Křížovkářská kvalifikační soutěž 2019

 

Milí přátelé,

svá řešení (kompletně vyplněný obrazec 2. kola s vyznačeným a vypsaným skrytým skrytým tajenkovým výrazem) zasílejte nejpozději do 27. března 2019 na adresu: Karel Wiedermann, Blatec 168, 783 75 Dub nad Moravou nebo na mailovou adresu: karwie.taje@seznam.cz.

 

 

ZAKAZOVANÍ UMĚLCI

2. KOLO

 

Někteří zpěváci byli činní nejen hudebně, ale i literárně, čili od tohoto kola bude třeba hledat nejen v diskografii, ale i v bibliografii. Obrazec představuje vlajku země, kde umělec přebýval v exilu (střídavá křížovka – červená barva, mozaiková křížovka – bílá barva, slabiková křížovka – modrá barva).

 

NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

4 souměrné křížovky (střídavá polomozaikovka, střídavá křížovka, písmenná mozaikovka, slabiková křížovka)

 

Použitá políčka:

 

Skrytý je jeden tajenkový výraz ??? (6).

 

VODOROVNĚ: A. Židovský duchovní; tajenka; ???. – B. Vnímat zrakem psaný projev; vězení; stát v USA; stará dánská jednotka objemu; sídlo ve Španělsku; rychle pečený silnější řízek masa; popruh. – C. Římský krutovládce; část stupy; florentský malíř vrcholné gotiky; smyčky; základní směr vývoje sledovaného jevu; sídlo v Rusku; natírat mastí. – D. Sportovní náčiní; domácky Beata; německá formální obdoba jména Ranek; ukazovací zájmeno; indický prozaik píšící anglicky; rožnovský podnik; Sarmat; anglická zkratka Mezinárodního divadelního ústavu. – E. Sídlo v Austrálii; nejmladší stupeň křídy; náležet; ze zadního konce; domácky Alena; kmen na jihovýchodním Madagaskaru; líbáním odstranit. – F. Rusky „židle”; ekologicky nezávadné výrobky; názvy; přívlastek jako slohový prostředek; domácky Klement; zatočené pruhy stromových pletiv. – G. Vnitřní prostor starořeckého chrámu; Čajkovského opera; svrchní pásmo lusitanu; ???; slovanská bohyně smrti; zřícenina hradu u České Lípy. – H. Pokládat; slovensky „prim”; kovařík (zoologický rod); činnost; slovensky „jikra”; řiť; cyklohexanon; klerik s nižším svěcením; jinak. – I. Trojitá koruna perských králů; americké platidlo; bůh stvořitel (v centrální Africe); divadelní hry vážného obsahu; zdolávati; svízel vonný; leptavý přípravek ve tvaru tyčinky; podřízení. – J. Sídlo v Bulharsku; ???; část Prahy; začleňovat; ???. – K. Dračka; elastická hmota obsažená v latexu tropického stromu Achras sapota; týkající se líce; krkavice; nízké jezdecké překážky; slavnostní vytrubování; citoslovce, jímž se přivolávají husy. – L. Být po vůli; duševní velikáni; italský filozof; popínavá bylina; jižní ovoce; chůva; tvrdé sýry; zastaveníčko. – M. Těžký okov. – N. Dvih. – O. Hlíza řeřišnice. – P. Borovice lesní. – Q. Domácky Marek. – R. Moderní. – S. Provinění. – T. Rodná země. – U. Medvídkovitá šelma. – V. Indická literární památka. – W. Styl skoku do výšky. – X. Zmije (zoologický rod). – Y. Hnací stroj. – Z. Ski. – a. Náš herec a režisér. – b. Jednotka aktivity.

