Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů

VEČERNÍČEK

4. KOLO

Řešení čtvrtého letošního kola zašlete nejpozději do 16. října 2016 na adresu Marian Mikuš, Haškova 941, 460 06 Liberec, nebo mailem (nakreslené, čitelně naskenované či nafotografované) na adresu mikusm@seznam.cz. Nezapomeňte prosím svá řešení opatřit názvem kroužku a kontaktní adresou.

Přejeme vám hodně zdaru

Marian Mikuš a Karel Formánek

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

7 nesouměrných střídavých polomozaikovek, 4 nesouměrné střídavé mozaikovky, 1 souměrná střídavá mozaikovka a 4 souměrné shlukové mozaikovky

 

Skryté tajenky: 1. díl 1. tajenky (3,1) a 4. díl 1. tajenky (4), nutno je zvýraznit v obrazci a vypsat. Čtyři výrazy jsou vepsány rébusově.

Částečný obrys je k dispozici níže pod legendou.

ŠIKMO ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Pastýřská kovaná hůl. – 2. Řeka v Etiopii. – 3. Trochu. – 4. Vnitřky; velmi malá kolonie. – 5. Vyschlé řečiště v Africe; rostlina. – 6. Ženské jméno; horký. – 7. Mok; mince; poslání; velká loupež. – 8. Řečník; šlahoun; 14. díl 1. tajenky; ušlechtileji. – 9. Zárodek od početí po porod; šalba; 10. díl 1. tajenky; drát; týkající se ruské řeky. – 10. Obec na Semilsku; slušnost; dívka; český novinář a publicista; dřevěný hudební nástroj; český hokejista; domácky Bertolda; český houslista. – 11. Obyvatel slovenského města (slovensky); předložka; dopravní prostředek; alken s deseti atomy uhlíku; ejhle; odborná škola; nikdo; auto značky Aero; jméno psa; budova na skladování tropického ovoce. – 12. Pepřovník; národnost v Barmě; hltavě sníst; spojka; etiopská jednotka hmotnosti; staroegyptská jednotka objemu; zpívaná slabika; zemědělská usedlost; vedoucí pravděpodobně prvního bělošského spasm bandu; cizí zkratka omezené konfigurační interakce; 3. díl 2. tajenky; žmolenka; dvě mužská jména. – 13. 14. díl 2. tajenky; 8. díl 2. tajenky; 2. díl 2. tajenky; těžké kladivo; rod lupenatých hub; cizokrajná rostlina; peníze; nocleh; část Hispánie; panák; německé platidlo. – 14. Týkající se uložení; opar + toaletní papír; lyžařský vlek; citoslovce; nizozemsky „kočička“; hezká dívka; seknutím oddělit; Andrejova pokladna; Saulův potomek; česká herečka. – 15. Africká národnost; slovinský dramatik; druh úrokové srážky; švédský geolog; 12. díl 2. tajenky; 16. díl 2. tajenky; 6. díl 2. tajenky; 1/12 libry; třasořitka; obecně rozšířená. – 16. Výt; moučka z oddenků kurkumovníku; dravá ryba; panenská půda; citoslovce údivu; 9. díl 1. tajenky; rakouský státník; aritmetika; dopravovat ti; citoslovce rozpaků. – 17. Japonský daviscupový reprezentant; francouzský učenec; vlastní bretaňskému poustevníkovi; bezvýznamný člověk; patricijský římský rod; ohrada; 5. díl 1. tajenky; římský vojevůdce; zástěra; německé sídlo. – 18. Údolí na měsíčním povrchu; plod podobný grapefruitu; slovensky „na všechny strany“; křížek; kdo se oddává obžerství; řecký ostrov; styl hudby; vyhnanství; francouzský spisovatel. – 19. Nemoc; 12. díl 1. tajenky; předložka; odrůda pšenice; německý herec; sídlo v Rumunsku; král Pylu; helénistický dekorativní prvek. – 20. Druh lampy; francouzská objemová jednotka na dříví; něco staršího; přístav v Kolumbii; v hudbě „jasně“; mlýnek na obilí; hrad v Českém ráji; určité znamení ve stopě jelena. – 21. Pušky nabíjené ústím hlavně (slovensky); německá mistryně světa v jízdě na skibobech; iniciály Losského; kruhový prostor v kaldeře stratovulkánu; americký jachtař; velšský básník. – 22. Vázaná kniha; 10. díl 2. tajenky; švýcarský kanton; obilnina; dánský architekt; římskými číslicemi 1003; okuláry. – 23. Náležející kliďasovi; les; pichlavý porost; poradce prezidenta Nixona; esperantsky „dávka“. – 24. Anglické termální lázně; trestný čin; státní právo; turecký sluha. – 25. Hráč VTJ Michalovce; finský oštěpař, účastník mistrovství Evropy; nicméně; ruská řeka. – 26. Pobožnůstkářka; dvorní rytec Rudolfa II.; kanaánská bohyně plodnosti. – 27. Úplně nalinkovat; stezička mezi stromy. – 28. Název písmene alfabety; pruh pole; slovenské archeologické naleziště; cukání; zadnice; zahraniční dělníci. – 29. Rohlík; sopečný kráter; osny; výhně; město v Belgii; anglická zkratka Mezinárodního institutu pro aplikovanou lingvistiku. – 30. Silná rýma; směsice; podnik v Novém Jičíně; matka. – 31. Sporťák; či; vysoký hvízdavý zvuk. – 32. 1. díl 2. tajenky. – 33. Barevný batoh.

