Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2016

VEČERNÍČEK

2. KOLO

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

 7 nesouměrných střídavých polomozaikovek, 2 střídavé mozaikovky a 1 nesouměrná shluková mozaikovka

 

ZDE je přiložen částečný obrys křížovky.

ŠIKMO ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. 1. díl tajenky; lapati. – 2. Vládce incké říše; sídlo v Německu; vepři; hlavní město Ománu. – 3. Věda o výtvarném umění (ve staré Indii); domácky Ulrich. – 4. Datovací razítko; vyrobená z jisté aromatické rostliny; mužské jméno hebrejského původu. – 5. Avšak; drobné výrobky; zbavit vápna; šesterečný nerost. – 6. Íránské mužské jméno; jednotka délky v Babylónii; australský jazyk; kdo jezdí na raftu; společenské tance 16. století. – 7. Žena, jíž zemřel manžel; zkratka televizní společnosti Surinamu; citrusový strom; mužské jméno. – 8. Majitel cirkusu, kde hrál Bunk Johnson; metamorfovaná hornina; voskovce; bojácný; 23. díl tajenky. 9. Čelíčko; portugalský básník; anglicky „nectnost“; neznabožství; 60 kusů; zakladatel bulharské dynastie. – 10. Míla; 16. díl tajenky; vyrobený z kaolinu; dobytčí nápoj; velký kus chleba. – 11. Čile; podle zvyku; fanoušek keltské kultury; stoka; italský bibliograf; 26. díl tajenky. – 12. Bochánek; domácky Lotar; rozbíjení; 30. díl tajenky; kdo něco bourá; autor Diovy sochy v Olympii. – 13. Rusky „Erazim“; ženské jméno; režisér Horečky sobotní noci; anglická zkratka Severoatlantického shromáždění; Mabea; šelma podobná rysovi; 25. díl tajenky; pouzdro na šípy. – 14. Francouzská objemová jednotka (na dříví); hasnice; část kostry obličeje; rod molů; anglický název Malediv; hlas kulíka. – 15. Kapadocká bohyně plodnosti; jednomocný radikál; areál určený pro skejt; polský astronom 17. století; 34. díl tajenky; 44. díl tajenky; nespavost; vojevůdce; nerušit při pátrání. – 16. 43. díl tajenky; finská spisovatelka; 13., 17., 32. a 46. díl tajenky; přát si; částečně mastní; ženské jméno; mistr světa v biatlonu (1966); 24. díl tajenky; úpadky; 27. díl tajenky; syn Masinissův. – 17. Kdo žije ve světě vytvořeném počítači; nábojnice; 38. díl tajenky; samec kozy; indický přístav; vyhovující zavazadlo; oslabení; náš hokejista; heterocyklická sloučenina; 18. díl tajenky. 18. Tolik (z italštiny); 41. díl tajenky; staroegyptský džbán; vlnečka; část saka; uzle; český režisér; značka italského výrobce ošacení pro lyžaře; polský státník. – 19. Taninové soli kovů; český herec; vnitřní prostor starořeckého chrámu; Vašek; představit; pohovka; vzácně; švestka; druh javoru. – 20. Barel; rakouská jednotka hmotnosti;  mořští savci; nizozemsky „nikdy“; zkratka pro Rapid Threat Assessment Kit; 33. díl tajenky; dřívější název Dolních Jirčan; areka. – 21. Chorvatský ostrov; chlup; 2. díl tajenky; čeleď vodních brouků; no; makedonský dramatik; jezero v Kanadě; herec ve filmu Seed People. – 22. Sídlo v Indii; Lorrainovo vlastní jméno; město v Murmanské oblasti; brva muže jistého jména; 47. díl tajenky; krveprolití. – 23. Vstupní-výstupní vyrovnávací paměť (anglická zkratka); mužské jméno německého původu; rusky „tudíž“; vlaštovičník větší; 39. díl tajenky; popěvek; zkratka Literárních listů; maďarská rocková skupina. – 24. Mající barvu surového hedvábí; bodavý hmyz; rod netopýrů; název plastické hmoty; staré německé označení Lužického Srba; Jihoevropan; mřížové dveře; vějíř; matematik; zařízení koupelen. – 25. Citoslovce zasyčení; sídlo ve Vojvodině; část krajiny s přirozeným porostem a volně žijícími živočichy; citoslovce pohrdání; vařené vepřové maso; otcovský; filmový dvojník; předložka; německý archeolog. – 26. Horlivě se snažit + obrňovat se; pobřežní hráze; školní předmět; kalhoty; 50. díl tajenky; pepřovník opojný; španělské sídlo; hodně; 45. díl tajenky; nadezdívka nad hlavní římsou; esperantsky „hnůj“. – 27. 15. díl tajenky; pruty porostlé trny; stroj na mletí hadrů + dítě; nebo; náš klavírista; tekutý kov; 14. díl tajenky; předložka; dualský bůh slunce; zamlžení; 3. díl tajenky. 28. Sbohem; maďarský chodec (ME 1954); citoslovce pocitu ošklivosti; město na Berounce + algebraický útvar; 28. díl tajenky; svazek obilí; Múzy; posudek; sídlo ve Švédsku; zkratka Kreditní banky. – 29. 20. díl tajenky; schopný vnímat; čítat; středisko rakouského postavení v Krase (v 1. světové válce) + člen německé skupiny Kreis; 19. díl tajenky; manžel Noci. – 30. Výzva k tichu; kapr; neboť; děti + ručitelé. – 31. 4. díl tajenky; parcely; svršek a král v kartách. – 32. Kdyby.

