Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2014

SLAVNÉ FILMY – 4. kolo

 

Řešení 4. kola zasílejte do 15. října 2014 na adresu Marian Mikuš, Haškova 941, 460 06 Liberec 6, nebo mailem na adresu mikusm@seznam.cz nejlépe ve formátu pdf, jpg nebo ve wordu.

Změna v pramenech: pouze pro toto kolo si nahraďte v pramenech doporučených ČBS a České názvy živočichů za prameny Malá encyklopedie olympijských her, Olympia 1982 a Malá encyklopedie tenisu, Olympia 1985 a dále si nahraďte Slovník antické kultury a Encyklopedický slovník geologických věd za prameny Smolka J.: Malá encyklopedie hudby, Editio Supraphon 1983 a Vokurka H. a kol.: Velký lékařský slovník, MAXDORF 2009. Pouze pro toto kolo si do pramenů v elektronické podobě přidejte Naše řeč, Ústav pro jazyk český AV ČR na http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=2843 (tento pramen je uveden pouze kvůli jednoznačnosti jednoho legendového výrazu).

 

Šikmá nesouměrně figurální střídavá polomozaikovka

 

V křížovce použijte tato zadaná políčka:

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. 2. díl 4. tajenky. – 2. Oblékání dnešní mládeže. – 3. Jupka. – 4. 11. díl 4. tajenky; český spisovatel. – 5. Darečkova droga; 2. díl 2. tajenky; džentlmen pro džentlmeny; citoslovce. – 6. Odporová slitina; 3. díl 4. tajenky; předložka; citoslovce. – 7. Snímače; vlastní irskému františkánovi; manda; rozpad a resorpce. – 8. Velká nádoba; dobropis; 12. díl 1. tajenky; český produkční. – 9. Kličky; domácké ženské jméno; bulharské ženské jméno; 4. díl 4. tajenky; špek. – 10. Esperantsky „kovadlinka“; ruský hraběcí rod; kúšitský dialekt; čeští spisovatelé 19. století. – 11. Zkratka radiační monitorovací sítě Civilní obrany; citoslovce; 6. díl 2. tajenky; žlábkování; tanec; prvotní božstvo tmy. – 12. Bulharské ženské jméno; pruh látky; chuť; slovensky „nahněvaně“; král v Uru; cukrová kostka; mléčnan; kerak. – 13. Granát; drézina; 3. díl 1. tajenky; 10. díl 1. tajenky; kmen v Togu; vrah; dlouhán; län ve Finsku; solmizační slabika; domácké ženské jméno; sklínka; citoslovce. – 14. Zesilovač; tlouci; pohovka; 4. díl 1. tajenky a 3. díl 2. tajenky; druh umělého povrchu pro tenisové dvorce; bývalá prodejna; Jihoevropan; Tomáškova díla pro klavír; 2. díl 1. tajenky; nerost. – 15. Sídlo v Rumunsku; jméno Birkelanda; souhrn pravidel platných v určité oblasti; řecký nižší bůh války; druh herečky; strýc; byť (přibližně); keramické výrobky; indiánský jazyk; stěrač; španělsky „hořkost“. – 16. Ukazovací zájmeno; podpěra; hmoty k výrobě mastí; mlýn hnaný vodou; slavná; části hlav (zdrobněle); švýcarská řeka; český spisovatel (rébusově); v hudbě „drsně“; 7. díl 1. tajenky; ozvat se; odrůda brambor. – 17. Připadat; zákonité výživné; znečištěná; Nána; velká předsevzetí; esperantsky „ruda“; různost (rébusově); indolový alkaloid; stará lékárenská jednotka hmotnosti; prostor před fotbalovou brankou. – 18. 1. díl 1. tajenky; teď; pitevní; rybářská síť; strop; polský malíř; sovětský vzpěrač; bývalá sázková kancelář. – 19. Propíchnutí bubínku; jméno herečky Dover; počítačová zkratka; bohatýrsky (v hudbě); skromně (v hudbě); pokrýt se jíním; prám. – 20. Velký hoblík; spojovat podniky do monopolních sdružení; plocha vzniklá seříznutím; zkratka Meziamerické rozhlasové asociace; 5. díl 4. tajenky; německý herec a režisér; nacistická policie; vztahující se k německé řece; 1. díl 4. tajenky. – 21. Nechuť k práci; roztříštění televizní obrazovky tlakem vzduchu; zkratka našeho tanečního orchestru; domácké mužské jméno; stará dánská jednotka objemu; poštovní kočí; týkající se povrchu vozovky; metropole Barmy. – 22. Křídla brouků; běloruská řeka; svěžest + novosvětskost; britský tenista; opera Agostiniho; úroveň; žíla horní končetiny; léčitelka; nicotnost. – 23. 6. díl 4. tajenky; nedělání; slovenský herec; rána; den mayského měsíce; sklep; název italského fotbalového klubu; malé bohoslužební stoly; dobrodruh. – 24. Francouzský politik; plačtivě; irská bohyně plodnosti; 7. díl 4. tajenky; omezený; rozloučení; ponechati bez barvy; 8. díl 4. tajenky. – 25. 9. díl 4. tajenky; město v Čechách; rozetka; sídlo v Súdánu; 5. díl 1. tajenky; nakupit; španělský dobyvatel. – 26. Dravec; analgetikum; jatka; zvlhčiti slinami. – 27. Výrobek z betelu; obyvatelka Střední Ameriky (slovensky).

