Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů

 

VEČERNÍČEK

5. KOLO

Řešení čtvrtého letošního kola zašlete nejpozději do 16. prosince 2016 na adresu Marian Mikuš, Haškova 941, 460 06 Liberec, nebo mailem (nakreslené, čitelně naskenované či nafotografované) na adresu mikusm@seznam.cz. Nezapomeňte prosím svá řešení opatřit názvem kroužku a kontaktní adresou.

Přejeme vám hodně zdaru

Upozornění k výrazu 20/3 ve směru zleva vpravo dolů: Legenda i vpisovaný výraz byly čerpány z internetové verze PSJČ (https://bara.ujc.cas.cz/psjc/). Internetová verze výrazu neodpovídá tvaru uvedeném v tištěné podobě PSJČ.

Marian Mikuš a Karel Formánek

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK

složený ze dvou nesouměrných střídavých polomozaikovek a jedné souměrné shlukové mozaikovky

 

ZLEVA VPRAVO NAHORU: 1. 14. díl tajenky. – 2. Řeka ve Španělsku. – 3. Klavír. – 4. 18. díl tajenky; španělsky „podrážděný“. – 5. Rozumná šlechtična; smělý odvážlivec; španělsky “straka”. – 6. Oblékat; průkopník lyžování v českých zemích. – 7. Termín středoasijské hudební teorie a praxe; portugalský filolog; nestařec. – 8. Americká meteorologická družice; odrůda hrušně; 15. díl tajenky; anglicky „hlas“; nespojovati. – 9. Přímotop; německý člen; sídlo ve Velké Británii; bývalý jugoslávský tenista; zvláštnosti; 9. díl tajenky. – 10. 4. díl tajenky; odrůda ječmene; 24. díl tajenky; 26. díl tajenky; francouzsky „přízemí“; 12. díl tajenky; brazilská plošná míra. – 11. Hudební vydavatelství, které v roce 1980 vydalo desku Canned Heat; druh třešně; 3. díl tajenky; vůz; kdo všechno prohrál (v kartách); Al; vesuvián; dřívější název lokality v Transylvánii, kde se těží tellur; státní pokladna; pejsek. – 12. Druh zajištění při právních jednáních; 29. díl tajenky; intermezzo; umělý tok v jižních Čechách; důvěra; Atterbergova opera; povel pro hovězí dobytek; textař muzikálu A Chorus Line. – 13. Nemoc; Hügelovy iniciály; mírná; německy „prozaik“; 7. díl tajenky. – 14. Sát; italská sopka; izraelský herec; bůh stvořitel v jižní Arábii; časová jednotka; vidlice k lovu ryb; český sochař; kachny; neukázněný dav; album J. Passe; planetka; 10. díl tajenky. – 15. Provozní ošetření; sibiřští duchové; prefektura v Japonsku; český překážkář; vodiče; vlastní Evě; nizozemsky „potvora chlap“; zvláštní druh básnické tvorby litevského lidu; čínský malíř; předložka; dobytčí nápoj; egyptská bohyně v podobě krávy; odtékat; zkratka atletického klubu; papoušek; listina; oloupení. – 16. Noha; obrněný sumeček; nepatrná částečka; podnik ve Strážskem; 1. díl tajenky; 25. díl tajenky; 6. díl tajenky. – 17. Vlastní jméno Vydūnase; postýlka; syrská politická strana; inu; mytická královna Connachtu; jednotka aktivity; karp; zkratka Divadelních novin; kmenová skupina Finů. – 18. Svatyně; otvor; tympány; urinózní; zkratka Australian Vocational Learning Institute; asijská váhová jednotka; bez vlhkosti; blíže neurčeným směrem. – 19. Slovenské citoslovce; druh cukrářského pečiva; španělsky „manželka“; Trowerova deska; určitý textilní odpad; jídelna (podle Vančury). – 20. 21. díl tajenky; předložka; 13. díl tajenky; představitel generace 1898; akustičnost; dostatečná. – 21. Italské mužské jméno; rožně muže jistého jména; přístroj k měření síly zabraňující změnám magnetizace; sídlo v Súdánu. – 22. 17. díl tajenky; Etruskové; vaz. – 23. Barrettův spoluhráč; africký jazyk; monocyklický monoterpen. – 24. Židle; muž projevující sílu. – 25. Sídlo v Rumunsku; nezvaný host; chybění prsní bradavky. – 26. Osinek; rakovina; nizozemsky „tam“. – 27. Řeka ve Skotsku; často se zhoršovat. – 28. Uctění; označení největšího stupně jemnosti vlny; Bivoušek. – 29. Obyvatelé Vietnamu; část Bílého Újezdu; ester kyseliny olejové a glycerínu. – 30. Účastník Série století. – 31. Anglický architekt.

