Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2015

Řešení prvního kola zašlete nejpozději do 15. února 2015 na adresu Zdeněk Chromý, Popelákova 21, 628 00 Brno, nebo mailem (nakreslené, čitelně naskenované či nafotografované) na adresu chromyz@seznam.cz. Nezapomeňte vypsat skrytou tajenku a svá řešení opatřit názvem kroužku a kontaktní adresou.

 

O HOUBÁCH

1. KOLO

 

Houby byly lidem známy odedávna. O houbách píše ve svých dílech ... (1), řecký vědec Theofrastos, který žil ve 4. a 3. století př. n. l. Znal především velké jedlé houby, jako například ... (2), smrže a lanýže, o kterých psal ve svých dílech. Popisy některých hub nám zanechali i staří Římané. Dioscoreos například poukazoval na léčebné vlastnosti choroše modřínového, včetně jeho schopnosti léčit některé ... (3). (4) požívali některé kloboukaté houby, vyvolávající halucinace, při rituálních obřadech. Halucinogenní houby byly považovány za objekty božského původu a jejich vyobrazení se našlo na stěnách starých chrámů. O klasifikaci hub se poprvé pokusil Plinius starší a rozdělil je na dvě skupiny – na jedlé a nejedlé. Ve starém Římě byla ceněna zejména kulinářská kvalita muchomůrky císařky (Amanita caesarea), která byla považována za nejlepší z jedlých hub.

 

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

4 nesouměrné střídavé polomozaikovky a 2 dvojkřížovky tvořené vždy 2 nesouměrnými střídavými polomozaikovkami

 

První díl třetí tajenky (9) vypište a v obrazci vyznačte.

 

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Proutěné korby selských vozů. – 2. Pavlův přístroj; čau. – 3. Malý přístřešek k uschovávání nářadí; první díl čtvrté tajenky; žádaní. – 4. Předložka; římskými číslicemi 55; značka objektivu; zapalovati; součásti vojenské výstroje; názory zaznívající z kozáckého střediska; plošná míra. – 5. Jméno kytaristy Claptona; místy; namotané příze; přítok Úštěckého potoka; český herec a recitátor (Antonín); ale. – 6. Jméno herečky Blanchettové; uzavírací dělostřelecká palba; jméno vůdce ukrajinských nacionalistů Bandery; papoušek soví; větná výplň vyjadřující rozpaky; celní kód asijské velmoci. – 7. Nevadské sídlo; postava z Čajkovského Čarodějky; režisér filmu Třicet panen a Pythagoras; lesk; město založené švábským vévodou Berchtoldem Zähringenem; jedovatá dřevina pocházející z Jávy; japonský literát, jenž psal pod vlivem surrealismu. – 8. Druhý díl první tajenky; MPZ Turecka; nízká hra v mariáši; nádrž, v níž se připravuje malta; droga oblíbená v Persii; rohypnol. – 9. Autor nonetu Pocta Vladimíru Holanovi; Zoránek; Senecův peníz; indické platidlo; citoslovce radosti. – 10. Dřívější dozorce; Krakonoš; ruská řeka; poněkud. – 11. Iniciály autora díla Šáteček z mlh; členský stát USA; dav ve starém Řecku; značka chemického prvku ze skupiny aktinoidů; pro tento den. – 12. Divoké hedvábí bource skočcového; citoslovce hrčení; výhodné nákupy; chystat koně k jízdě. – 13. Anglicky „skvrna“; nenasyta; domácká podoba maďarského ženského jména; jitro. – 14. Druhý díl čtvrté tajenky; Knightovo jméno; urostlý člověk (slovensky). – 15. Kruh; bulharská měna; holandská rybářská loď. – 16. Etruský symbol tvořivosti; rumunská letecká společnost; převlékárny. – 17. Úvod hesla. – 18. Léčiva.

ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 13. Okrouhlé hlubší nádoby. – 14. Dějiště mezinárodních písňových festivalů; v oceli vydlabané písmo. – 15. Skladatel, jenž zavedl stálá operní představení v Paříži a Londýně; autor románu Ebenová skříňka; první díl první tajenky; herečka vystupující v seriálu Comeback. – 16. Zvětralina s nízkým obsahem železa a hliníku; smírné teologické učení; výškařský styl; téměř mokro. – 17. Typ živých organismů; vytvořit díru pomocí zubů; ráz; vodou rozmočený prach; příbuzní. – 18. Obec v okrese Přerov; město na Drávě; nemající trny; druhá tajenka. – 19. Fuj; Zeka; dvojnásobný vítěz Art Ross Trophy; druhý díl třetí tajenky, jejíž první díl je skryt (9); ozdoby oděvů; spojka. – 20. Vzorec aluminidu platiny; neposeda; který; hlesnutí; soliti; ngbandský měsíční bůh. – 21. Napodobitel Hitlera; drahoušek; otrocky oddaní přívrženci; citoslovce překvapení. – 22. Mající rozsah šestnácti stránek tištěného textu; švýcarský autor plastických map; potomci ženského pohlaví; nástupce Schmidta; dekorační tkanina. – 23. Iniciály autora agitačního románu Rozrušená země; účetní schodek; český elektrotechnik (Václav); sídlo v okrese Zvolen; německé mužské jméno; peněžní poukázka. – 24. Místo vodních radovánek; zčásti; politický chráněnec ve středověku; nacházející se na území v Malé Asii; iniciály herce Víznera. – 25. Obsah levé strany rozvahy; pozbýt citového zanícení; boule; třetí díl třetí tajenky; citoslovce nevrlosti. – 26. Nána; starořímská měna; zbytky po lisování oliv; vlastní vodním ptákům. – 27. Lara; část obličejíku. – 28. Závěr hesla; hvězda mnohem větší než Slunce.

 

VÝSLEDKY 1. KOLA

Na startu 1. kola MLSK se sešlo celkem 19 kroužků a 13 z nich vyřešilo křížovku Petra Vejchody zcela správně. Grafické varianty neodporující zadání byly pochopitelně uznávány. Chybovalo se zejména v pasáži 3. FRENČE x FT, RENÉ, ČEK (PSJČ, lístkovnice NLA, SSJČ). Kompletní řešení přikládáme v podobě, jak jej vypracovali Ostraváci (líp bychom to nenakreslili).

Průběžné pořadí:

0 ztr. b.: Gorali, Hradečtí Votroci, Jarabáček, Ječmínek, Kokos, Macejko, Ostraváci, Pašeráci, Permoníci, Staré hnízdo, Tatranec, Torysek, Valaši. – 1: Bôbari. – 2: Hutníček. – 3: Pašáci, Šohaji. – 4: Rychtáři. – 99: Přemyslovci.