ŠIKMO ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 23. Patřící našemu produkčnímu. – 24. Doupě; 8. díl 1. tajenky. – 25. 2. díl 1. tajenky; drobný šlechtic (v Uhrách); zpěvný pták; týkající se vojenské jednotky; česká samohláska; víno z vinných matolin. – 26. Drobná příhoda; přístroj vynalezený Edisonem; 15. díl 1. tajenky; mladočech. – 27. Ochoten; dialekt v italském Tyrolsku; nekovový prvek; jméno sovětského chodce Mikenase; U-rampa; hrazená západoafrická osada. – 28. Markova loď; rod kokovitých bakterií; vězeňský zaměstnanec; dívčí jméno; slovensky „prérie“; učená (podle Kočího); 16. díl 1. tajenky; znělá souhláska. – 29. Kód letiště Upington; četná; průzračný; jméno šachového klubu v Rotterdamu; havíř; zmatek; 6. díl 1. tajenky; pobídka tažných zvířat. – 30. Polský textilní materiál; cigarety; destička; citoslovce; počet pravděpodobnosti; rostlina. – 31. Zkratka orgánu EU zabývajícího se dohledem nad používáním léčebných prostředků; rotační těleso; německy „povel“; bývalý název obce na Prostějovsku; skvostný; útoky. – 32. 18. díl 2. tajenky; nádraží; anglicky „ocelářské akcie“; který; název fotografického objkektivu; zdechlina; sídlo v Rusku; 13. díl 1. tajenky. – 33. Starý svatební tanec; drobní; zájmeno osobní; větřík; hornina; skleritová ploška (u hmyzu); 11. díl 2. tajenky; pás; nešika. – 34. Drobné pečivo; bažinaté místo; staromódní vozidlo + síci; starý název Doněcku; 9. díl 2. tajenky; ruská čepice; ruský herec; švédské sídlo; plachetnice; hloupost; tvrdý klobouk. – 35. Bahnisko; snadno; dokončovat rytí; vřavy; kód letiště Lossiemouth/RAF Station; nabídka; Diovy dcery; domácké mužské jméno; krtek; kůň; druh motýla; slovenské domácké mužské jméno. – 36. Tenký drát; 15. díl 2. tajenky; anglicky „nabízený“; patrně směs bournonitu a nikelinu; kdo prodává raky; Zenka; argentinská klavíristka. – 37. Anglický konzervativní politický směr (dle kartotéky NLA); 13. díl 2. tajenky; nevhodné žertování; postava v Čechovových Třech sestrách; železniční nákladní vůz; jeden z Argonautů; železniční lokomotivy. – 38. Naplakat se; slovensky „koňská železnice“; přizpůsobit; příslušnice nářečí na Moravě; vytvrditelná slitina; děťátko; keton z pižma cibetky; jedno ze jmen Hendrixe. – 39. Alkaloid hadince; 5. díl 2. tajenky; zátěž; 11. díl 1. tajenky; pestrost; etnické společenství; postel; esperantsky „vápno“; chutné; prasátko. – 40. Dvě domácká ženská jména; dílo Platena-Hallermündeho; 19. díl 1. tajenky; kraj v Itálii; fraška; osev + rostlina; římská číslice; suchý; určitá čára; domácky Irena; 17. díl 2. tajenky; sídlo v Číně. – 41. Vzorec sulfidu tantalnatého; anglicky „stavba“; chorvatská řeka; výkal; lék k dezinfekci střev; citoslovce; citoslovce smíchu; 7. díl 2. tajenky. – 42. Kód letiště Marsabit; dlouhý nůž; vnitřní prostor starořeckého chrámu; řeholnice; dívka; 3. díl 1. tajenky; svrašťovat. – 43. Také; 7. díl 1. tajenky; Asiat; Evropanky; nepořádná žena; 4. díl 2. tajenky; infekční onemocnění; kříž s ostatky svatých zavěšovaný na prsa. – 44. Menší množství českých brambor; 17. díl 1. tajenky; ohřívač vody; plemeno ovce; značka pro brutto registered ton; sídlo v Rusku. – 45. Hráti v karty (dle kartotéky NLA); vlastní pávům; kotva; slovensky „stranou“; místo v Kazachstánu, kde se těží betpakdalit; tahanice. – 46. 18. díl 1. tajenky. – 47. Vykonat lezení kolem něčeho; nahlídnutí; španělská varhanní skladba. – 48. Německý výtvarný umělec; stoky; opiová tinktura. – 49. Figura španělské jezdecké školy; týkající se vosku z listů jisté palmy. – 50. Slovensky „nástřel“. – 51. Ošklivý; český literát. – 52. Město v Durynské pánvi.

