Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2018

 

Řešení třetího kola MLSK 2018 zašlete nejpozději do 15. června 2018 na adresu prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc., Slavíkova 4419/30, 708 00 Ostrava – Poruba nebo e-mailem (nakreslené či čitelně naskenované) na adresu jar.drapala@seznam.cz nebo jaromir.drapala@vsb.cz Nezapomeňte svá řešení opatřit názvem kroužku a kontaktní adresou (včetně e-mailu).

 

NOSITELÉ NOBELOVY CENY
3. KOLO

 

Nesouměrně figurální křížovkový celek

složený ze dvou nesouměrných písmenných polomozaikovek, čtyř nesouměrných shlukových polomozaikovek a čtyř slabikových polomozaikovek, z nichž dvě jsou souměrné. Vnější obrys tvoří obdélník.

 

Použitá políčka:

Pro autorské ztvárnění obrazce použijte políčko typu A mj. 2x v řádku x, políčka typu B ve sloupci 8 (4x), políčko typu C v řádcích B, I a f (vždy 1x), políčko typu D ve sloupcích 11 (2x), 12 a 13 (1x), políčka typu E v sloupcích 8, 10 a 11 (vždy 1x) a políčka typu F ve sloupci 11 (2x), políčka typu G ve sloupci 15 (1x) a políčka typu I ve sloupci 15 (1x), políčko typu J se vyskytuje v křížovce pouze 3x. Políčko H zakreslete na pozici G11. Ztvárnění obrazce ponecháváme na estetickém citu řešitelů.

 

Jeden výraz je vepsán rébusově.