 

SVISLE: 1. Vlastní rakům; pasivita; neporážeti; polohové štafety; bývalá prodejna; patřící americkému astronautovi; týkající se vlaku; ničit šatní motýly; část kostry. – 2. Restaurace podávající rychlé občerstvení; lýdský král z pověstí o Gýgovi; slovní pomoc poskytnutá poněkolikáté v pořadí; vyučovat uvnitř boru; naše herečka; nadejíti; druh polovodičové součástky; prosit o almužnu. – 3. Španělský lidový tanec; domácky Adam; škopíček s jedním uchem pro napájení telat; dokončiti tanec. – 4. Nájem; ???; v hudbě „široce”; zlořečená. – 5. Odrůda brambor; či; veřejná výzva; mužské jméno; sladkovodní ryby. – 6. Reklamní heslo; zásoba potravin pro vojsko; hasta (v Indonésii); vpravit. – 7. Kamerunský politik; krám; nákladně; foukati. – 8. Hozením umístit; trumf v některých karetních hrách; kanadský zpěvák; dav; na jaké místo. – 9. Plavbou urazit; šachty; optování; patřící příslušníkovi Zlaté hordy. – 10. Tkadlena; polský střelec; péče o záležitosti nějakého oboru. – 11. Hlavní město Turecka; konzervovat kouřem; poledníková značka; rasa; hajat. – 12. Účet vlastního jmění podniku; sídlo v Portugalsku; domácky Jenovéfa; manželka; kloudně. – 13. Radostně; latinsky „novorozenec“; odhadovaná. – 14. Název planetky; pojmenování utvořené přímým napodobením cizí předlohy; písečný přesyp; kyprá žena. – 15. Osina; německy „dech”; egyptský nejvyšší bůh; vydávat silný hlas; hole. – 16. Nákladní auto značky Praga V3S; český tok; sídlo v Burkina Fasu; nadšený přívrženec. – 17. Český skokan na lyžích; domácky Alvar; součást aromatických olejů; hlouposti. – 18. Estonský literární vědec a sémiotik ruského původu; poslat; lhůty; chodníček na obvodu manéže; polynéský bůh větrů. – 19. Ublížit na cti; ???; probělka; hudební nástroj. – 20. Trpěti; útok; jihoamerický keř; cizokrajná bylina z čeledi tykvovitých.

 

Pomůcka: ampr, Kandaulos.

 

 

ZPRÁVA O 2. KOLE

Druhé kolo letošní Křížovkářské kvalifikační soutěže obeslalo 135 řešitelů, zcela správných bylo 84 řešení. Ale nejprve ještě pár slov k prvnímu kolu. Byl hodnověrně doložen – původně chybně vepsaný – výraz AJNU, takže jsem odečetl příslušným řešitelům 1 ztrátový bod a tato změna je již zohledněna v aktuálních celkových výsledcích. Přítel Švančar zaslal dotaz, kde měl třetí ztrátový bod – tudíž místo správného PRÁVA vepsal chybně TRÁVA. Co se týká druhého kola, někteří řešitelé si nakreslili slabé mozaikové linky na špatná místa. Z „červené” střídavé křížovky si takto vytvořili písmennou polomozaikovku (o které v zadání nebyla řeč) a tyčku ponechali tím pádem střídavou a měli problém, kam umístit kosočtvercová políčka. A někteří použili do tyčky slabé mozaikové linky a ze střídavé polomozaikovky tak udělali střídavou mozaikovku, o které také nebyla v zadání řeč. Tyto chyby proto byly oceněny 1 systémovým ztrátovým bodem. Uznával jsem výraz 15/4 ŘIVAT, který byl doložen. Křižující výraz I/6 MAŘÍNA je v RYS 2 uveden jako hlavní heslo. Hlavu vám zamotal výraz 7/2 DATIV KER (legendovaný jako KRÁM). Zde se jednalo o klasickou wiedermannovku, krám je třetí pád (dativ) slova kry. Dále pak místo F/6 VITÁ LÝKA někteří vepsali chybně VATA LÝKA nebo KOLA LÝKA. Ostatní chyby již byly „klasické”, tj. nepozornost nebo absence některého pramene. Jsem rád, že je vás tolik nulařů, je vidět, že oboustranná kontrola se vyplácí. Sem tam vám sice nějaký ten klacíček pod nohy hodím, ale pokud budete pozorní, tak nezakopnete. Závěrem bych vás chtěl poprosit, pokud soutěžíte pod značkou, tak tuto značku uvádějte u každého řešení. A také vám chci připomenout, že pokud zasíláte řešení elektronicky, tak použijte výhradně mou mailovou adresu uvedenou v záhlaví. V celkové tabulce jsou uvedeni řešitelé, kteří zaslali obě dosavadní kola.

