Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2016

PRAMENY MLSK 2016

 

1. Prameny v knižní podobě

1.1 ze seznamu základních pramenů (PZ): PČP; SSJČ (1971); Mluvnice češtiny 1–3 (Academia 1986–7); MČSE; DID 4; UNI 10; ČSVaS; SČSaA (2007); NEOLOG 1; NEOLOG 2; NASCS (2005); SCS-R (1971); SCS-K (2005); SCS-ED (1996); CJC 1-3; KNAP 1; KNAP 2; ZKR-ED.

1.2 ze seznamu doporučených pramenů (PD): ČJA, SNČ (2009); HUB; MACH (1971); ČSBS; ETK; ME atletiky; ME fotbalu; ME ledního hokeje; ME lyžování; ME olympijských her; ME šachu; ME tenisu; Jordan: Encyklopedie bohů; Svět zvířat (1-12); Bernard et al.: Encyklopedický přehled minerálů; Vokurka: Velký lékařský slovník (2009); Matzner et al.: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby (1-4); MSJM; RYS 2; Šach-Bareš: Křížovkářský slovník – zeměpisné názvy.

1.3 z ostatních pramenů (PO): B. Kočího Malý slovník naučný (B. Kočí, Praha 1925-29); Malý Ottův slovník naučný (J. Otto 1905-6); Ottův slovník naučný, díly I – XXVIII a dodatky I – VI (reprint PASEKA/ARGO 1996 – 2003); Pech: Velký slovník cizích slov (Kvasnička a Hampl 1948); Křížek – Čech: Encyklopedie zbraní a zbroje (Libri, 1999); Koudelka – Káňa: Křížovkářský slovník (1. vyd.). Retrospektivní lexikon obcí (FSÚ 1978); Bachmannová: Podkrkonošský slovník (Academia 1998); Kazmíř: Slovník valašského nářečí (Malina 2001).; Encyklopedie mytologie germánských a severských národů, Libri 2006); Čálek: Velký křížovkářský slovník (Ottovo nakladatelství 2002).

1.4 z ostatních cizojazyčných pramenů (POC): SSJ; Šaling et al.: Veľký slovník cudzích slov (2006). Dubský et al.: Velký španělsko-český slovník 1–2 (Academia 1999); Nizozemsko-český slovník (Leda 1997); Švédsko-český slovník (SPN 1970).

2. Prameny v elektronické podobě

Filmová databáze na http://www.fdb.cz; Planetky na http://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/MPNames.html; Příruční slovník jazyka českého a databáze lexikálního archivu na http://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php; Vícejazyčné překladové slovníky na http://www.slovnik.cz a Sídla na http://www.places-in-the-world.com/.

Na použití jiných pramenů bude upozorněno, nebo budou výrazy z méně obvyklých pramenů uvedeny v pomůcce.

Vysvětlení zkratek a další informace k pramenům naleznete v dokumentu Prameny v korespondenčních křížovkářských soutěžích (2015).