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 9. Puls. – 10. Anglický státník. – 11. Jednoduchý cukr. – 12. Osada v Rusku při hranici s Finskem; úchop. – 13. Vyučovací předmět + perský bůh měsíce; sídlo na Pardubicku. – 14. Spoluautor díla Organizacija i sudějstvo šachmatnych sorevnovanij; luňák; zkratka Church of England; část auta. – 15. Zpěv s doprovodem aulosu; japonská řeka; kondice jisté ženy. – 16. Námitka; častovat Němce + fonský bůh zvířat. – 17. 20. díl tajenky; zavrtět se; latinsky „krátér“; gramofonová firma. – 18. Španělský renesanční básník; dva sudokopytníci; hudební skupina z Budapešti; dvě kolumbijské řeky; druh sekáče. – 19. Španělské město; cizokrajný strom; anglicky „klášterní chrám“. – 20. 27. díl tajenky; aromatický uhlovodík; štěknutí; styl rockové hudby; písečná poušť ve střední Asii. – 21. Burjatský lidový pěvec; 5. díl tajenky; pod; 11. díl tajenky; irská rocková skupina. – 22. Stará filipínská jednotka hmotnosti; hle; insekticid; anglicky „šešulka“; čtení. – 23. Petzoldovo dílo; český automobil; jméno brazilských císařů; součást nevěstiny výbavy (dle kartotéky NLA). – 24. Co není světem (podle Nohy); citoslovce zvuku bubnu; 22. díl tajenky; úd; bylina; 28. díl tajenky; vyvrtaný materiál. – 25. Loterie; svár; spisy vydané na území Moravy. – 26. Sídlo v Rusku; hudební nástroj; týkající se strojů a zařízení šetrných svým provozem k životnímu prostředí; 23. díl tajenky. – 27. Domácky Ezechiel; kód letiště Tynda; roh; Aniččino dvojče; navlhčit. – 28. Ochranná vrstva (v oblasti obchodu); 8. díl tajenky; ovšem; neobalený rostlinný vir; panenka. – 29. Plemeno koní; druh neoštírka; Mařenka; zajíkaví; vesmírný věk v hinduistické kosmografii. – 30. 16. díl tajenky; druh sumíčka; 19. díl tajenky; pervitin; hvězda v souhvězdí Velkého psa; začátek. – 31. Slovensky „podobně“; planetka; rod ptáků (z období pleistocénu); proud bahna a kamení valící se z hor; ouvej; náš bývalý fotbalista; slovensky „osiřelá“. – 32. Vějička (zdrobněle); nedávno; mořská ryba; citoslovce (podle Dohnala); francouzsky „novinka“; přísada do vápna; český herec a režisér; název bývalých prodejen. – 33. Asijský sudokopytník; Eti; nadzemní část byliny; švýcarský fotbalový rozhodčí; papoušek; šátek (podle Holečka); jednotná; jásat; citoslovce různých pocitů; šestistopý verš v římské poezii; solmizační slabika; anglicky „poslat“. – 34. Fotbalový klub v Tel Avivu; kácet (stromy); radní; typ revolveru; město na Kubě; předhistorická sekyrka; koruna; část jména korejské mistryně světa ve cvičení se švihadlem. – 35. 2. díl tajenky; český spisovatel; značka prášku na vany; vzdálenost vysázených rostlin v řádku; bebizační slabika; francouzský malíř. – 36. Pohonná látka; vysoký účes; elmag; druh štírka; slunečnice; spadnouti; zbytek osnovy vzniklý odstřižením po utkání. – 37. Aristotelovo dílo; země obývaná Tatary; páska; veletok pramenící v Rusku; horník; gazelí vlna. – 38. Vpád; přístavní město v Eritrei; nevolník. – 39. Anglická zkratka Komise pro atomovou energii; starověká jednotka objemu v Babylónii; cizí zkratka omezené konfigurační interakce; národní park v Řecku.