Zprava vlevo dolů: 26. Název slavné lodi; neřídit oprskle. – 27. Rubání; sedačka bez opěradla; vikvokvěté rostliny. – 28. Hormon; kmen v Zairu; akvarijní rybka; italský šlechtic; vlastní korýšům; 3. díl 3. tajenky. – 29. Ještěr; britská jednotka hmotnosti; výbava; 7. díl 2. tajenky; ministerstvo; německy „pradávný“; palčivost; dohazovači nevěst. – 30. 10. díl 4. tajenky; závěsný kluzák; kmen v Nigérii; jiné označení pro typ vlny; francouzský skladatel; italské platidlo; 5. díl 2. tajenky; vleklý; tomahavk. – 31. Jihoitalský venkovský domek;  citrusový plod; zasnění + jedna z aldohexos; 12. díl 4. tajenky; políčko; torna; vrubozobý pták; americký jazzový hudebník; český tanečník. – 32. Nerost; vlastní tureckému skladateli; shromáždění; finská zpěvačka; předislámské ochranné božstvo; hromádka; sudokopytník;  anglicky „skrz“. – 33. Stroj; vyhovující záchod; tlít; kovová profilovaná tyč; řeka v Kamerunu; velký pes; město v Ománu; slovensky „zvlášť“; jméno lodi. – 34. Abiogeneze; kolejnice; sídlo v Kamerunu; v hudbě „svítivě“; britský pediatr; francouzský romanopisec; Ladovy iniciály. – 35. Toaletní papír; 4. díl 2. tajenky; řezanka; stanovení typu nádoru; ostrov v Dominikánské republice; vlhkost; indiánský kmen; jméno vůdce gruzínských menševiků; Berta. – 36. Vytvořit socháním; s nechutí se hrabat; rýha u trojbrázdého pylu; druh stanů; mrkvokvětá rostlina; ejhle; domácké ženské jméno; vodní ptáci; tibetočínská jazyková skupina; bobizační slabika. – 37. Mlhovina; kanadské jezero; pomořanka; přítok Jeniseje; taková (obilí), z nichž se namele mnoho mouky; útvar na Marsu; úzký pásek k ochraně i ozdobě výrobků; citoslovce; název fotografického objektivu. – 38. Schopná mít počitky; 13. díl 4. tajenky; trpící dnou; moravská řeka; životní síla; nejjižnější bod Malé Asie; domácké ženské jméno; anglicky “že”; sídlo v Zambii; afgánská jednotka hmotnosti. – 39. Francouzsky „roční“; učení; 16 dram; číslice; přikazující; ženské jméno; zeď; americký malíř; název hlásky; anglicky „dveřní zarážka“; Španěl; stěny. – 40. Sídlo v Indonésii; citran stříbrný; cizokrajný savec; 1. díl 2. tajenky; 6. díl 1. tajenky; schránka na ostatky; sídlo v Mongolsku; citoslovce; mužské jméno; finská objemová jednotka. – 41. Španělsky „tygřice“; ruský státník; čínský básník; německý krajinář; odhalit; papuánský kmen; pěvec; předložka; předmět na odborných školách; pentle. – 42. Kolový tanec; papežská pokrývka hlavy; severská jednotka množství; 11. díl 1. tajenky; citoslovce; vlněná tkanina; 1. díl 3. tajenky; strom; triviální název organické sloučeniny. – 43. Aukrustovo jméno; naše hora; zkratka pro alergické reaginy; ruská řeka; anglicky „korálové řasy“; barvivo; iniciály velmistra řádu německých rytířů; druh básně; snížený tón. – 44. Vietnamské platidlo; zárodek a plod; stránka (v knize); 8. díl 1. tajenky. – 45. Temno; druh železničního vozu; na ono místo; lodní záď; půdní fond v islámských zemích. – 46. Hermafroditní soška představující společného předka; dcera boha Dakši; 9. díl 1. tajenky; vstoje; stará filipínská jednotka hmotnosti. – 47. Iniciály českého operního pěvce (bas); pozdrav; anglicky „esíčka“; americký imunolog; řecký název pro sportovní závodění. – 48. Fotbalový klub v Partizánském; druh organického žlutého barviva (slovensky); to je jasné; evropský stát; švédská jednotka objemu. – 49. Taim; Adhimuktivásita; španělsky „rána vedle“; druh sportu. – 50. Filmový architekt (spolutvůrce filmu Chris a Don, příběh lásky); obec v okrese Trnava; bývalý podnik v Radotíně; upít; šéf. – 51. Znamenitost; náramný; český malíř a grafik. – 52. Tklivá; finský lyžař. – 53. Proužek látky k lemování; Langerovy iniciály. – 54. Stékat; příslušník starogermánského kmene. – 55. Španělský sochař, malíř a grafik; panna. – 56. 2. díl 3. tajenky; zadek; citoslovce. – 57. Ženské jméno.