Změna v pramenech: Pro toto kolo si vypusťte z pramenů doporučených sportovní encyklopedie MEL, MEOH, dále ČSBS a doplňte si Hubinger: Národy celého světa (NCS); Čálek: Slovník zkratek (ZKR-Č); Skalická, Větvička, Zelený: Botanický slovník rodových jmen cévnatých rostlin (BOT).

Z pramenů ostatních si vypusťte Pechův Velký slovník cizích slov a Encyklopedii mytologie germánských a severských národů a doplňte si Ouředník P.: Šmírbuch jazyka českého, Paseka 2005 a Slovník spisovatelů Jugoslávie, Odeon, Praha 1979.

 

ZPRÁVA O 4. KOLE

Ve čtvrtém kole jste řešili Macha a Šebestovou. Dorazilo kromě omluvenek 17 řešení. Tentokrát se autor pokusil o 2 chytáčky. Ten jednodušší se docela podařil. Na poslední pozici ve sloupci 39 je autorsky SELA (ČJA) a 6/1 LADA - protože ženské jméno LEDA neexistuje, jen LÉDA. Správně řešilo 7 kroužků. Složitější chyták v pravé ruce Šebestové bohužel nezabral. Autorské řešení LOŽO (ČJA) x ŽOLI (ČSVaS) x LINE x NETÍK (MELH) x TÍK nebylo jediné a tak i řešení LOŽE x ŽERY x RYHA x HABER x BER (ČSVAS) bylo uznáno jako korektní. Přesto se podařilo zmenšit skupinu nulařů na 4 kroužky. Nicméně smekáme před vaším umem, protože křížovka byla opravdu těžká. Alespoň tedy soudě podle některých komentářů. Jsme si vědomi, že v některých případech za kroužek řeší jeden či dva řešitelé. Je však pravdou i to, že jsme vám opravdu nechtěně dost zkomplikovali řešení především chybějícím legendovým výrazem na 40/8.

V 5. kole už žádný chyták nečekejte, nicméně budou nějaké ty obtížnější výrazy. Držíme vám palce a věříme, že vám síly i vůle vydrží až do finiše.

Chyby jednotlivých kroužků: Bôbari, Macejko, Valaši, Torysek: políčko 6/39 LE místo LA (sela); Pašeráci nos Šebestové byl předkreslen; Staré Hnízdo 6/39 LE místo LA a 13/49 A místo Á (karpátka); Ječmínek 6/39 LE místo LA, 10/40 SA (rysa neexistuje), 10/41 KÁČ (Sakáč je slovenský hokejista); Rychtáři 6/39 LE místo LA, 6/40 NA místo DA (Lada), 10/40 SA, 10/41 KÁČ (viz výše); Jarabáček 12/28 E místo A, 29/40 AL místo IAL, 26/44 nedefinované políčko, nos Šebestové byl předkreslen; Kokos, Šohaji, Hutníček, Vašinka větší počet chyb.

