Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2017

 

Řešení čtvrtého kola MLSK zašlete nejpozději do 16. října 2017 na adresu Jaromír Drápala, Slavíkova 4419/30, 708 00 Ostrava – Poruba nebo e-mailem (nakreslené či čitelně naskenované) na adresu jar.drapala@seznam.cz nebo jaromir.drapala@vsb.cz Nezapomeňte svá řešení opatřit názvem kroužku a kontaktní adresou.

 

KERAMIKA - UMĚNÍ Z HLÍNY

4. KOLO: KERAMIKA PŘEDNÍHO VÝCHODU

V tomto kole se budeme věnovat keramice Předního východu. Pod barevnými otazníky se skrývají následující významy:

1?1 – lokality; ?2? – výrobky; ?3? – materiály a suroviny a ?4? – techniky a technologie používané v období 9. až 14. století.

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK

složený z jedné nesouměrné střídavé polomozaikové dokreslovky a jedné souměrné polomozaikové slabikové dokreslovky

Systém střídání je u největší křížovky zachován. Skryté tajenky: 1?1 – 4; ?2? - 7 1 7 6; ?4? – 10 a heslo: 4.

Použité typy políček:

Políčka MLSK4-2017

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Dvě domácká ženská jména; provádět určitý druh tance. - 2. Evropský jazyk; umíněný člověk; legálně (slovensky). - 3. Neprůzračnost; dodávání cizozemských časopisů; deštivé; komplikovaný. - 4. Mohamedánská sekta (dle Malého Otty); ?3?; publikovaný; nerost; umělý kaučuk. - 5. Babička; invaze; domácnost;  absolventi někdejších učebních oborů v dřevozpracující výrobě - výrobci dřevěných tyčí; být nucen; neshrnout (peřinu). - 6. Evropan; ?3?; přístav Dalmácie; tanec; americký politik 19. století; odtroubit. - 7. Domácké ženské jméno; ?3?; Systémy bezpečných datových počítačových sítí (anglická zkratka); druh kvazičástice; had; domácké ženské jméno; druh vrtáku. - 8. Cestopis; část rostliny; týkající se fluorovaných uhlovodíků; otisky; zařazení; maďarský básník; díl. - 9. Potírat; kryt motoru; ruský spisovatel; Peršan vyznávající Zarathuštrovo náboženství v Indii; nemocné dítě; rakouský lékař 16. století; sídlo v USA. - 10. Ruská řeka; ?3?; pták; druh nože; ?2?; hráti; sacharid. - 11. Nerost; víření; tepání; řeka v Německu; větvičky; japonsky "smetana". - 12. Domácké mužské jméno; sípat; skalní útvar (slovensky); domácké ženské jméno; druh onemocnění; austroasijská jazyková skupina; teď. - 13. Ženy jistého jména; poznat; část domu; patřící někdejšímu americkému velvyslanci v Nigérii; sona; latinsky „mrtvý; sídlo u Lučence. - 14. Vyznamenání; ?3?; liknavý člověk; kryt dalekohledu; dopravní prostředek; pocházející z určitého stromu; natažený. - 15. Lihovina; žebrák; druh meče; židle; město v Botswaně; velká krůpěj vody; část mužského těla. - 16. Ryba - parmička; ?2?; anorganická sloučenina; zajištění přístroje proti poškození; dětská hra; atol v Tichém oceánu; podlézavý člověk. - 17. ?3?; ledová návrš; ochotní; člen skupiny Third Eye (van den); maďarský dramatik; zbytek neúplně spáleného uhlí. - 18. Křestní jméno peruánského politika (*1949); druh odlitku; obírat ovoce určitým způsobem; odpad; ?1?; pestrost. - 19. Drobný peníz; nerost; rostlina. - 20. Týkající se japonského města; ?3?; slovinská prozaička; bývalý podnik v Tanvaldu; plemeno psa; domácké ženské jméno; organická sloučenina. - 21. Popelnicový; íránská jazyková skupina; sídlo v Kazachstánu; literární dílo; bomba; rusky "jak". - 22. Sportovci; úklad; sudokopytník; skotská; řeka v Indii; tlačenice. - 23. ?2?; Forrestova televizní role; planetka; prolamování; plísnění; povyk. - 24. Chemický prvek; pata (v japonském bojovém umění); druh pavoukovce; rostlina; černý; nepatrná částečka. - 25. Druh hmyzu (dle Musila); dva američtí prezidenti; francouzské platidlo; americký kosmonaut; český sochař; vzácnosti; provazem zhotovené uzavření pytle s poštou. - 26. Zkratka jisté fyzikální veličiny; menší nádoby; řecký nadnářeční útvar; druh umění; bydliště; poškození; naloďovací šachta; český kněz 19. století. - 27. Arnaios; urychlit; slitina železa; ?1?; ?2?; ?4?; sídlo v Čechách; značka jednotky jisté fyzikální veličiny. - 28. Čarovná; chvost; římskými číslicemi 106; řecká kostýmní výtvarnice; ryba; části těla u členovců; ?1?. - 29. Část těla; ?1?; ?2?; perfektivní; rod ptáka; Evropanka; spojka. - 30. Jedno ze jmen univerzitního profesora v Helsinkách; lékařský přístroj; ?2A?; ?2A?; značka chemického prvku; ?3?. - 31. Vendeta; český herec; italský malíř; značka jednotky jisté fyzikální veličiny; ?3?. - 32. Sídlo v Indii; ?2?. - 33. Sumerský bůh.

ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 30. Sídlo v Německu. - 31. Naše vynikající atletka (Jarmila). - 32. Pták; polysacharid; ?3?. - 33. Filipínský přístav; podnik v Praze; výměšky sliznice. - 34. Tlamák; míčová hra; části lodi. - 35. Taneční prvek; první tekutina při pálení slivovice; střenky; bývalý podnik v Liberci. - 36. Zařízení na vypouštění vody z rybníku; nadmíru; světle zelený nerost; ugandský politik. - 37. Šelma; mázdra; druh brýlí; držet na ruce dravce. - 38. Kód jednoho z argentinských letišť; mezinárodní kód letiště na ostrově Papua-Nová Guinea; cizokrajný savec; uctivě někoho oslovovat. - 39. Předložka; anglicky "zmrzlina"; součást cepu; plastická hmota. - 40. Herec ve španělské thrilleru Lasa y Zabala; stav; ?3?; dvouletka. - 41. Prostředky proti nemoci; iniciály slovenského biologa (1923-1985); velikost šatů; koloniální; hudební nástroj. - 42. Spojka; africký jazyk; chabost; marnotratnice. - 43. Domácké mužské jméno; ?2?; africký kmen; ?1?; obec u Opavy. - 44. Jméno japonského právníka (1907-1980); ?1?; sídlo v Súdánu; kolovrátek; druh nádoby; trošky; druh onemocnění. - 45. Ryby; místnost v domě; ukazovací zájmeno; sídlo v Nizozemsku; americký virolog; bouřit; domácké ženské jméno; hmyzožravec; ?3?; ryba. - 46. Zákon řídící lidský osud; hinduistický bůh; domácké ženské jméno; nákladní auto; český spisovatel; druhy účesů; nepřátelsky; pták; bývalý český veřejný činitel. - 47. Domácké ženské jméno; mnohem; ?2B?; anglická zkratka expozice pokročilých výrobců z Ameriky; hudební nástroj; veselka; podmazat; důlní pracovník; vlněné tkaniny; rostlina. - 48. Korýši; tvorba lyrickoepických básní; ?3?; ?1?; sídlo v Malajsii; kůň s bílou lysinou; vzdálit; bývalý podnik v Banské Štiavnici; profesor univerzity ve Guelphu; nerost. - 49. Australský filmový herec; dokončovat práci; ?4?; druh onemocnění; ?2?; značka insekticidu; boháč; hornina; blouznivci; anglická zkratka Fermiho laboratoře. - 50. ?2B?; plemeno koně; týkající se heraldického znamení; královský místodržící v Čechách; zpěvní vložky v operetě; brazilská řeka; domácké mužské jméno; lidé vysokého věku. - 51. Šlehati; maličkost; člen skupiny nuklidů; profesor lékařství na amsterdamské univerzitě; pesticid; hornina; ostrý šustivý zvuk; slovenský spolek v Praze. - 52. Ženské jméno; druh projektivního zobrazení roviny; starořecký básník; vědec, který zavedl polarizaci u astronomických dalekohledů; ?2?; kuchařský výrobek; sportovní hra. - 53. Jméno australského zpěváka (*1957); ?2?; pojem z lingvistiky; mající žlutohnědou barvu; zaměstnanec v dolu; chvíle; anglický lékař. - 54. Slovenská spojka; město v Čechách; interpunkční znaménko (slovensky); město na Kypru; ?3?; nosiče k ukládání prken; kořalka. - 55. Druh čepice; patřící autorovi románu Písečná žena; rod brouků; druh hudební formy; znalý; uhlovodík; trosky. - 56. Španělská herečka; ?3?; bojový sport; člověk úspěšný v loterii; majitelé povrchových dolů; vzorování; dovršit. - 57. Máchat se; ?1?; domácké mužské jméno; prohlubina; chlácholit; planetka. - 58. Druh hvězdy; jednoduchý člun; autor Zátiší; baliti; sídlo ve Francii; částečný. - 59. Italská básnířka; vlivy; druh slepic; nouze; vydat táhlý štěkavý zvuk (o liškách). - 60. Pták; ?3?; syn sýmského krále; cizokrajná rostlina; pokolébat. - 61. Syn egyptského krále Béla (latinsky); ohýbati; členka rodiny; mést. - 62. Tentýž kolektiv; druh trhaviny.