Pomůcka: AVLI.

Změna v pramenech: Pro toto kolo si vypusťte z pramenů doporučených ČSBS, VLS, SZv a doplňte si Hubinger: Národy celého světa (NCS); České názvy živočichů, Národní muzeum Praha, všechny díly vyšlé od roku 1997 (ČNŽ) a Slovník antické kultury (SAK).

Z pramenů ostatních si vypusťte Pechův Velký slovník cizích slov, Encyklopedii mytologie germánských a severských národů a Kazmířův Slovník valašského nářečí a doplňte si Ouředník P.: Šmírbuch jazyka českého, Paseka 2005; Slovník spisovatelů Sovětského svazu, Odeon, Praha 1977 a Smolka: Malá encyklopedie hudby, Editio Supraphon 1983 (MEH).

Z ostatních cizojazyčných pramenů (POC) nebyl použit Švédsko-český slovník, naopak doplňte si Hais K., Hodek B.: Velký anglicko-český slovník, Academia Praha 1991-93.

Z pramenů v elektronické podobě si nahraďte pramen Sídla pramenem Mezinárodní kódy letišť na http://www.mapping.com/airportcodes.shtml.

 

ZPRÁVA O 5. KOLE

V posledním kole jste řešili Rumcajse a mimo netradičního směru vpisování výrazů v něm byla obtížnější 2 místa, a to křižování výrazů 19 STRUSA (PSJČ) x 33 STRUKA (kartotéka NLA) a zejména pak 12 ČA (ČJA 3/452) x 34 KEČA (ČJA 5/604). Nicméně většinu z vás to nikterak nerozhodilo a 10 (!) kroužků řešilo bezchybně a další 4 s jedním ztrátovým bodem. Ve sloupci 34 jsme uznali alternativní řešení AC místo autorského AK (Pechův SCS). Nezbývá než smeknout (Rumcajsův) klobouk.

Chyby jednotlivých kroužků: Jarabáček na pozici 4/18 BO místo DO (přepsání); Ječmínek: na pozici 12/34 NĚ místo ČA;  Rychtáři: na pozici 19/33 ŠA místo STRU; Valaši: na pozici 14/34 IS místo ON (přepsání); Šohaji a Hutníček měli větší počet chyb a ostatní kroužky neřešily.

O výsledcích tohoto ročníku tedy rozhodli především Mach se Šebestovou, které jste luštili v předposledním kole. Ve dvou případech se objevily jisté připomínky k neautorskému výrazu 6/1 Leda, nicméně oficiální protest v souladu s propozicemi soutěže a protestním řádem jsme neobdrželi, takže výsledky 4. kola zůstaly v platnosti.

Jsme velmi rádi, že i poslední kolo řešilo 16 kroužků a chceme samozřejmě všem poděkovat za vůli a vytrvalost.  Podle řady vašich ohlasů se soutěž líbila, zejména obrazce křížovek, dokonce se objevilo i postesknutí, že je škoda, že ročník už končí. Na druhé straně nelze vyhovět všem a tak přišlo i jedno konstatování, že 4. a 5. kolo byly těžké a složité. Jsme si vědomi, že jsme v průběhu soutěže nasekali i několik chyb, snad neovlivnily vaši chuť řešit složitější figurální křížovky.

