Křížovkářská kvalifikační soutěž 2023

 

Milí přátelé, před vámi je již páté kolo Křížovkářské kvalifikační soutěže. Svá řešení 5. kola (kompletně vyplněný obrazec s vyznačenou a vypsanou skrytou 1. tajenkou) zašlete nejpozději do 11. října 2023 na adresu: Karel Wiedermann, Blatec 168, 783 75 Dub nad Moravou nebo na e-mailovou adresu karwie.taje@seznam.cz.

 

JUBILANTI – 5. KOLO

 

Herečka ... (1) se narodila 19. prosince 1963 v Chicagu učitelce a majiteli supermarketu. Otec jí zemřel záhy po jejích desátých narozeninách. Mezinárodní popularitu jí vynesla hlavní role ve filmu ... (2). Konkurz na tuto roli vyhrála před skoro 4000 uchazečkami. Hrála ve spoustě filmů a seriálů (pod ??? najdete některé z nich). Měla dokonce účinkovat i v kultovním seriálu Akta X, kam ji doporučil David Duchovny. Tuto roli ale nakonec získala Gillian Anderson.

 

NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

6 nesouměrných střídavých polomozaikovek a 1 nesouměrná mozaikovka

 

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny použité typy políček jsou již předkresleny. Systém střídání je stejný jako v minulém kole (do základních políček se vpisuje jeden znak, do 2 předkreslených trojúhelníkových políček znaky tři a do všech ostatních políček znaky dva). V mozaikovce, ve které jsou všechny mozaikové linky již předtištěny, se znaky vpisují i do čoček. Skrytý je 1. díl 1. tajenky (8) a 2. díl 1. tajenky (5).

V tomto kole je navíc použitý pramen Kazmířův Slovník valašského nářečí na https://sites.google.com/site/silvestrkazmir/Home. Zdrojem pro tajenky je příslušné heslo jubilantky na internetové stránce www.csfd.cz.

 

VODOROVNĚ: A. Silnější kmen stromu zbavený větví. – B. Vazká kapalina. – C. Proutěné nádoby. – D. Hořák; krátké stéblo u země zbylé po posečení obilí; dřívější platidlo v severní Africe. – E. ???; Sarmat; nesnáze. – F. Malý můstek na dolním okraji stropu čtvrté mozkové komory; domácky Lenka; zbytky po vyškvaření sádla. – G. Hutě na výrobu a zpracovávání neželezných kovů; Jákobův syn; neratovický podnik. – H. Náhlá policejní prohlídka; země thráckých Dáků; anglicky „loupák“. – I. Příslušníci lašského nářečí; irský bůh moře; první saúdskoarabský astronaut. – J. Drobný korýš. – K. Potulka. – L. ???. – M. Slovenské sídlo. – N. Citoslovce bolesti; stékat po kapkách; též. – O. Malý černošský buben; v; hněvivě; spor. – P. Ženská postava staré italské komedie; ???. – Q. Dohnati spánkem; cínová fólie. – R. Patentní zámek; španělské sídlo; ruská metropole; řecká jednotka hmotnosti; druh čínské dvoustranné tamburíny; kaput. – S. Francouzské město; jalovec obecný; polotuhá hmota z mouky a vody; druh bankovky; naše město; pozemní výběžek vysunutý do vody; druh pečiva; síťový míč. – T. Egyptský nejvyšší bůh slunce; slovensky „blána“; loterie; mořit; mobilní telefony; stužky na uvazování; podlouhlé pouzdro na šípy; starší jednotka aktivity radioaktivních preparátů; hoblíkové želízko s malým ohbím na začátku; mezinárodní kód letiště Galveston. – U. Uhličitan sodný; ženské jméno; druhohorní pták; plachetní plavidlo; oplacení; hromádka; hrdina ruských bylin; fajfka se svrškem z březového kořene; ateliérový světlomet. – V. Citoslovce pochyb; spojka; oděv; porovnávání dvou stejných textů s textem původním; domácky Stanislav; Erkelova opera; nízkostěnný otevřený vůz řady N; maličko. – W. Nejmladší stupeň křídy; čínská jednotka hmotnosti; uralská jazyková skupina; patřící Nele; týkající se nenasyceného uhlovodíku; peruánská keramika; nizozemský astronom; název objektivu firmy Meyer; tropický křovinatý porost. – X. Domácky Adriána; bouřka; přestupek; vrba jíva; sirný analog acetátů; rakouský skladatel a varhaník. – Y. Odrůda rybízu; výpovědi ze zaměstnání; nakloněný smíru; vrtoch; seskok ze vzporu spádem pod osu nářadí; blízcí lidu; mužské jméno. – Z. Divoký pes; čestný titul některých farářů; nádhery; orientální vodní dýmka; název planetky. – a. Látka vzniklá sloučením organické kyseliny s alkoholem; rovina; monopolní sdružení podniků.