 

 

VÝSLEDKY 2. KOLA

0 ztrátových bodů: Adamčík, AGA, Alka, Auterský, Bada, Běhounek, Bonaventura D., Bonaventura Š., Brož, Bulín, ČENDA, Dedera, Dedková, Dostál, Fojta, Gášek, Glogar, Gonda, Hladký, Hroz, Hruška, Ivánek, Jakubček, Janek, Janošík, Járová, JENÍK, Judas, Juřík, Kadlec, Kaipr, Kmoščák, Kobr, Kokeš, Koňák, Kopřiva, Korčák, Kučera, Kučírek, Kunst, Landa, LOMNÁ, Lustyková, Macků, Mach, Makovník, Malčík, Malinka, Malúšek, Marsová, Matějka, MIKEŠ, Mojžíšek, Motyčková, Nedvěd, Olyšar, Pešta, Pláňava, Platzner, Prošek, Průšová, Rosová, Rybář, Ryška, Samec, Sedlatý, Sklenka, Starý, ŠIVA, Šmat, Šplíchal, ŠŤASTNÝ, Švub, Tomášková, Urbánek, Vacek, Vacková, Valeš, Valkus, Vítková, Vojtěch, Vrtěna, Vychovalý, Wohlmuth. – 1: BAŠKA, BÍLEK, BLANKA, Čálek, Drdel, Elefant, Kolář, Koreneková, Michal, Neumann, Nitra, Novák Rob., Novotný, Přecechtěl, Růčka, Rusá, Svoboda A., Svoboda M., Šebesta, Tománek, Urbanczyk, Vašinka, Zelený. – 2: Bednář, FRATOM, Juroszek, Láník, Mareš, Nováková, Pazdera, Polcar, ŠTÍSTKO, Zedníček. – 3: Gartšík, Chylová, Kroutil, Kudláček, Matoušek, Novák Rud., Přikryl, Slabý, Švančar, Werner. – 4: ALCI, HUH. – 6: Bradáč. – 8: Marhoul. – 9: Kaščák. – 12: Nejedlý, Štěpánková. – 13: GÉZA.

 

 

STAV PO 2. KOLE

0 ztrátových bodů: Adamčík, AGA, Alka, Auterský, Bada, Běhounek, Bonaventura D., Bonaventura Š., Brož, ČENDA, Dedera, Dedková, Fojta, Gášek, Glogar, Gonda, Hladký, Hroz, Hruška, Ivánek, Jakubček, Janek, Janošík, Járová, JENÍK, Judas, Kadlec, Kmoščák, Kobr, Kokeš, Koňák, Kopřiva, Korčák, Kučera, Kučírek, Kunst, Landa, Lustyková, Macků, Mach, Malčík, Malinka, Malúšek, Marsová, Matějka, MIKEŠ, Motyčková, Nedvěd, Olyšar, Pešta, Pláňava, Platzner, Prošek, Průšová, Rosová, Rybář, Ryška, Samec, Sedlatý, Sklenka, Starý, Šplíchal, ŠŤASTNÝ, Švub, Urbánek, Vacek, Vacková, Valeš, Valkus, Vrtěna. – 1: BAŠKA, Čálek, Drdel, Elefant, Juřík, Kaipr, Kolář, Koreneková, LOMNÁ, Makovník, Mojžíšek, Novák Rob., Novotný, Přecechtěl, Rusá, Svoboda M., ŠIVA, Urbanczyk, Vašinka, Vojtěch, Vychovalý, Wohlmuth. – 2: Dostál, Juroszek, Mareš, Neumann, Nitra, Nováková, Pazdera, Polcar, Růčka, Svoboda A., Šebesta. – 3: BLANKA, FRATOM, Láník, ŠTÍSTKO. – 4: Kroutil, Michal. – 5: BÍLEK, Novák Rud., Přikryl, Slabý, Šmat, Tománek, Vítková. – 6: ALCI, HUH, Švančar. – 7: Werner. – 8: Kudláček. – 9: Chylová. – 11: Kaščák, Matoušek. – 13: Marhoul. – 14: Bradáč. – 21: GÉZA. – 39: Nejedlý.

 

 

KKS2019-2.kolo-řešení