Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2012

MĚSTO V PROMĚNÁCH ČASU – 1. KOLO

 

Nejstarším dochovaným písemným dokladem o městě je ... (1) z května 1223. Život zde ve středověku silně ovlivnil zdejší ...(2). Značně známá a rozšířená je pověst, ve které ...(3) a jeho manželka ...(4) na lovu v lesích byli svědky ... (5). Tato příhoda způsobila takový úlek kněžny, že ihned na místě porodila syna a tamtéž dal kníže ... (6), u níž se později usadili lidé a ves dostala na paměť oné události název ... (7). Na přelomu 12. a 13. století náleželo toto území ke knížecímu majetku. Jeho vlastníkem byl před příchodem benediktýnů opolský kníže ... (8). 

 

Svá řešení 1. kola zasílejte nejpozději do 15. února 2012 na adresu Karel Sedláček, Sousedská 637, 735 14 Orlová-Lutyně, nebo mailem na adresu sedlacek.karel10@seznam.cz. Přejeme Vám při luštění hodně zdaru.

 

FIGURÁLNÍ  STŘÍDAVÁ  POLOMOZAIKOVÁ  DOKRESLOVKA

 

Motto:    Zaluštěte si teď, milí,

              co jsme pro Vás připravili:

              Dneska je to zčásti pták,

              nikoliv však ... (9).

 

Tajenkové výrazy (7) – 6  a  (9) – 7  jsou skryty.

První čtyři díly cyklu (obrazce i legendy) jsou očíslovány jako celek.

 

Použitá políčka:

 

Pro jednoznačnost:

Mozaiková políčka (skupiny políček) jsou použita pouze při obrysu křížovky. Pro jednoznačnost tohoto obrysu je nutno:

1. pro políčka  A/17,  G/27  a  T/7  použít čtvercová políčka č.1;

2. políčka  23/L24/N,  a  25/S  orientovat jako políčko  25/U,  a políčko  27/J  jako políčko  17/Z;

3. bezpodmínečně dodržet předepsané počty jednotlivých mozaikových políček (skupin políček). Abyste toho docílili pro skupiny políček  č.6  a č.10, je třeba je použít všude, kde jimi lze nahradit čtvercová políčka  č.1.

 

VODOROVNĚ: A. Šat; pomalu. – B. Plodívat; zdravotnická potřeba. – C. Německý mědirytec (1810 – 84); porostliny beskydské hory; německé sídlo; výron. – D. Souměrnost; přítok Úslavy; francouzský hodinář (1717- 85); tuhá; citoslovce údivu. – E. Viz 5/1; potupa; Waové; jihočeské město; ozub; šesterečný nerost. – F. Domácky Laurencie; Don; francouzský skladatel oper (1709-75); záchod; kopula; černé klovatiny. – G. Poloopice; sféra; francouzské mužské jméno; výchova; plísnit. – H. Nila; nápodoba; ba; tlak krve (zkratka); výživa nemocných (slovensky); cizokrajný plaz. – I. V telegrafním provozu „naslouchat“; vypěstovaná ze semene; citoslovce pochopení; Foersterův sbor; arabský soudce; iniciály ruského bojara Miloslavského. – J. Plošná míra Tchaj-wanu; příjmení (po provdání) dánské básnířky Krone(ové); nula; olší; perník. – K. Letopočet; mravouk; síť oddělující obě poloviny kurtu. – L. Citoslovce touhy; zkratka Mezinárodní konfederace svobodných odborů; primitivní plavidlo; inhalační přístroje. – M. Značka inertního plynu; indické sídlo; 100m2; přednostní užívání jednoho z párových orgánů. – N. Osahání; chetitská bohyně; v hudbě „dále“; osoba stižená záchvatovitou dušností. – O. Usazenina; část listu; tatarský náčelník. – P. Mizet; mezinárodní  kód letiště Heiweni (Papua- N.Guinea); ženské jméno; optický přístroj. – Q. Japonsky „velkoměsto“; Norka; součást rýpadla. – R. Vlídně; viz 6. – S. Autor oltáře kostela v Ostrohu; špatně zpívat; lidumil; pořadatelky zábav; bílkovinný hormon. – T. Značka jednotky aktivity; apsida; sídlo v Čadu; mumie. – U. Mezinárodní svaz (zkratka); žvást; citoslovce žabího skřeku; forma humusu; široce otevříti (ústa). – V. Latinsky „vonná“; odpad; týkající se enzymu produkovaného ledvinami. – W. Paryba; viz 2/1. – X. Viz 3; patřící Irce. – Y. Přestávati hořeti; Českomoravský svaz taekwon-do (zkratka); salón. – Z. Kytle; týkající se člena někdejšího šlechtického rodu; spravovati. – a. Kerkyra. – b. Neuznávání dogmat. – c. Plodiny seté na podzim; anglický spisovatel. – d. Nealkoholický nápoj; týkající se pudru. – e. Obchodní příručí; hvězda v souhvězdí Eridanus. – f. Tmáň. – g. Zatnouti.