 

ZPRÁVA O 4. KOLE

Ve 4. kole se autor pokusil rozhodit peleton několika obtížnějšími výrazy a taky několika hledáky. Částečně se to povedlo, do finiše jde v čele 6 kroužků, ale další mají minimální ztráty.

Problémy způsobily zejména výrazy 43/6 barvivo HEPAR x 5/4 citoslovce HEP, obé z kartotéky NLA, dále 9/5 špek DOMEK = samovazba (Šmírbuch str. 343), 13/11 sklínka LOHOT = náledí (ČJA 1/368) a 55/2 panna SIŇÁK = křemenáč (ČJA 2/222).

Dvojí řešení umožnily pasáže 12/8 ŇÁK i NÁK (ČJA 5/550) x 55/2 SIŇÁK i SINÁK a také 11/2 JEJKO i JEJKU a 32/6 KOPKA i KUPKA.

K dotazům na prameny: 5/3 KOB – Svět zvířat XII, str.15, 8/4 REŽ – www.fdb.cz a 10/3 SAHO – viz kartotéka NLA.

Kabrňáci předložili alternativní řešení pasáže 4/2 KAINER (MEŠ) x 43/4 TONER x 5/4 TON (NLA), bylo uznáno. A paradoxně u nepovinně vypsané tajenky udělali chybu. Také vytkli několik drobností: 1) Apostrof u tajenky „O´Halloran“ je opravdu součástí jednoho písmene, 2) výraz 24/6 „na odchodnou“ by měl být legendován „na rozloučenou“ a 3) 48/3 „to se vr“ že je věta. Autor s prvou připomínkou souhlasí, u dalších dvou lze polemizovat. Nikdo v těchto místech nechyboval.