Také jsme obdivovali grafická počítačová zpracování zasílaných řešení některých kroužků (např. Šohaji, Ječmínek, Valaši, Rychtáři, Staré hnízdo atd.), už jen za čas strávený u počítače vám náleží naše hluboká poklona a vřelé poděkování.

Předali jsme štafetu Ostravákům, nechť se vám všem daří.

A konečně – děkujeme za vánoční přání a přejeme vše dobré v novém roce.

Karel Formánek a Marian Mikuš

 

VÝSLEDKY 5. KOLA

0 ztrátových bodů: Bôbari, Hradečtí Votroci, Kabrňáci, Kokos, Macejko, Ostraváci, Pašeráci, Permoníci, Staré Hnízdo, Torysek. – 1: Jarabáček, Ječmínek, Rychtáři, Valaši. – 10: Šohaji. – 99: Hutníček. – 100: Gorali, Hanáci, Jihočech, Pašáci, Přemyslovci, Ruža, Vašinka.

 

CELKOVÉ VÝSLEDKY MLSK 2016

0 ztrátových bodů: Hradečtí Votroci, Kabrňáci, Ostraváci, Permoníci. – 1: Bôbari, Torysek. – 2: Pašeráci, Staré Hnízdo, Valaši. – 4: Macejko. – 5: Ječmínek. – 7: Jarabáček. – 16: Kokos. – 20: Rychtáři. – 24: Šohaji. – 159: Hutníček. – 204: Pašáci. – 227: Vašinka (mimo soutěž). – 229: Ruža. – 302: Hanáci. – 400: Gorali. – 401: Přemyslovci. – 402: Jihočech.

 

ŘEŠENÍ 5. KOLA

Zleva vpravo nahoru: 1. A synem. – 2. Masma. – 3. Forte. – 4. Bylo; airado. - 5. Chytrá kontesa; Ikarus; pía. – 6. Šatit; Feistauer. – 7. Mukam; Coelho; ageratum. – 8. Essa; omanka; Cipískem; voice; nesnoubiti. – 9. Teplotechna; die; Snath; Ilin; nápadnosti; Řáholci. – 10. Byl starostou; miraž; podle; Čtvrtka; parterre; se ženou; tarefa. – 11. Takoma; mahalebka; pak; talán; poc; Aldek; viluit; Zalatna; erár; psík. – 12. Kautela; Pilař; mezihra; Nová řeka; víra; Stromen; ča; Kleban. – 13. Roska; KAAH; nenásilná; Prosaiker; usadil se. – 14. Pít; Etna; Naot; Il; rok; ost; Lederer; káči; mob; Virtuoso; Larashelton; kde. – 15. Poš; Icci; Saga; Kasl; kovy; Evin; leperd; raudos; Ni Can; na; okal; Ahet; utékat; AK; ara; spis; privace. – 16. Třen; parej; atom; Chemko; Rumcajs; Václava; z města. – 17. Storosta; lůžečko; Baas; eno; Maeve; stat; lop; DN; Hami. – 18. Anaktoron; díra; kotle; močové; AVLI; kan; uschle; někady. – 19. Trt; dort; esposa; Truce; strusa; kantína. – 20. Devět; za; Mankou; de Unamuno; akustika; stačka. – 21. Ernesto; rošty Vlka; koercimetr; Kangi. – 22. Loupežníkem; Rasena; šíj. – 23. Lindo; sepedi; karvon. – 24. Polstr; dynamik. – 25. Taga; nehost; atelie. – 26. Asbest; kancer; daar. – 27. Doon; kalívat se. – 28. Počest, elekta; Biva. – 29. Viet; hroška; olein. – 30. Stapleton. – 31. Lethaby.

Tajenka: Rumcajs byl ševcem v Jičíně. Pak byl starostou vykázán z města, usadil se v lese Řáholci, kde žil se ženou Mankou a synem Cipískem a stal se loupežníkem. Bylo natočeno třicet devět dílů seriálu, podle Václava Čtvrtka nakreslil Radek Pilař.