 

VÝSLEDKY 4. KOLA

0 ztr. bodů: Hradečtí Votroci, Kabrňáci, Ostraváci, Permoníci. – 1: Bôbari, Macejko, Torysek, Valaši. – 2: Pašeráci, Staré Hnízdo. – 3: Ječmínek. – 4: Rychtáři. – 5: Jarabáček. – 12. Kokos, Šohaji. – 32: Hutníček. – 99: Vašinka. – 100: Gorali, Hanáci, Jihočech, Pašáci, Přemyslovci, Ruža.

 

STAV PO 4. KOLE

0 ztr. bodů: Hradečtí Votroci, Kabrňáci, Ostraváci, Permoníci. – 1: Bôbari, Torysek, Valaši. – 2: Pašeráci, Staré Hnízdo. – 4: Macejko, Ječmínek. – 6: Jarabáček. – 14: Šohaji. – 16: Kokos. – 19: Rychtáři. – 60: Hutníček. – 104: Pašáci. – 127: Vašinka. – 129: Ruža. – 202: Hanáci. – 300: Gorali. – 301: Přemyslovci. – 302: Jihočech.

 

ŘEŠENÍ 4. KOLA

Zleva vpravo dolů: 1. Vatrál. - 2. Boto. - 3. Krapek. - 4. Lůna; osadička. - 5. Wadí; ouvirandra. - 6. Lada; hajs. - 7. Lák; kováky; mise; trha. - 8. Rétor; stolon; jim; lépe. - 9. Kyema; lest; sluchátko; jed; donský. - 10. Jesenný; takt; majka; Myslík; gigelira; Netík; Toly; Laub. - 11. Nitran; v; bus; decen; ajta; oška; nemo; ajrovka; Žoli; banánárna. - 12. Piper; Bama; spltat; a; kasm; ro; po; chalupa; Gregson; LCI; bylo; trolenka; Darel i Kurt. - 13. Adolf; seriál; sériích; hamr; Armillaria; Bakaba; moos; nocka; Baetika; karpátka; Scherf. - 14. Úložní; mlha + panapr; lano; dr; katje; lafeta; oseknout; kasa Ondry; Jaera; Martinovská. - 15. Tekové; Grum; eskont; Nathorst; Macourek; a namluvil; čtyřicet; once; čačorka; okřídlená. - 16. Skučet; koa; štika; celina; hle; dostali; Taaffe; aritka; tobě vézt; mna. - 17. Ohta; Patin; Jodokovo; nýmand; Manlius; parkan; třetí; Cinna; pasna; Gruol. - 18. Vallis; šedok; dookola; kamelka; ožera; Kasos; ska; bezdomoví; Anne. - 19. Ochora; nakrátko; pro; Ideal; Ekhof; Talpe; Néleus; enkarpa. - 20. Karbidka; kilostere; nenovost; Alanje; nitido; žerna; Trosky; zášlap. - 21. Predovky; Ertlerová; NOL; atrio; Burnand; Neirin. - 22. Vázanec; autorem; Uri; oves; Utzon; MIII; brýle. - 23. Stoikovy; bor; trní; Laird; dozo. - 24. Epson; loupež; státko; zabti. - 25. Šebela; Nikanen; přec; Kova. - 26. Modlilka; Sadeler; Ašertu. - 27. Vylinovat; lesní cestinka. - 28. Ný; lícha; Starý Tekov; tiky; sedinka; gastarbajtři. - 29. Rožek; maar; kelce; žáry; Dour; TIIAL. - 30. Nátka; náhrn; Tonak; mamaša. - 31. Kočárek; lebo; svist. - 32. Ve čtyřech. - 33. Modrá torna.
 
Tajenky:
1. Mach a Šebestová jsou žáky třetí B. Za dobrý skutek dostali sluchátko utržené nakrátko, které jim umožní splnit i naprosto neuvěřitelná přání.
2. Ve čtyřech sériích bylo natočeno více než čtyřicet dílů. Seriál, jehož autorem je Miloš Macourek, nakreslil Adolf Born a namluvil Petr Nárožný.