Malá nápověda: Horní obrys křížovky tvoří vodorovná linka o délce 4 políčka, spodní obrys tvoří rovněž vodorovná linka o délce 7 políček.

Křížovka obsahuje celkem 376 výrazů s průměrnou délkou výrazů 5,73; tajenky – 26,4 %. Věříme, že oceníte kvalitu křížovky a přejeme hezký zážitek při luštění.

Použité prameny: 4-10, 12, 13, 15-17, 19, 20, 22, 24, 26, 36, 38, 41-43, 45, 47, 49-51, 53, 55, 57, 60, 66, 68, 70, 71, 76, 81-83. Další prameny použité ve 4. kole: České názvy živočichů; Encyklopedický slovník gastronomie; Lexikon bojových sportů; Slovník balkánských spisovatelů; http://www.imdb.com; http://www.horses-online.cz/; přehled kódů letišť na: www.mapping.com/airportcodes.html; https://sk.wikipedia.org/wiki/Interpunkcia; Seznam planetek na https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_planetek.

 

ZPRÁVA O 4. KOLE

Autor křížovky Jaromír Drápala nastražil na řešitelské kroužky falešnou tajenku MLSK umístěnou uprostřed konvice s kohoutí hlavou svisle shora dolů, kde existovala varianta PULSACE x PULZACE a do kříže bylo nutno použít výraz COLZI (viz MČSE 2/748 – heslo helioskopický okulár). Tento chyták ve většině případů však nezabral. Zcela bezchybné řešení zaslali pouze Kabrňáci a kroužek Gorali. Př. Vašinka získal jeden bod díky své nepozornosti. Kabrňáci poukázali na nesprávnou tvorbu tvaru k legendě „patřící autorovi románu Písečná žena“, kde měla být použita doložitelná forma ABEHO (viz Universum) místo naše výrazu ABEOVA. Tvorba koncovek u osobností z exotických zemí je diskutabilní a neexistují na to žádná pravidla.

Po čtyřech kolech je na čele kroužek Kabrňáci s jedním ztrátovým bodem.

Jaromír Drápala a Pavel Blažek, Ostraváci

 

                                                                          VÝSLEDKY 4. KOLA

0 ztrátových bodů: Gorali, Kabrňáci; 6: Rychtáři; 8: Permoníci; 40: Pašeráci; 99: Hradečtí Votroci. Mimo soutěž Jan Vašinka – 1 ztrátový bod.

 

                                                                          STAV PO 4. KOLE

1 ztrátový bod: Kabrňáci (celkové pořadí 10,5); 2: Gorali (pořadí 13); 10: Permoníci (pořadí 15,5);  42: Pašeráci (pořadí 16,5); 101: Hradečtí Votroci (celkové pořadí 17,5); 213: Rychtáři (celkové pořadí 29). Mimo soutěž: Vašinka – celkem 8 ztrátových bodů.