Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2017

 

PRAMENY MLSK 2017

1. Prameny v knižní podobě

1.1 ze seznamu základních pramenů (PZ):

1. PČP; 2. SSČ (2006); 3. Mluvnice češtiny 1–3 (Academia 1986–7); 4. SSJČ (1971); 5. MČSE; 6. DID 8; 7. UNI 10; 8. ČSVaS; 9. SČSaA (2007); 10. NEOLOG 1; 11. NEOLOG 2; 12. ASCS; 13. SCS-R (1971); 14. SCS-K (2005); 15. SCS-ED (1996); 16. CJC 1-3; 17. KNAP 1 (1978); 18. KNAP 2 (1996); 19. KNAP 2 (2008, 2014); 20. ZKR-ED.

1.2 ze seznamu doporučených pramenů (PD):

21. ČSBS, Academia (1992); 22. ČSBS XX (1999); 23. ČJA 1 - 5; 24. SNČ (2009); 25. HUB; 26. MACH (1971); 27. PSN - Příruční slovník naučný; 28. ETK; 29. MEAT - ME atletiky; 30. MEF - ME fotbalu; 31. MELH - ME ledního hokeje; 32. MELY - ME lyžování; 33. MEOH - ME olympijských her; 34. MEŠA - ME šachu; 35. METE - ME tenisu; 36. Jordan: Encyklopedie bohů (1997); 37. NCS - Hubinger et al.: Národy celého světa (Mladá fronta, 1985); 38. PCS - Hlinka, Radoměřský: Peníze celého světa (Mladá fronta, 1981); 39. MSJM – Chvojka, Skála Malý slovník jednotek měření (Mladá fronta, 1982); 40. SZ - Svět zvířat (1-12); 41. EPM - Bernard et al.: Encyklopedický přehled minerálů (1992); 42. VLS -  Vokurka: Velký lékařský slovník (2006, 2009); 43. EJMPH - Matzner et al.: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby (1-4); 44. LČL - Lexikon české literatury 1-4 (Academia 1985, 2008); 45. RYS 2 – Rystonová: Průvodce lidovými názvy rostlin (2007); 46. BOT – Skalická A. et al. Botanický slovník (2012); 47. Šach-Bareš: Křížovkářský slovník – zeměpisné názvy; 48. ESGV – Encyklopedický slovník geologických věd; 49. ZKR-EU – Velký slovník zkratek Evropské unie (2000); 50. Filipiak, Petřík: Slovník odborných a všeobecně používaných zkratek (1993).

1.3 z ostatních pramenů (PO):

51. PSJČ; 52. B. Kočího Malý slovník naučný (B. Kočí, Praha 1925-29); 53. Malý Ottův slovník naučný (J. Otto 1905-6); 54. Ottův slovník naučný, díly I – XXVIII a dodatky I – VI (reprint PASEKA/ARGO 1996 – 2003); 55. Pech: Velký slovník cizích slov (Kvasnička a Hampl 1948); 56. Křížek – Čech: Encyklopedie zbraní a zbroje (Libri, 1999); 57. Koudelka – Káňa: Křížovkářský slovník (1. vyd.); 58. Retrospektivní lexikon obcí (FSÚ 1978); 59. Bachmannová: Podkrkonošský slovník (Academia 1998); 60. Kazmíř: Slovník valašského nářečí (Malina 2001, 2007); 61. SNJV – Fabián: Slovník nespisovného jazyka valaského (2006); 62. SAK - Slovník antické kultury (1974); 63. Encyklopedie mytologie germánských a severských národů, Libri 2006);  64. Čálek: Velký křížovkářský slovník (Ottovo nakladatelství 2002); 65. Ouředník: Šmírbuch jazyka českého (Paseka 2005); 66. Genzor: Jazyky světa – Historie a současnost (Lingea 2015); 67. Zamarovský: Bohové a králové starého Egypta (MF 1979); 68. Zamarovský: Bohové a hrdinové antických bájí (MF 1965); 69. Kos: Zkratky, značky, akronymy (Horizont, 1983); 70. Weiß Gustav: Keramika - umění z hlíny (Praha 2007).

1.4 z ostatních cizojazyčných pramenů (POC):

71. SSJ; 72. Šaling et al.: Veľký slovník cudzích slov (2006); 73. Dubský et al.: Velký španělsko-český slovník 1–2 (Academia 1999); 74. Nizozemsko-český slovník (Leda 1997); 75. Švédsko-český slovník (SPN 1970); 76. Hais, Hodek: Velký anglicko-český slovník (1991); 77. Neumann et al.:Velký francouzsko český slovník (1992).

2. Prameny v elektronické podobě

Příruční slovník jazyka českého a databáze lexikálního archivu 81. http://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php; Vícejazyčné překladové slovníky na 82.  http://www.slovnik.cz;  83. Filmová databáze na http://www.fdb.cz.

 

Na použití jiných pramenů bude upozorněno nebo budou výrazy z méně obvyklých pramenů uvedeny v pomůcce.

Vysvětlení zkratek a další informace k pramenům naleznete v dokumentu Prameny v korespondenčních křížovkářských soutěžích (2015).

V 1. kole MLSK 2017 byly použity prameny: 4 až 25, 27, 28, 31, 32, 36 až 39, 43 až 45, 47, 51 až 53, 55, 57, 60, 70, 71, 81 (celkem 43 pramenů).