ŠIKMO ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 28. Žebrota; smažené bramborové plátky. – 29. Starší název Malého Jenče + 35. díl tajenky. 30. Žena; 48. díl tajenky; zkratka informačních technologií; pohřební hostiny. – 31. Kancelář; hle; opak sudé; 10. díl tajenky; křivka rovnoběžná s jinou danou křivkou. – 32. Hostinec + kyprejokvětá rostlina; mužské jméno latinského původu; sobeckost; 12. díl tajenky. – 33. Pláč; rozdrcené hmoty; prudký; bulharský sjezdař; sovětská olympijská vítězka v rychlobruslení; tito psi; matka. – 34. Čirý prostor; jazyky; uvolnit něco slepeného; bedničky; uspořádání. – 35. Náčiní na vytahování zátek + 42. díl tajenky; část Prahy; znamenitý nápoj; krmivo pro zvěř (v zimě); bláto; rakouský státník. – 36. Země; 11. díl tajenky; ani; řeka v Rusku; krychlový nerost; olympijská vítězka ve skocích do vody; předložka; symetrála; čerstvá; finské sídlo; nedotknutelný. – 37. Víření; damenizační slabika; základna; bebizační slabika; hlupačka; podsvětí (v sumerské mytologii); 7. díl tajenky; nula; citoslovce zvuku při zívání; klatba; pota; německý herec (film Tichý život); 8. díl tajenky. 38. Americký boxer (OH 1924) + římská císařská korouhev nachové barvy; snědé zbarvení; pustit se do těžké práce; kód Slovenska; ovšem; desky; useknout; domácky Penelopa; 21. díl tajenky; stará arabská jednotka délky; odevzdat natrvalo; bývalá rakouská měna. – 39. Vynálezce magneta pro benzínové motory; opravny lodí; předložka; perikarp; dva výrazy pro skořepinu; zkratka textilních vláken; stará délková míra; jehličnan; úlitba; kaučukové mléko; užívaný při klání; slovensky „chudák“; nádoba na způsob moždíře; děda. – 40. Názvy firem na výrobcích; citoslovce; hlásit hru o celý bank; náš bývalý krasobruslař; 9. díl tajenky; prostoduchost; tvoje; bouda u šachet; Garinovo jméno; stepní pták; usazená; nákup; kelovej; součást aglomerace Chartúmu. – 41. Malý trýznitel + 29. díl tajenky; naháč; lýdská bohyně lovu; africký kmen; pystíček; církevní obřad; indické ženské jméno; střelba vleže; německý filosof; vlněná tkanina; 31.díl tajenky; náš bývalý házenkář; krátký zrcadlový dalekohled. – 42. 6. díl tajenky; který; dvoukolové vozíky; loupit; arabský pozorovací přístroj; dvoudomý keř; 49. díl tajenky; školní potřeba; stáj pro koně; 5. díl tajenky; obroušená část horniny; Bertův peněžní ústav; končiti draní. – 43. Ukazovací zájmeno; planetka; německy „sedlo vrásy“; knoflíček; dlouhá blůza; metropole Ázerbajdžánu; české sídlo; filozofický idealistický názor. – 44. Tretka; slovenský sochař; jméno herečky z filmu Erkekler; Duška; mlácení obilí; strážce; 22. díl tajenky; vézt na trakaři. – 45. Clona používaná v trikové technice při snímání; svazek válečných lodí; výbuchy (smíchu); mající určitou barvu; přítok Tiberu; napodobenina; křivka eliptického tvaru (zdrobněle). – 46. Připravovat balík; holandské vlákno; označení počtu kusů v severských zemích; sloučení; celní kód Nizozemska; hráč na lesní roh; výrobce fotografických objektivů; mylně objevený chemický prvek. – 47. 37. díl tajenky; 36. díl tajenky; kanadský chemik; chůva; měsíc židovského kalendáře; porostlý tisy; Vyšňovo jméno; druh trhaviny. – 48. Německy „zmocnění“; popleta; sídlo v Lotyšsku; Radek; platidlo antického Říma; puškvorec; předložka; předložka; 40. díl tajenky. – 49. Nenasycený uhlovodík; citoslovce rychlého pohybu; krmiti se; moučka z kurkumy; odborná škola; protější; číslovka. – 50. Sídlo v Rusku; vyrůstat; sídlo v Itálii; týkající se zduření štítné žlázy. – 51. Římský gramatik 2. století; role J. Třísky; zažívací stvol trubýšů; syntetické vlákno. – 52. Norské sídlo; námět; aske; pouštní území v Číně. – 53. Balkánský pokrm; naříkat; zbraň se širokou čepelí; mohutný strom. – 54. Americký výrobce zbraní; kanaánská bohyně plodnosti a válek; ruský starobylý název pro toulec na tři střely; římská číslice. – 55. Čirý nerost; athénský vojevůdce. – 56. Nižší šlechtic; francouzské město. – 57. Páchnoucí bezbarvý plyn; citoslovce vyjadřující výsměch; šplhavec. – 58. Český hudební skladatel.

