Luštitelská olympiáda mladých 2015

 

LUŠTITELSKÁ OLYMPIÁDA MLADÝCH 2015

Najdou se mezi mládeží od 8 do 16 let noví hádankářští a křížovkářští talenti? Uvidíme! Odpověď může dát nová soutěž Svazu českých hádankářů a křížovkářů – LUŠTITELSKÁ OLYMPIÁDA MLADÝCH na stránkách časopisu Křížovka a hádanka. Svaz českých hádankářů a křížovkářů (SČHAK) zaměřuje své aktivity na oblast křížovek, slovních hádanek, logických a kombinačních úloh, osmisměrek atd. V pestré škále řešitelských úkolů si může vybrat opravdu každý luštitel jak podle různých druhů úloh, tak podle jejich obtížnosti. Víme ze zkušenosti, že lidé mají luštění rádi a soutěžení obzvlášť. Zejména u nás má luštění dlouhou tradici. Vždyť právě v České republice vznikla první křížovka na světě, máme zde největší počet různých druhů křížovek a slovních hádanek, čeští luštitelé se mohou pyšnit několika tituly mistrů světa, nejlepší autoři a řešitelé figurují v České knize rekordů.

V roce 2013 a 2014 se SČHAK podílel na organizaci tzv. Luštitelské olympiády, která byla určena pro žáky 5. a 6. tříd základních škol, a které se zúčastnilo několik stovek mladých luštitelů z několika škol v Brně a v Mariánských Lázních. Akce se setkala s mimořádným zájmem, a proto by byla velká škoda nepokusit se na ni navázat. Chceme umožnit mladým zájemcům provětrávání mozkových závitů a zlepšování luštitelských, logických a kombinačních schopností. Prokažte, že vám to dobře myslí a zúčastněte se! Zájemci o soutěž mohou říct o olympiádě i kamarádům a v soutěži s nimi změřit své síly.

Má to však jeden háček. Ze zkušenosti víme, že řešitelské úlohy pro děti a mládež mají ve velké oblibě i „dospěláci“. Prosím, ať si také zaluští, ale mimo soutěž. Nebylo by však dobré, aby luštění v této nové soutěži probíhalo tak, že místo dětí budou soutěžit dospělí, nebo že budou dokonce svá řešení posílat jménem dětí. Vždyť smysl má vést mladou generaci k samostatnosti a pěstovat v ní schopnost  poradit si s různými problémy i úkoly a nacházet řešení, i když nějaká menší pomoc „dospěláků“ je jistě možná.

Časopis KaH odebírají hlavně dospělí čtenáři. Výzva tedy směřuje také k nim: řekněte dětem a mládeži ve svých rodinách, v sousedství či ve školách, Domech mládeže a dětských centrech, že na světě je nová zajímavá soutěž LUŠTITELSKÁ OLYMPIÁDA MLADÝCH, v níž si budou moci nejen změřit své síly, ale také vyhrát zajímavé ceny.

 

ZPRÁVA O LOM 2015

je tu konec naší celoroční soutěže. Celkem se do ní zapojilo 77 řešitelů, z toho 44 v kategorii A, 32 v kategorii B a 1 mimo soutěž. Jak jsme na začátku slíbili, soutěžilo se nejen o body, ale i o ceny, které byly vylosovány v obou kategoriích mezi ty, kteří zaslali řešení všech kol. Proto je škoda, že v obou kategoriích odpadlo v posledním kole několik soutěžících. Soutěžící na 1. místě až 3. místě v obou kategoriích získají medaile. A na koho se usmálo štěstí při losování?

V 1. kategorii získají ceny: Z. Janebová, J. Paďour, N. Schmidtová, P. Šotola a A. Valíčková; v 2. kategorii: T. Brož, M. Horváthová, A. Janková, P. Štusek a J. Těžký. Děkujeme i za vaše postřehy a připomínky, budeme s nimi počítat při přípravě 2. ročníku LOM.

 

CELKOVÉ VÝSLEDKY LOM 2015

1. kategorie (2003–2007): 419 Valíčková Agata, 413 Pohanka Pavel, 404 Krajčiová Eva, 402 Kvěchová Tereza, 401 Šťastná Michaela, 387 Bartoš Jan, Marešová Tereza, 385 Šimůnek Josef, Šotola Petr, 381 Paďour Jáchym, 380 Beránek Jonáš, 374 Šimůnek Antonín, 361 Janebová Zuzana, 353 Kudličková Izabela, 331 Zahájský Martin, 327 Schmidová Nikol, 299 Mrázová Kateřina, Šimánková Kateřina, 272 Vilišová Jitka, 266 Šedá Eliška, 257 Alková Anna, 235 Horváthová Tereza, 234 Ždímalová Adéla, 210 Laušmanová Tereza, 191 Jungová Tereza, 127 Bajramovič Sanela, 73 Šuta Patrik, 25 Butorová Petra.

2. kategorie (1999–2002): 408 Štusek Petr, 407 Brož Tomáš, 405 Pecher Michael, 396 Těžký Jan, 389 Janková Adéla, 333 Rosecká Hana, 299 Horváthová Martina, 277 Holan Jakub, 268 Smetanová Marie, 267 Kališová Lucie, Staňková Jitka, 254 Kudláčková Eva, 232 Poulová Natálie, Vidličková Kristýna, 224 Vaňková Petra, 201 Šmejdová Kristýna, 200 Langerová Zuzana, 169 Studnička Marek.

Mimo soutěž: Z. Škarýd se 410 body.

Věra Kučavová

 

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY LOM 2015

1. Luštitelská olympiáda mladých (LOM) je sedmikolová soutěž pro děti a mládež od 8 do 16 let. Starší účastníci se jí mohou zúčastnit pouze mimo soutěž. Soutěž bude probíhat v roce 2015 na stránkách časopisu Křížovka a hádanka (KaH) v číslech 1, 3, 5, 7, 9, 11 a 19.

2. Soutěžící v LOM budou rozděleni do dvou kategorií. Kategorie A: soutěžící od 8 do 12 let; kategorie B: soutěžící od 13 do 16 let. Rozhodující pro zařazení do příslušné kategorie je věk, kterého dosáhli nebo dosáhnou v roce 2015.

3. V jednotlivých kolech budou soutěžící řešit různé úlohy, např. křížovky, osmisměrky, šifry, skrývačky, slovní hrátky, sudoku apod. Každá úloha bude bodována.

4. Každému soutěžícímu se budou body za vyřešené úlohy postupně sčítat. Vítězi v každé kategorii se stanou ti soutěžící, kteří získají největší počet bodů. Jména vítězů budou zveřejněna.

5. V každé kategorii bude po skončení soutěže vylosováno 5 výherců z těch, kteří zašlou řešení všech kol. Ti obdrží pěkné ceny.

6. Každý účastník zašle své řešení podle požadavků zadání u jednotlivých úloh a připíše na řešitelský list své jméno, adresu a rok narození.