Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2013

PRAMENY MLSK 2013

  1 - SSJČ
  2 - ČSVaS
  3 - DID4
  4 - NEOLOG 1
  5 - NEOLOG 2
  6 - SCSA 1995
  7 - MČSE
  8 - SCSK 1981
  9 - SCSE 1996
10 - SCSR 1966
11 - CJC 1-3, II. vydání
12 - KNAP 1 – 1978
13 - KNAP 2 - 1985
14 - KNAP – Jak se bude vaše dítě jmenovat? - Academia, 2006
15 - ZKR – ED
16 - Zkratky, značky, akronymy (Kos - Horizont, 1983)
17 - Slovník odborných a všeobecně používaných zkratek (Filipak, Petřík – NOVECO,1993)
18 - PSJČ na netu bara.ujc.cas.cz/psjc/
19 - SNČ – 2. rozšířené vydání, MAXDORF, 2006
20 - HUB 1988
21 - ČSBS
22 - Olympijské hry novověku (Sokol, Olympia 1974)
23 - Encyklopedie bohů (Jordan, Volvox Globator, 1997)
24 - Malý slovník jednotek měření (Chvojka, Skála, MF 1982)
25 - Slovník cudzích slov (Ivanová-Šalingová, Maníková, SPN, 1979)
26 - Křížovkářský slovník- zeměpisné názvy (Šach, Bareš, Beta Dobrovský 1999)
27 - Hlinka, Radoměrský: Peníze celého světa (Hlinka, Radoměrský, MF 1981)
28 - Kočího malý slovník naučný, Praha 1925-29
29 - Malý Ottův slovník naučný 1-2
30 - Křížovkářský slovník (Koudelka, Káňa, KIRA, 1992)
31 - Pech: Velký slovník cizích slov, Praha 1948
32 - Co v slovnících nenajdete, (Sochová,Poštolková - Portál 1994)
33 -  Lašská slovní zásoba (Sochová, Academia, 2001)
34 -  Byliny a jejich lidové názvy (Rystonová, Vodnář, 1996)

Internetové slovníky
35 -  Wikipedie – seznam pojmenovaných planetek
36 - pro kódy letišť  www.mapping.com/airportcodes
37 - pro překlady  www.slovnik.cz (Mulitilingual Dictionary)

Tajenky:
Wikipedie, heslo Český slavík, popř. jméno toho kterého umělce jako přímý odkaz (např. Wikipedie Karel Gott)

Z těchto pramenů budu vycházet, případné další prameny budou uvedeny u každého kola.