 

SVISLE: 1. ?2?. – 2. Bufet; kapadocká bohyně plodnosti a vegetace; domácky Klaudius. – 3. Ženské jméno; naše řeka; červenožlutý zirkon; francouzsky „umění“. – 4. ???; kterou cestou; obchodní plná moc vykonávat jménem firmy právní jednání; tempo jezdeckého dostihu. – 5. Německý archeolog; ???; islandské sídlo. – 6. Domácky Penelopa; odplata; strádati; darebáci. – 7. Ukazovací zájmeno; mužské jméno; týkající se státu; křečovité břišní bolesti; mít dovoleno něco udělat. – 8. Ženský; náš herec; keř s bílými nebo žlutavými kvítky a s červenými nebo černými plody; svah. – 9. Osikové; pevné provazy stáčené z pramenů; kořalka; slovanská bohyně smrti a zimy; gonan; žár. – 10. Týkající se lastury; český národohospodář a politik; mezinárodní kód letiště Moskva-Bykovo; úlitba; týkající se styku; římský bůh války. – 11. Český herec; francouzský automobilový závodník; nadezdívka nad hlavní římsou; sovětský biochemik; český skladatel, dirigent a pedagog. – 12. Odrůda révy vinné; druh narcisu; kozácký náčelník; grammolekuly; ???; anglický mechanik a vynálezce. – 13. Francouzská jednotka objemu; do větší vzdálenosti; duše člověka a boha; nadýchaně; ruské mužské jméno (Tobiáš); vnadidlo; ambulance; německé sídlo. – 14. Citoslovce hučení; nejvyšší karta v některých hrách; týkající se azoly; výkvět; družina; student medicíny. – 15. Předložka; stará čínská flétna; světadíl; chemická značka ruthenia; vkus; vymlácený cepem; labužník; slovensky „jiná“. – 16. Iontoměnič vyměňující kationty; britský jachtař (OH 1936); ruské mužské jméno (Sotir); japonská jednotka objemu; pomlka; anonymní laoský román; podnik v Jablonci nad Nisou. – 17. Egyptský bůh prostoru a času; slitina železa, niklu a hliníku; český politolog a sociolog; správce sbírek; ???; odrůda pšenice; dvě nuly; domácky Adrian. – 18. Který; skládací přístřeší z nepromokavé látky; dílna, v níž se provádějí opravy; výtažek z čerstvých léčivých bylin; horolezecký batoh; list karetní hry; hlášení. – 19. Český tanečník a zpěvák; baňaté lahvičky; známý také jako; ???; sopečný kráter. – 20. Listnatý strom; střední osy ptačích per; menší mapa; konírna; tlama psa. – 21. Klih; chebský podnik; polysacharid štěpící se hydrolýzou pouze na glukózu; botanický název rukevníku. – 22. Domácky Adam; ???.

 

Pomůcka: Mos, Spas, Taca, Tovija.

 

ZPRÁVA O 5. KOLE

Ke čtvrtému kolu Křížovkářské kvalifikační soutěže žádné resty nejsou, takže hurá ke kolu pátému. Zúčastnilo se ho 116 řešitelů, z nichž 44 řešilo na nulu. Anoncoval jsem předem, že to bude možná trochu klouzat, a taky to nakonec skutečně klouzalo – a hodně. Díky tomu se vedoucí čelo zúžilo na pouhých 28 členů. Může za to mj. křižování výrazů H/1 RACIE (SSJČ) x KOCINKA (ČSVaS, 477.4). Dále ruská metropole je R/3 MOCKBA (nikoliv polovičatě MOSKBA), pak už jen stačilo místo SOVÁK vepsat CUPÁK, místo STOVKA vyšla STUVKA (SSJČ) a místo TRÁVIT vyšlo TRÁPIT (ČSVaS, 3080.1, str. 617, pravý odstavec). Hrdina ruských bylin je pouze U/7 SAUR (Malý Ottův slovník naučný – tady se někdo zmýlil v řazení, protože toto heslo je uvedeno až za výrazem Saur-et atd.), a problémy dělal ještě W/8 objektiv RECTAN (CJC 3) a křižující hlášení REPORT (SSJČ). Udělil jsem i 1 systémový ztrátový bod za obloučky místo rovných linek – čili za jiná políčka než ta, která byla předkreslena, a také za malá písmena v celé křížovce, čímž ovšem „dostala na frak“ azbuka v ruské metropoli, protože české „m“ azbuka nezná a v psací formě se čte jako „t“. Když k tomu připočtu nepozornost a absenci některých pramenů, tak výsledkem tohoto sčítání je tsunami většího rozsahu než v mém minulém ročníku KKS. Závěrem připomínám, že pokud bude chtít někdo využít práva protestu, tak samozřejmě může, ale je vždy potřeba uvést i konkrétní pramen, o který řešitel protest opírá.

