Kroužky hlásí... Lázeňáci a Podskaláci

 

LÁZEŇÁCI

V prosinci 2017 skončil 24. ročník soutěže O krále křížovek a 10. ročník soutěže O krále sudoku. Obě soutěže byly původně určeny členům kroužku, ale postupně se do nich zapojili další řešitelé.

„Král křížovek“ se z místních novin přestěhoval na webové stránky www.lazenaci.pary.net  a mohou se ho zúčastnit všichni zájemci. V minulém ročníku, zaměřeném na naše hrady a zámky, změřilo své schopnosti 19 řešitelů, bez ztrátových bodů řešili K. Bezděk, S. Drdel, M. Hájiček, S. Krajči a D. Vojník. Stejné téma bude provázet i letošní 25. ročník.

„Král sudoku“ je o něco mladší, nahradil původní soutěž O krále přesmyček. Do soutěže zasáhlo 24 řešitelů, ne všichni však vyřešili všechny úkoly. 1. místo nakonec obsadila čtveřice borců S. Krajči, M. Quarda, J. Spáčil a M. Tvrzníková. Úkoly této soutěže jsou zájemcům zasílány mailem. Prvních deset řešitelů v každé soutěži získává diplom.

Lázeňáci se scházejí dle možností 1x za čtrnáct dní a rádi mezi sebou přivítají další zájemce. Kromě hádanek, křížovek, kvízů a sudoku jim můžeme nabídnout i kroužkovou soutěž v Kris-krosu a ve Scrabble. O další informace si zájemci o soutěže nebo o kroužkovou činnost mohou napsat na mailovou adresu v.kucavova@seznam.cz.

Věra Kučavová


 

PODSKALÁCI

Poté, co se pražský kroužek v roce 2016 opět vrátil k Vltavě, schází se nedaleko Podskalské celnice, kde mu pohostinný pokoj nabídla jedna z členek kroužku. Rok po odchodu doyena Karla Zusky postihla Podskaláky další citelná ztráta, jejich řady opustil aktivní autor a organizátor Jaroslav Kodym. Naproti tomu velmi pozitivní bylo zapojení nových členů Václavy Olšanské a Pavla Zahajského, kteří se nad očekávání osvědčili zejména při řešení hádankářských soutěží HLK (2. místo je úspěchem) a MLS (4.-6. místo se nečekalo!). Podskaláci uspořádali v roce 2017 tradičně 11 setkání, jejichž programem bylo řešení úkolů kroužkové celoroční soutěže a účastnilo se 5–7 členů.  O vítězce nebylo od prvních kol pochyb, svoji převahu potvrdila a na všech frontách zvítězila všestranná Dagmar Rusá, která se již také začala prosazovat na „republikovém poli“, její úspěchy rámovala vítězství na pražském přeboru 2017 v 1. třídě hádanek a na tomtéž přeboru o rok později vítězství v hádankách GP.

Křížovky připravoval mistr figurálek Vladimír Klos, který však řešitele šetřil a předkládal dle svých slov křížovky lehké – no, jak kdy. Dagmar Rusá v žádném kole nedala nikomu šanci, s odstupem druhý byl P. Šimek, dále P. Zahajský, M. Vodáková, I. Růžička a V. Olšanská. Otázky pro AZ kvízy již tradičně vybírala Marie Vodáková. První Dagmar Rusá a s menším odstupem druhý Vladimír Klos prokázali největší znalost synonym, za nimi se umístili P. Zahajský, P. Šimek, V. Olšanská a I. Růžička. Hádanky na celý rok dopředu připravil Jaroslav Kodym, žel, sám předložil pouze dvě kola. S převahou vyhrála Dagmar Rusá (157 bodů) před P. Šimkem, P. Zahajským, M. Vodákovou, V. Klosem, V. Olšanskou a I. Růžičkou. Absencím se vyhnula jen suverénní vítězka, ostatní vynechali 1x (Vodáková) až 4x (Růžička). Další 3 Podskaláci (M. Janků, B. Plachý a M. Veselý) to mají na schůzky daleko, objevují se tedy alespoň na kolínském mistrovství republiky. Termínem setkávání je tradičně první čtvrtek v měsíci od 15.30 hodin. Bližší informace případným novým zájemcům poskytne a dotazy zodpoví P. Šimek na e-mailu petr.simek@seznam.cz.

PeŠ