. Po třech kolech je celkově bez ztrátových bodů pouze 17 řešitelů. Všechna letošní kola KKS zatím poslalo 113 řešitelů.

 

VÝSLEDKY 3. KOLA

0 ztr. bodů: Adamčík, Bada, Bártová, Bezděk, Bonaventura D., Bonaventura Š., Brož, Čálek, ČENDA, Dedková, Drdel, Fojta, FRATOM, Gonda, HAMS, Haralík, Havel, Hladký, Hroz, Ivánek, Janek, Járová, Judas, Juráň, Juroszek, Kadlec, Kaipr, Kajzrlík, Kmoščák, Kobr, Kokeš, Kopřiva, Korčák, Kroutil, Kučera, Kučírek, Landa, LOMNÁ, Lustyková, Malinka, Matějka, Michal, Motyčková, Navrátil, Nitra, Olyšar, Pacejková, PERSON, Pešta, Petras, Pláňava, Polcar, Prošek, Průšová, Přecechtěl, Růčka, Rusá, Rybář, Ryška, Sedláková, Sklenka, Starý, Svoboda M., Šebesta, Šimek, ŠIVA, Šťastná, Švančar, Urbanczyk, Valášek, Valeš, Vašinka, Vítková, Voborová, Vyskočil, Zahajský, Zedníček, Zelený. – 1: Auterský, Čižmár, Elefant, Fišbach, Jakubček, Kunst, Láník, Malčík, Novák, Novotný, Platzner, Rosová, Samec, Sedlatý, Spáčil, Sticzay, Šplíchal, Vojtěch. – 2: ALCI, BLANKA, Gášek, Malúšek, Marsová, Nováková, Švub, Tomáš. – 3: Andrle, Dedera, RUMÍR. – 4: Běhounek, Marhoul, Nejedlý, Neumann, Škrobák. – 5: GÉZA. – 6: Lajksnerová, Pazdera. – 8: Dostál. – 10: Štěpánová. – 12: Kolář. – 17: Dvořák. – 22: Gartšík. – 35: Bláha.

 

STAV PO 3. KOLE

0 ztr. bodů: Bonaventura D., Bonaventura Š., Brož, Čálek, Hroz, Ivánek, Járová, Judas, Kajzrlík, Matějka, Prošek, Průšová, Rybář, Sklenka, Starý, Svoboda M., Valeš. – 1: Adamčík, Bada, Bártová, Bezděk, Dedková, Elefant, Fojta, FRATOM, Gonda, HAMS, Janek, Juráň, Kmoščák, Kobr, Kroutil, Kučírek, LOMNÁ, Lustyková, Malčík, Michal, Navrátil, Nitra, Olyšar, Pešta, Pláňava, Polcar, Růčka, Rusá, Ryška, Šebesta, Šplíchal, Vašinka, Voborová, Vojtěch, Vyskočil, Zelený. – 2: ČENDA, Haralík, Jakubček, Kaipr, Kokeš, Kopřiva, Korčák, Kunst, Marsová, Motyčková, Pacejková, PERSON, Platzner, Přecechtěl, Rosová, Samec, Sedlatý, Šimek, ŠIVA, Urbanczyk, Zedníček. – 3: ALCI, Auterský, BLANKA, Dedera, Fišbach, Gášek, Juroszek, Kadlec, Landa, Láník, Švančar, Švub, Tomáš. – 4: Běhounek, Malúšek, Nováková, RUMÍR. – 5: Havel, Neumann, Novák, Novotný. – 6: Kučera, Sedláková, Škrobák. – 7: Pazdera, Valášek. – 8: Vítková. – 9: Dostál, Šťastná. – 10: Lajksnerová. – 11: Marhoul, Spáčil. – 14: Kolář. – 15: Nejedlý. – 16: GÉZA, Sticzay. – 24: Štěpánová. – 31: Dvořák. – 51: Bláha.

 

ŘEŠENÍ 3. KOLA

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. RL. – 2. Arich. – 3. Bernardýn. – 4. Katanovo; kJ; sout; stenka. – 5. Sedmero; leporelo; klíčivosti. – 6. Tenorek; ti; melton; ný; prohledávání. – 7. Nedouk; asi; Motýlek; rozestup; Le Mans. – 8. Aden; squ; trpět; brum; tg; Cevio; IAA; kani; kel; Běla. – 9. VDN; Mucu; Sámo; kanýr; atta; temnit; nadat. – 10. Ero; Noemka; Ota; mazel; vkus; labeta; trata; avo. – 11. Centena; pa; čela; Alavo; skotom; leže; osmosa; Ivo. – 12. Shoviti; oba; bravo; skandální; Třinec. – 13. Prešati; ort; pochop; sek; hazard. – 14. Pot; ptomain; kalous; kopra. – 15. Pouk; strova; mystik; bosko; parob. – 16. Pomněnka; sucha; Kaa; sako; esko; pat; TNA. – 17. Lie; ratata; tuhé; zla; tao; Era; IANA. – 18. Lila; búr; rond; ostina; znak; Iklad. – 19. Pobýti; Bullittův případ. – 20. Poukazy; bios; Arnautz; nad. – 21. Allit; Rusnok; Bulau; nov. – 22. Pedel; hrdla; NAM; lira. – 23. Veřeje; kompot. – 24. Pst; klad. – 25. Kvik.

Tajenka: Steve McQueen; ??? výrazy: Motýlek, Le Mans, Bullittův případ, Velký útěk, Sedm statečných.