LOM 2018 - 5. kolo - zadání

 

LOM  2018  -  5. KOLO  -  ZADÁNÍ

1. NAJDĚTE  ČÍSLO  (N bodů)

Najděte dvouciferné číslo, jehož podíl při dělení součtem jeho číslic je třetina součtu jeho číslic. Za každé řešení získáte 4 body.

2. SKRÝVAČKY  -  PTÁCI  (max. 10 bodů)

V každé větě najděte jednoho ptáka. Příklad: Vypadal jako starší bratr. Řešení: kos. Za každého nalezeného ptáka získáte 1 bod.

1. Šel jsem bosý k oraništi  a opatrně našlapoval.
2. V krabici byl pouhý list papíru  a tři mince.
3. Do obchodu vstoupila vysoká Němka s malým psíčkem v náručí.
4. Kamarád nesl maso v aktovce a ušpinil si sešity.
5. Vedli jsme hovor o rýsování, matematice i historii.
6. Děti viděly buvola v kamenné ohradě spolu s několika kravami.
7. Našli jsme kartu kandidáta na místo ředitele.
8. Jirka snídal kaši nebo chléb s máslem a medem.
9. Uprostřed stáda telat leželo několik jalovic.
10. K narozeninám jsem dostala zlatý řetízek a náramek.

3. DĚLENÍ  ČTVERCE   (N bodů)

Čtverec o velikosti 4x4 políček rozdělte na 2 části tak, aby obě části byly stejné nejen svým obsahem, ale i tvarem. Dělení čtverce můžete provádět pouze vodorovně nebo svisle (ne úhlopříčně), a to v již předkreslených čarách. Za každé správné rozdělení čtverce, které není pouze otočením nebo převrácením jiného řešení, získáte 3 body.

4. ROVNICE  ZE  SIREK   (8 bodů)

Uvedený vztah mezi dvěma zlomky je nesprávný. Přesunutím jedné zápalky na jiné místo opravte chybu tak, aby rovnice byla správná.

5. ANI  JEDEN   (optimizér)   (N bodů)

V obdélníku 8x7 začerněte některá políčka tak, aby se do obdélníku nemohl umístit vyobrazený kříž složený z pěti čtverečků, aniž by zasahoval do začerněných políček nebo mimo obrazec. Za správné řešení získáte 30 bodů minus 2x počet začerněných políček.

6. MINISUDOKU  SERIÁL   -   5. díl   (9 bodů)

Doplňte do prázdných políček číslice tak, aby v každém řádku, v každém sloupci a v každé vyznačené oblasti byly různé číslice 1 až 6. Řešení sudoku pošlete normálně spolu s ostatními úlohami, ale zároveň si je schovejte, protože čísla v podbarvených políčkách budete potřebovat k vyřešení závěrečného úkolu, který bude otištěn v posledním 6. kole.

7. HAD   (10 bodů)

V obrazci 10x10 políček zakreslete polohu hada, který je dlouhý 45 políček. Had se nesmí sám sebe dotýkat stranou a nesmí procházet černými políčky. Had se může lomit jen v pravém úhlu. Čísla vpravo a dole u obrazce udávají, kolika políčky had v příslušném řádku nebo sloupci prochází. Začátek, střed a konec hada je v obrazci uveden.