Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2017

Řešení prvního letošního kola MLSK zašlete nejpozději do 15. února 2017 na adresu Jaromír Drápala, Slavíkova 4419/30, 708 00 Ostrava – Poruba nebo mailem (nakreslené, čitelně naskenované či nafotografované) na adresu jar.drapala@seznam.cz nebo jaromir.drapala@vsb.cz Nezapomeňte prosím svá řešení opatřit názvem kroužku a kontaktní adresou.

Přejeme vám hodně zdaru Jaromír Drápala a Pavel Blažek z kroužku Ostraváci

 

KERAMIKA - UMĚNÍ Z HLÍNY

1. KOLO: PŘEDNÍ VÝCHOD - PRAVĚK A STAROVĚK

 

Umění vytvářené z hlíny má tak hluboké kořeny, že bychom je mohli sledovat až k mýtům původních národů. Půl milionu let si lidé opatřovali obživu lovem, ale zřejmě až na vrcholu doby ledové, tedy asi před 50 tisíci lety, došlo k zásadní proměně struktury lidského mozku. Od té doby je (1) spjata s kulturou. Nejstarší dochované nálezy výrobků u hlíny zatím pocházejí z 8. tisíciletí př. n. l. Na severu (2), v místech, kde byla přehrazena řeka (3), byly před zatopením oblasti archeologicky prozkoumány (4). Už v raném neolitu existovaly na území dnešní severní (2) schematizované hliněné figurky žen. V jihovýchodní části (5) v nalezišti Čatal Hüyük byly zase nalezeny četné naturalisticky ztvárněné ženské figury. Nejstarší objevy hrnčířské keramiky v Mezopotámii spadají do doby kolem roku 4000 př. n. l. Mezi významné nálezy patří keramika z období (6), (7) a (8). Důležitá je také (9) z oblasti (10). (10) - tak je od biblických dob označována střední - (11) - a jižní (12), zvláště západně od řeky (13). Hlavní městské státy na pobřeží této oblasti byly (14), (15) (16) (17), (18) (16) (19), ve vnitrozemí pak (20).    

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK
složený z jedné shodné střídavé polomozaikové a
pěti nesouměrných střídavých polomozaikových dokreslovek
 

Legenda pro shodnou křížovku je uvedena pouze ve směru ZLEVA VPRAVO DOLŮ.

Skryté tajenky: 11 (13), 16 (4), 18 (3) a heslo (4).

Použitá políčka:

Nápověda k obrysu: V prostoru 30x32 a 30x33 jsou použita základní políčka.