 

SVISLE: 2. Bublat; katalog slabých hvězd (ruská zkratka). – 3. Jízdou se dostat do větší vzdálenosti; svolnost. – 4. Týkající se města pod Wartburgem; viz 8. – 5. Manželka; větrovka; zaznít; slovensky „jiný“. – 6. Ves; nerost; tamta čejka; značka praček z Fulneku; ženský hlas. 7. Slovenské chlapecké jméno; viz 2/2; český politik (1866-1938); mezery; jedno ze jmen prozaika Theina. – 8. Ubohý; aplikovat si dávku drogy; německý sochař (Poprsí); biskupství (anglicky); solmizační slabika; mezinárodní kód letiště Waukesha (USA, Wisconsin). – 9. Pracoviště v dole; slovenská hora (609 m); příslušník plebsu; provensálský trubadúr (1190-1220); puránská bohyně. – 10. V esperantu „kost“; látka působící znecitlivění; uvolnění psychické energie; ruská řeka; polské platidlo. – 11. Viz 1; saň; forma zjevení boha Órmazda; Mašukulombové. – 12. Člověk; domácky Klára; řeč (v buddhismu); a (z latiny); sídlo v Nizozemí. – 13. Kapraď rodu Notholaena; indické sídlo; SPZ Karviné; povinnost. – 14. Vystírka; jihoamerická vegetační formace. – 15. Domácky Rovena; pojítko; dílo vydané po smrti autora. 16. Africké mužské jméno; sídlo na Ukrajině; křížený krok (v tanci); stupeň triasu. – 17. Zdravotní technika (zkratka); slunce; dálka; mezinárodní kód letiště Victoria (Honduras); darebácké jednání. – 18. Slavný detektiv v románech A. Christie; kdo šije; skorucha; německý právník (*1819); akumulující teplo. – 19. Viz 5/2; mocnáři; vodní bylina. – 20. Výklenky; šmatlaví; mezi; lék; indiánský jazyk; německy „můj“. – 21. Autor Kleopatry; srbochorvatsky „stolek“; lovecké fanfáry; architektonický článek; slovensky „jestliže“; účelová (slovensky). – 22. Amánatovy iniciály; značka šamponu; český skladatel (1886-1972); Betka; brázda; zánět pánvičky ledvinné a močového měchýře. – 23. Viz 4; zkratka Vodních staveb; britský konzervativec; hm; draví ptáci; jméno papežů; rodilý; autor Vichřice. – 24. Slovanská bohyně krásy; dánská koloniální mince; turecký zápasník (OH 1948); český herec (*1925); ku; mající vztah k ruské řece; křoví. – 25. Slovenské ukazovací zájmeno; Verdiho opera; německy „čistý“; řítící se; učiniti půvabným. – 26. Anilid kyseliny octové. – 27. Lidumilnost; agávové konopí.