 

VÝSLEDKY 5. KOLA

0 ztrátových bodů: Auterský, Baťalík, Bednarski, Bednář, Běhounek, Bonaventura D., Bonaventura Š., Brož, Dedková, Gašparín, Glogar, Gonda, Hladký, Hruška, ISTANBUL, Ivánek, Jakubček, Járová, Koňák, Konečná, Kopřiva, Makovník, Matějka, NÁVRAT, Nedvěd, Paďour, Peldřimovská, Pešta, Pláňava, Platzner, Prošek, Rybář, Sebera, Sklenka, Starý, Struňák, Šťastný, Štefek, Šuňavec, Turek, Vodičková, Vojník, Vychovalý ml., Wohlmuth. – 1: AGA, Drdel, FRATOM, Gášek, Kmoch, Kokeš, Koreneková, Kučavová, Kučírek, Kunst, Macků, Motyčková, Nitra, Olyšar, Růčka, Ryška, Sedlatý, Šebesta, Tomáš, Vašinka, Vonka, Zedníček. – 2: Burda, Fojta, Kučera, Urbanczyk, Valkus, Werner, Zelený. – 3: ČENDA, Černý, Elefant, Judas, Kadlec, Novotný, Plachý, Rosová, Švub, Tománek, Vojtěch. – 4: Alka, Autrata, Dedera, Kajzrlík, Lustyková, Malinka, Matoušek, Rusá. – 5: Adamčík, Bada, Juroszek, Konečný, Sedláková, Šmat, Tileš, Tomsa. – 6: Hroz, Kolář, Landa, Láník, Michal, Novák, Nováková, Slabý, Švančar, Volf. – 7: Havel, Chylová, Přikryl, Tůmová. – 8: Lukeš. – 10: Vašek.

 

STAV PO 5. KOLE

0 ztrátových bodů: Baťalík, Bednarski, Běhounek, Bonaventura D., Bonaventura Š., Brož, Gašparín, Glogar, Hruška, ISTANBUL, Ivánek, Jakubček, Járová, Konečná, Kopřiva, Makovník, Matějka, Pešta, Pláňava, Prošek, Rybář, Sebera, Sklenka, Starý, Štefek, Turek, Vojník, Vychovalý ml. – 1: Bednář, Dedková, Drdel, FRATOM, Gášek, Gonda, Hladký, Koreneková, Kučírek, Kunst, Macků, NÁVRAT, Nedvěd, Platzner, Ryška, Struňák, Šebesta, Vašinka, Vodičková, Vonka, Zedníček. – 2: Kmoch, Kučavová, Olyšar, Paďour, Šuňavec, Urbanczyk, Valkus. – 3: ČENDA, Elefant, Kučera, Nitra, Plachý, Růčka, Šťastný, Švub. – 4: Auterský, Judas, Lustyková, Peldřimovská, Sedlatý, Tomáš, Vojtěch, Wohlmuth, Zelený. – 5: Bada, Burda, Černý, Malinka, Novotný, Rusá, Tomsa. – 6: Adamčík, Dedera, Kajzrlík, Werner. – 7: Autrata, Fojta, Kadlec, Koňák, Konečný, Rosová, Šmat. – 8: Havel, Hroz, Juroszek. – 9: Alka, Kolář, Láník, Michal. – 10: Landa, Nováková, Sedláková, Slabý. – 11: Volf. – 12: Matoušek. – 13: Švančar. – 14: Chylová, Přikryl. – 18: Novák. – 27: Tileš. – 29: Lukeš. – 46: Tůmová. V průběžném pořadí jsou uvedeni řešitelé, kteří poslali řešení všech dosavadních kol.

 

KKS2023-5.kolo-řešení

 

KKS2023-5.kolo-obrazec