Legenda pro křižující se tajenky: 23. Značka sodíku.

Změna v pramenech: pro toto kolo si nahraďte Svět zvířat za Velký slovník zkratek Evropské unie (ZKR-EU) a z pramenů v elektronické podobě nahraďte Sídla na http://www.places-in-the-world.com/.  pramenem Zkratky a akronymy na http://acronyms.thefreedictionary.com/.

 

ZPRÁVA O 2. KOLE

Nejprve ještě ke kolu prvnímu. Na základě protestu bylo Ječmínku a př. Vašinkovi uznáno alternativní řešení 9/1 s (SSJČ) x 25/2 seiba (Velký španělsko-český slovník). A dále byl Ječmínku odečten bod omylem přidělený ve správně řešeném výrazu 11/4 sila. Změny jsou již promítnuty do tabulky po 2. kole.

Ve druhém kole jsme vám předložili vílu Amálku. Jak se to povedlo, to jistě vyhodnotíte sami. Ale ohlasy ústní či písemné byly potěšující.  Dle výsledků lze soudit, že i tentokrát jsme vás příliš nepotrápili. Nebo prostě jste skoro všichni moc dobří. Kolo řešilo 19 kroužků a př. Vašinka, tři kroužky se omluvily. Za dvojí užití výrazu EKNE se omlouváme, chyby v tomto prostoru nebyly.

Chyby jednotlivých kroužků: Jarabáček - překlep PA místo PO ve výrazu 33/3 Popangelov; Hanáci - OB místo ZA výraz 22/36 a nevyplněné políčko 28/31; Pašáci - nesprávná dělící linka mezi políčky 15-16/54 a ta naopak chybí mezi políčky 14-15/54. Kokos - nevyplněné políčko 26/31; výraz 37/3 řešen base místo BÁZE; Rychtáři - 24/32 OŠ místo OS a 23/32 KL místo OB, ZA místo DA v 10/38 a J místo P v 6/47; Hutníček - 3/41 H místo Š, 4/41 PO místo PE, 18/55 IND místo MAR, 21/37 NA místo NÁ, 12/54 AID místo ID + nesprávná dělící linka; Ruža 28/31 RA místo RÓ, 30/40 ŽI míst GA, 22/36 OB místo ZA, 2/44 CAT míst KAT, 10/52 EK místo AN 11/45 IL místo AN a mezi 14-15/54 chybí dělící linka. Prameny některých výrazů doplníme následně na svazovém webu.

