Křížovkářská kvalifikační soutěž 2018

 

PRAMENY KKS 2018

1. Prameny v knižní podobě: Pravidla českého pravopisu (PČP); Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (SSČ, 2010); Slovník spisovného jazyka českého (SSJČ, 1971); Akademický slovník cizích slov (ASCS, 1998); Malá československá encyklopedie (MČSE); Všeobecná encyklopedie Diderot 1-8 (DID 8); Všeobecná encyklopedie Universum 1-10 (UNI 10); Rejman: Slovník cizích slov (SCS-R, 1966); Slovník cizích slov, Encyklopedický dům (SCS-ED, 1993); Co je co? (CJC 1-3, 2. vydání); Knappová: Jak se bude jmenovat? (KNAP 1, 1978); Knappová: Jak se bude vaše dítě jmenovat? (KNAP 2, 2010); Slovník zkratek, Encyklopedický dům (ZKR-ED, 1994); Československý biografický slovník (ČSBS, 1992); Elman: Velký slovník zkratek Evropské unie (ZKR-EU, 2000); Koudelka-Káňa: Křížovkářský slovník (1. vydání); Gašparíková-Kamiš: Slovensko-český slovník (SPN, 1967); Kábrt: Latinsko-český slovník (SPN, 1970); Noha: Srbocharvátsko-český a česko-srbocharvátský kapesní slovník (SPN, 1965); Hromada: Esperantsko-český a česko-esperantský kapesní slovník (SPN, 1969).

2. Prameny v elektronické podobě: Vícejazyčné překladové slovníky na www.slovnik.cz; Mezinárodní kódy letišť na www.mapping.com/airportcodes.html; Příruční slovník jazyka českého na https://bara.ujc.cas.cz/psjc/.

Prameny pro tajenky: Internetová encyklopedie Wikipedie na https://cs.wikipedia.org; Česko-Slovenská filmová databáze na www.csfd.cz.

 

Další informace k pramenům naleznete v dokumentu Prameny v korespondenčních křížovkářských soutěžích (2017). Výrazy použité z jiných pramenů budou vždy uvedeny v pomůcce.