Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2018

 

Vážení přátelé a milovníci luštění křížovek!

Vítáme Vás na startu nového ročníku MLSK. V letošním roce se budeme věnovat nositelům Nobelovy ceny v jednotlivých oborech. Jména nositelů Nobelovy cen lze snadno nalézt v encyklopedii Universum (do r. 2004) nebo v Panorámě křížovek 6/2015 – 12/2015 (do r. 2014), případně na Internetu (Wikipedie), takže tajenky jsou dostupné pro všechny kroužky. Pro zlehčení řešení (snazší chycení) budeme v každém kole uvádět buď vnější nebo částečný obrys křížovky. Pod otazníky se skrývají jména nositelů Nobelovy ceny.

Autory jednotlivých kol budou střídavě Jaromír Drápala a Pavel Blažek. Přejeme Vám hodně úspěchů při řešení.

Řešení pátého kola MLSK 2018 zašlete nejpozději do 17. prosince 2018 na adresu prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc., Slavíkova 4419/30, 708 00 Ostrava – Poruba nebo e-mailem (nakreslené či čitelně naskenované) na adresu jar.drapala@seznam.cz nebo jaromir.drapala@vsb.cz Nezapomeňte svá řešení opatřit názvem kroužku a kontaktní adresou (včetně e-mailu).

 

Propozice MLSK 2018

Prameny MLSK 2018

• 1. kolo - zadání, zpráva, výsledky, řešení

• 2. kolo - zadání, zpráva, výsledky, řešení

• 3. kolo - zadání, zpráva, výsledky, řešení

• 4. kolo - zadání, zpráva, výsledky, řešení

• 5. kolo - zadání, zpráva, výsledky, řešení