Autoři Karel Formánek a Marian Mikuš se s Vámi těší na shledanou v dalším pohádkovém kole.

 

VÝSLEDKY 2. KOLA

0 ztr. bodů: Bôbari, Hradečtí Votroci, Ječmínek, Kabrňáci, Macejko, Ostraváci, Pašeráci, Permoníci, Staré Hnízdo, Šohaji, Torysek, Valaši, Vašinka (mimo soutěž); 1: Jarabáček; 2: Hanáci, Pašáci; 3: Kokos; 4: Rychtáři; 6: Hutníček, Ruža; 100: Gorali, Jihočech, Přemyslovci.                                 

 

STAV PO 2. KOLE

0 ztr. bodů: Bôbari, Hradečtí Votroci, Kabrňáci, Ostraváci, Pašeráci, Permoníci, Staré Hnízdo, Šohaji, Torysek, Valaši; 1: Jarabáček, Ječmínek, Vašinka (mimo soutěž); 2: Macejko; 3: Hanáci, Pašáci; 4: Kokos, Rychtáři; 9: Ruža; 18: Hutníček; 100: Gorali; 101: Přemyslovci; 102: Jihočech.         

          

ŘEŠENÍ 2. KOLA

Šikmo zleva vpravo dolů: 1. Říkání; chytati. - 2. Inka; Stadl; brav; Muskat. - 3. Šilpašástra; Ulek. - 4. Datumka; perilová; Aron. - 5. Přesto; dílka; odvápnit; arit. - 6. Džavád; uban; dieri; rafter; pivy. - 7. Vdova; STVS; bergamot; Oto. - 8. Loral; rula; cerata; nestatečný; s ní. - 9. Čílko; Nobre; vice; ateismus; kopa; Asen. - 10. Dalka; pěkná; kaolinový; okal; skolan. - 11. Hybko; ex usu; keltoman; kanál; Hortis; Vešmyška. - 12. Bulka; Lotko; lámání; Kudrna; bouratel; Feidiás. - 13. Erazm; Stela; Badham; NAA; ibea; karakal; loupežník; toul. - 14. Centistere; Kerb; lícní kost; Tineola; Maldives; tlík. - 15. Ma; kyan; skatepark; Hevelius; mužík; třináct; bezesnost; stratég; nechat hledat. - 16. Má; Raneová; a; chtít; polomastní; Elena; Istad; vystupují; bankroty; široká; Mastanabal. - 17. Kybernaut; patrona; seriál; kozel; Kalkata; kalý kufr; atenuace; Dolana; tiolan; hned. - 18. Tanto; Václava; kanopa; malá vlnka; kapsa; rance; Nýdrle; Colmar; Bartel. - 19. Tanáty; Voska; naos, Váca; uvést; kanape; řídce; kadle; klenka. - 20. Sud; Stein; kyti; nooit; RTAK; třeba; Jirčany; palma. - 21. Ist; vous; o víle; vírníkovití; ná; Krle; Amisk; Kates. - 22. Dig; Gellée; Zaozersk; řasa Irvina; čte; masakr. - 23. IOB; Ernst; itak; celidana; na; la; LL; East. - 24. Ekry; vos; Spaka; epon; vind; Ital; katr; ovívadlo; matik; sprchy. - 25. Ps; Ečka; chá; ekoplocha; ovar; otčí; stuntman; po; Arent. - 26. Činit se + brnit se; lida; prpo; katě; Hrzán; kava; Ariza; dost; dílů; atika; sterko. - 27. Že je; trní; holendr + holenek; či; Rokl; rtuť; uviděla; ze; Loba; opar; Amálce. - 28. Pa; Róka; br; Řevnice + rovnice; bába; snop; Umky; odhad; Ekby; Krba. - 29. Bylo; čivý ; čtát; Doberdo + Dobersch; ; Ánar. - 30. St; ryba; bo; haranti + garanti. - 31. Víla; loty; bela. - 32. By.

Tajenka: Říkání o víle Amálce. Víla Amálka byla narozená z mlhy. Podívala se do studánky a uviděla, že je pěkná a hned jí bylo veselo. V seriálu s ní vystupují loupežník Vešmyška, široká bába, beránek Kudrna, Kordulka a třeba mužík Trneček. Celý kreslený seriál na motivy Václava Čtvrtka má třináct dílů a čte ho Jiří Hrzán.