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Poznámky. - 2. Biologicky významná sloučenina. - 3. Německý historik; dědinka. - 4. 1. tajenka; český romanista; někdejší tanková a automobilová inspekce. - 5. Slad v závěrečné fázi klíčení před sušením; svazek lnu užívaný jako míra; ženské jméno. - 6. Laboratorní nádoba; sklomikrokrystalická hmota tvrdší než legovaná ocel a lehká jako hliník; tisícovka; dveře. - 7. Slovenské domácké mužské jméno; druh křemeliny; staroegyptský ochranný duch člověka či boha; ilegální sdružení; ruské sídlo. - 8. Srbská slavnost dne patrona domu; řeckovýchodní modlitby mezi evangeliem a ofertoriem; (zkrácený název) varietní revue z roku 1965; sedliny; kouř; laň; německý dermatolog. - 9. Část jména sportovce, který zvítězil v prvním závodě určité disciplíny v roce 1907; modrá barva; asijské technické vybavení pro vyzrňování bavlny; ložnice; mys v Západní Austrálii; kuliši; ruská platidla. - 10. Citoslovce; součást lanoví upínající stěžeň k lodním bokům; redaktor knižnice Myšlenky a život; klacek; stará japonská jednotka délky; koncertní síň; indiánský kmen; připravený (ke hře). - 11. Pes; nepořádná žena; spropitné; koberec; vládce Sichemu; řeka v USA; ozdůbka; anglická drobná mince. - 12. Starší název jeskyně na Slovensku; spojovací táhlo; tisíc korun; tekutina; cenný papír; 8. tajenka; klenba nad půlkruhem; omamující látky. - 13. Služební brašna; akustické signály elektrického střihu; nejasné; chemická značka kovového prvku; aneurin; oddíl ve vojsku (slovensky); 6. tajenka; starší značka automobilu. - 14. Tkaním spojit; štěpánka; pohružák; šibalka; hlídání; řízení a koordinace výroby. - 15. Hrad či obec sov; učení; umrlčí rubáš; přadeno; vlhnout; členský stát OAS. - 16. Citoslovce opovržení; realizátorka; děti vychovávané v klášterech k pozdějšímu vstupu do řádu; rod rostlin; 9. tajenka; dílo srbské prozaičky českého původu; po levé straně spřežení; domácké ženské jméno; včelí bylina. - 17. Čínská básnířka; skunk; rozchod kolejí; mořský savec; babka; různobarevné bavlněné niti k vyšívání; posvátná rostlina; jednoklonný nerost; parabolické zrcadlo; Laponec; 14. tajenka. - 18. Chemická značka astatu; domácké ženské jméno; racek; rychle pádlovat; sídlo ČR; zánik organismu jako celku; historické území na Slovensku; jasně; druh tkaniny. - 19. Český varhaník; druh papouška; litevská lidová píseň; přezdívka skladatele Dvořáka; kyrgyzské jezero; velké množství; italský herec; chemická značka fosforu; druh pšenice. - 20. Přinášeti užitek; kreslicí zařízení k počítači; porost jehličnatých stromů; rydlo; 17. tajenka; neredukující trisacharid. - 21. Dehtovati; sbohem; starohebrejský hudební nástroj; rod netopýrů; planetka; palmové listy užívané na Jávě jako střešní krytina. - 22. Poslední tažení; starší nepříliš upravená žena; někdejší samostatný sultanát na Sumatře; íránský výraz pro slunce. - 23. Baňka; 20. tajenka; rostlina. - 24. Domácké ženské jméno; papírenské značky v papíře. - 25. Bzučák; vytříbiti; zlaté jablko. - 26. Pasivní účastnice; 5. tajenka; izraelský soudce a prorok. - 27. Pochod Búrů s volskými potahy; 10. tajenka; svislý konstrukční prvek; kolokvinta. - 28. Tesařské náčiní; zpěv německých horalů opěvující alpský život; ledová kůra; úřední jazyk určitého státu. - 29. Polovina číšky; druh vlásničky; velikáši. - 30. Historický název někdejšího východoevropského státu.

ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 18. Ženské jméno. - 19. Vykolejené vozíky (na lanovce); vrstva hlíny utlačená vodicí částí připevněné na kostře tělesa pluhu. - 20. Francouzský entomolog; churritský název sudičky rozdělující dobro a zlo. - 21. Asijské plavidlo; rostlina; ženské jméno; citoslovce volání na drůbež. - 22. 12. tajenka; homolovitá čapka; druh písničky; německý archeolog. - 23. Stránka; typický představitel; práce; druh plevele; český filosof; speciální britská jednotka délky pro bavlněnou přízi; vada; český spisovatel. - 24. Polský malíř; materiál k podestlání pro dobytek; ofouknout; jeden z předmětů pedagogického studia; nepříjemnost; 15. tajenka; africký kmen; citoslovce podivu. - 25. Čínský název císaře jako nejvyššího vládce; druh papouška; jedovatá bylina; bouda; český politický publicista; druh pečiva; „velký pták“. - 26. Druh savce; příjmení chorvatského barona; pazneht; 1. díl 4. tajenky; organické sloučeniny; domácké ženské jméno; almužna. - 27. Citoslovce konejšení dítěte; špatnost; nafukovati; krajina žvýkacího svalu zvířat; nástroje k rytí; kus. - 28. Uložit pokutu; 7. tajenka; dětské šidítko; český básník; půvab. - 29. Citoslovce; rostlina; stará islámská jednotka objemu; iniciály jednoho z autorů volného cyklu povídek „Láska roste - kvete - umírá“; až sem; druh papouška; hromádka sena; vlastní jméno čínského malíře - představitele žánru květin, ptáků a drobných zvířat; kropenka; prázdný takt; legendární bůh Elfů. - 30. Zápasnická poloha; sloní chobot; kolíky pro vinnou révu (slovensky); velkomoravský misionář; český spisovatel; tavba násypu sklářského kmene; citoslovce; měnová jednotka Nigérie; špatné počasí; rod ryb; domácké mužské jméno; 2. tajenka; pruh pozemku pod polem nechávaný jako palouk; anglický básník. - 31. Snímač grafické informace; pryskyřicí a blátem slepené štětiny na lopatkách divočáka; těžká porážka; ohebné konstrukční nebo upevňovací prvky; dánské sídlo; název souhlásky; olověná nebo měděná mince pro území Tranquebar; 3. tajenka; vepřový žaludek; podloží; zadopatrová hláska; stupňovitě. - 32. Citoslovce; šťáva z čerstvého ovoce; druh elektrického obvodu; potulný mnich; italský jachtař; značka jednotky elektrického proudu; 19. tajenka; rostlina; šťáva; domácké ženské jméno; pěkný (v dětské mluvě); velmi zchátralý člověk. - 33. Starověká jednotka délky v Chorsábádu; slavnostní; nejstarší sdružení českého studentstva; dravý pták; slůvko zaklení; řeka v Etiopii; sovětský hokejista; sídlo v Konžské demokratické republice (Zairu); domácké ženské jméno; odbojný člověk. - 34. Kostkovaná tkanina; černošský kmen; říše blaženosti; chumáč papírové suroviny v mísicí kádi; hostina; druh jahody; území pod vládou mongolského knížete; americký malíř. - 35. Indické platidlo; odrůda chalcedonu; rod much; soukromá sešlost pro hraní hazardní hry; klepny. - 36. Místo bitvy kozáků s polským vojskem roku 1656; pruh; elementární částice. - 37. 2. díl 4. tajenky; obruba; peníze. - 38. Schválit; 13. tajenka; kořenová hmota obrůstající pařezy. - 39. Namáhavě na něčem pracovat; schválení. - 40. Druh závodního motocyklu. - 41. Gruzínský bůh zemědělství; thajské platidlo. - 42. Český novinář; ruské jméno písmene graždanky. - 43. Potulný kavkazský pěvec; štětinovitý výběžek pluchy některých trav. - 44. Obchodní název plastické hmoty; slovenský lidový tanec.

 

ZPRÁVA O 1. KOLE

Autor Pavel Blažek začal hned v 1. kole hodně zostra a připravil náročnou křížovku s řadou chytáčků, které se bohužel neujaly díky doložení alternativních řešení, neboť vyhovovaly zadání. Některé kroužky omluvily svou neúčast z důvodu obtížného „chycení“. Na startu se objevilo jen 10 kroužků, z toho čtyři ze Slovenska a jeden řešitel – Jan Vašinka z Ostravy řešil MLSK soukromě, za což má naše velké uznání. Sedm kroužků je po 1. kole bez ztrátových bodů. Kroužek Pašáci zaslal jen torzo řešení.

Kroužek Kokos chyboval ve výrazu DENA (2x použit v křížovce), Permoníci – PIKOLA místo BUKOLA, SMRČI místo SMRČÍ, př. Vašinka – 2x DENA, PENÍZ místo NENKA, AKŠÍZ místo SOŠKA.

Předpokládáme, že chycení ve 2. kole bude mnohem snazší minimálně na dvou tutových místech.                            

Jaromír Drápala, Ostraváci

 

VÝSLEDKY 1. KOLA

0 ztrátových bodů: Bôbari, Gorali, Hradečtí Votroci, Kabrňáci, Macejko, Pašeráci, Torysek; 1: Kokos; 2: Permoníci; 99: Pašáci. Mimo soutěž Jan Vašinka – 4 ztr. body.

 

ŘEŠENÍ 1. KOLA