Pomůcka: vák.

 

ZPRÁVA O 1. KOLE

Vážení přátelé, první kolo letošního ročníku MLSKu je za námi. Na jeho startu se „seřadilo“ 25 kroužků z Čech (8), Moravy (9) a Slovenska (8). Z jeho výsledku lze konstatovat, že proběhlo poměrně hladce. Doufám, že téměř všichni pochopili, co obrazec představuje a o čem budou další kola. V cyklistické terminologii bych tuto první etapu charakterizoval jako poklidnou, bez úniků, po rovince. V dalších „etapách“ však nějaká převýšení přijdou. Jak již konstatoval př. Chromý v hodnocení minulého ročníku, je těžké pro autora nastražit Vám takové „překážky“, které byste nepřekonali.

V tomto prvním (náborovém) kole projel cílem bez ztráty bodu osmnáctičlenný peloton kroužků. Ztrátové body u některých pramenily většinou z nepozornosti při přepisování. Třináct řešení došlo e-mailem, zbytek (12) normální poštou. Jak jsem již uvedl v zadání 1.kola, je nutno si obrazce s řešením uschovat do závěru soutěže. S výsledky každého kola Vás chceme informovat vždy asi 15 dnů po termínu kola.

 

VÝSLEDKY 1. KOLA

0 ztr. b.: Bobari, Doubravák, Gorali, Hr.Votroci, Ječmínek, Kabrňáci, Krušnohor, Macejko, Ostraváci, Pašáci, Pašeráci, Staré hnízdo, Šíravan, Šohaji, Tatranec, Torysek, Trosky, Valaši.
1 ztr. b.: Hanáci, Hutníček, Přemyslovci, Ruža.
2 ztr. b.: Ježci.
6 ztr. b.: Žiaran.
7 ztr. b.: Jarabáček.
100 ztr. b.: Kroužky, které řešení 1.kola nezaslaly.

 

ŘEŠENÍ 1. KOLA

VODOROVNĚ: A. Postroj; zponenáhlu. – B. Rodívat; obinadlo. – C. Deis; porosty Smrku; Pirka; emanace. – D. Osovost; Oborka, Leroy; svidá; tcha. – E. Zjevení; hanba; Va; Pacov; štola; aarit. – F. Renka; Sid; Duni; klozet; spona; kina. – G. Katta; rámec; Aluin; škola; vadit. – H. Dáša; otisk; a; TK; diéta; assala. – I. LSN; setá; n; Oráč; hakim; IDM. – J. Ko; Inel; 0; olšoví; piko. – K. Éra; etik; sako. – L. Ach; CISL; vor; inhalátory. – M. Kr; Kumta; ar; lateralita. – N. Omak; Inara; in poi; astmatik. – O. Til; ušet; atabek. – P. Tát; HNI; Ema; cystoskop. – Q. Ši; Lena; koreček. – R. Teple; postavit kapli. – S. Eck; bejkat; humanista; stárky; kalikrein. – T. Rd; exedra; Ati; fext. – U. UI; kvák; kui; mul; rozedříti. – V. Odora; šit; reninový. – W. Narcina; benediktýnský. – X. Kníže Měšek; Irenčino. – Y. Uhasovati; ČMST; násrkovna. – Z. Halena; nostický; říditi. – a. Korfu. – b. Adogmatizmus. – c. Ozimy; Ireland. – d. Chito; pudrové. – e. Komi; Achernar. – f. Stín lesa. – g. Zarýti.

Tajenky: 1. Rybnická listina. – 2. Benediktýnský klášter. – 3. Kníže Měšek. – 4. Ludmila. – 5. Zjevení obrovského orla. – 6. Postavit kapli. – 7. Orlová (skryto v políčkách D/10, 13, 16,19, 22, 25). – 8. Kazimír. – 9. Ohnivák (skryto v políčkách J/14, P/13 a U/12).

 

Vyplněný obrazec s řešením 1. kola je ZDE.