Autorem King Konga byl i tentokrát Karel Formánek. Přejeme vám, abyste si v 5. kole především dobře zaluštili.

 

VÝSLEDKY 4. KOLA

0 ztrátových bodů: Hradečtí Votroci, Kabrňáci, Macejko, Ostraváci, Pašeráci, Permoníci; 1: Bôbari, Jarabáček, Krušnohor, Torysek; 2: Šíravan; 3: Ječmínek, Kokos, Staré Hnízdo; 8: Valaši; 12: Tatranec; 13: Hanáci; 27: Hutníček; 99: Přemyslovci; 100: Gorali, Pašáci, Rychtáři, Šohaji.

 

POŘADÍ PO 4. KOLE

0 ztrátových bodů: Hradečtí Votroci, Kabrňáci, Macejko, Ostraváci, Pašeráci, Permoníci; 1: Jarabáček, Krušnohor, Torysek; 2: Bôbari; 4: Staré Hnízdo, Šíravan; 5: Ječmínek; 6: Kokos; 9: Valaši; 14: Tatranec; 22: Hanáci; 41: Hutníček; 102: Gorali; 105: Šohaji; 111: Přemyslovci; 118: Rychtáři; 300: Pašáci.

 

ŘEŠENÍ 4. KOLA

Zleva vpravo dolů: 1. Bridges. - 2. Diskomóda. - 3. Kazabajka. - 4. O´Halloran; Kainar. - 5. Darova lampa; opičák; kob; hep. - 6. Kanthal; Auberjonois; stran; drn. - 7. Čidla; Hybernova; micinka; atrezie. - 8. Vana; výproska; Wallaceho; Rež. - 9. Oka; Ralka; Kazimira; Lauter; domek. - 10. Inkudo; Kapnist; saho; Ledr a Lelek. -  11. RMS CO; jejku; do křehké; kanelace; balet; Erebos. - 12. Anela; stuha; animo; nasrdene; Urnammu; kubes; laktát; ňák. - 13. Aplom; rolka; historie; námětu; Atuti; Kain; sahan; Vaasan; la; Ansi; lohot; fuk. - 14. Zesil; bíti; kanape; King Kong; Nisaplast; narpa; Ital; 6 sonát; monstrum filmového; hnida. - 15. Dragu; Rasmus; kanonika; Paean; naivka; onkl; 7 ha; majolika; navaho; rakle; ajenjo. - 16. Ta; koza; lovany; klapáč; památná; týlka; Aara; Pa9; roco; v roce; ceknout; Alma. - 17. Jevit se; alimenty; kalná; Anka; prsiska; erco; ne1kost; eserin; ovalo; vápno. - 18. Nejslavnější; níčko; sekční; nevod; stop; Lesser; Talts; Staska. - 19. Paracentese; Nyta; INT; eroico; modesto; ojínit se; kompa. - 20. Kocour; kartelovat; seřez; IAAB; Lange; Karge; gestapo; ruhrská; hrají. - 21. Lenora; implose; TOČR; Udko; stob; postilion; makadamová; Rangoon. - 22. Krovky; resta; jarnost + módnost; Farell; Ombra; výše; cefalika; terapeutka; malinkost. - 23. Moreno; nedílo; Bielik; hyp; manik; pivnice; Atalanta; oltáříky; avanturista. - 24. Loubet; štkavě; Erin; Gallo; pomalý; na odchodnou; nebarviti; Randolph. - 25. Harris; Stod; routka; Šimál; prožívá; shloučit; Almagro. - 26. Sokol; Fortral; masakr; nasliniti. - 27. Pinang; Panamčanka.

Tajenky: 1. Nejslavnější monstrum filmové historie King Kong prožívá návrat v roce 1976 podle námětu Coopera a Wallaceho. 2. Obrovitý opičák King Kong , král divočiny, se zamiluje do křehké dívky. 3. Režie John Guillermin. 4. Hrají: Bridges, Auberjonois, Lauter, Lange, Moreno, Gallo, Randolph, Harris, Grodin, O´Halloran, Fimple, Lone.