VODOROVNĚ: A. Film režiséra Martina Friče; sídlo v Nigérii; kotevní deska. – B. Necitelní; provincie v Kanadě; značka kovového prvku; česká rocková skupina. – C. Planetka; v hudbě prostě; bůžek lásky. – D. Patřící muži jistého jména; typ dopravního letounu; dílo Františka Podešvy. – E. Podsední kůň; karetní hra; nezkrocenost. – F. Letmý; obyvatelka světadílu. – G. Druh slitiny; český fyzik. – H. Slovensky „určitě“; řeka v Etiopii. – I. Sklopné vědro; zpívaná slabika; odněkud; rostlina. – J. Sídlo v Konžské demokratické republice; předložka; bulharský národní park; tmavovlasý muž. – K. Zkratka rozhlasové společnosti v Salvadoru; film režiséra Kurosawy; domácké ženské jméno; třepetati se; textilní materiál. – L. Tropická dřevina; velké množství; francouzský spisovatel. – M. Odvod na vojnu; konečná; doznání. – N. Druhorodička; dětské onemocnění. – O. Region v Chile; francouzský filmový herec. – P. Železniční vůz; důvěrný přítel Wilsona; železa na chytání zvěře. – Q. Genotypické složení populace; příběhy; domácké mužské jméno. – R. Překonávati nemoc určitým způsobem; sladký sirup; řadová číslovka; planetka. – S. Zavádět novinku ve výrobě; rostlina; spojka; mezinárodní kód letiště v USA. – T. Hlavní konstrukční princip v hudbě; vzteklina; sídlo na Rokycansku; tekutina. – U. Neschopnost chůze; odtok jezera Njasa; iniciály Iblova spolupracovníka; lístky; obálka přes vázanou knihu; ruská polévka. – V. Nástroj na vrhání; drtiti určitým způsobem; citoslovce bolesti; díly; vzrostlý les. – W. Pokrývat předměty jistým kovem; věčně hladová; slovenské domácké mužské jméno; řeka v Kanadě. – X. Jihoafrický kmen; zhotovování zbraně určitou technologií; skladatel krátkometrážního filmu Mélodie (2015); sportovní potřeba. – Y. Druh křivky; anorganická sloučenina; přihlouplý člověk; souboj. – Z. Druh pečiva; druh televizní snímací elektronky; vyslanci. – a. Rod ryb; žlábkovnice; zhoubný cizopasník bource hedvábníka. – b. Nor; někdejší španělské platidlo; romsky „slepý“. – c. Samočinný počítací stroj; polský scenárista; mužské jméno. – d. Skladba slovenského básníka; španělský herec; čeleď ptáků z řádu srostloprstých. – e. Planetka; štěnice; dílo ilustrované německým malířem (1868-1932). – f. Tímto způsobem; tázací zájmeno; typ lokomotivy; důl ve Francii; jihoafrický kmen. – g. Pracovna; japonská míle; slovenský buditel; archeologické naleziště dolů na měď v Bulharsku. – h. Výhradně; předložka; expresivní výraz pro party; rostlina. – i. Rostlina; stará thajská jednotka délky; zkrácenina mužského jména; umělá izolační hmota. – j. Sídlo v Lotyšsku; německy „zatarasit“; propagace. – k. Jho; nadávka; kmen v Botswaně. – l. Starověký zakavkazský kmen;  rostlina. – m. Jméno koně; bílá krystalická hmota; druh bankovky. – n. Egocentrický člověk; německý kameraman; francouzský malíř a grafik. – o. Domácké mužské jméno; rostlina; starší etiopské platidlo; úsek tenisového utkání. – p. Planetka; jméno polské filmové teoretičky; název bývalé prodejny; arabské mužské jméno. – q. Ukájet se; vzorec bromnanu draselného; anglicky „věno“; krátký. – r. Hornina; egyptské ochranné božstvo; hráti (na hudební nástroj); síla. – s. Pozorně; anglicky „svést“; krátké kabáty; starořecký hýřil. – t. Společnost (z latiny); sídlo v Kamerunu; samohláska; řeka v Etiopii. – u. Síla kapaliny (působící na předmět); přípravek z bavlníkových semen; malé zlobivé dítě. – v. Francouzsky „pravdy“; maďarský dramatik; planetka. – w. Plavkyně pěstující umělecké plavání; zkratka radiodálnopisné stanice; kdepak. – x. Domácké ženské jméno; značka chemického prvku; řeka v Středoafrické republice; indický hudební nástroj. – y. Bidlo pro drůbež; domácké ženské jméno; jméno americké herečky (*1947); druh motýla. – z. Látka vzniklá určitým biologickým procesem; nakupenina ledovcového slínu; svazek předpisů indického umění. – α. Živořiti; přístavní město v Jemenu; sůl kyseliny hlinité. – β. Český matematik; domácké ženské jméno; primát. – γ. Dvě ryby; sumerský bůh; část radiotelegrafického přístroje.

SVISLE: 1. 600 kusů; hvězdička; nerost; smažený pokrm; sekáč; izotop určitého prvku; paryba; pozorlivost; ostrov v Indonésii. – 2. Tajenka. – 3. Nevolníci; někdejší řeč potulných lidí; osoba schopná přenášet představy; druh školy; cvičební úbor pro asijský sport; domácké mužské jméno; druh likéru; chemické sloučeniny; sídlo v Mexiku; řeka ve Španělsku; terpenický keton. – 4. Sídlo na Filipínách; obyvatel afrického státu; dekontaminace; planetka; značka mýdla; zbytek; čidlo; řeka ve Francii; sídlo v Turecku; americký pacifista; rodička. – 5. Vyrobený ze slisovaných vláken; dravý pták; zařízení ve sdělovací technice; severská bohyně; kousavost; hrabaví ptáci; žabky provázející boha Čaka; topivo; akika; sídlo v Nizozemsku. – 6. Týkající se jemnozrnné zeminy (slovensky) mužské jméno; druh požárních vozidel; povídka japonského spisovatele (*1899); druh slitiny; sudokopytník; sečná zbraň; rostlina; vesele (v hudbě). – 7. Slovensky „náměstí s trhem“; ?1?; vztažné zájmeno; daná; zbarvená do žlutozelena; německý básník; mayský bůh; ?2?; celé číslo (anglická zkratka); glazura; ženské jméno; vápenný sintr na stěnách jeskyně. – 8. Spojka; ?3?; rozemnouti na malé kousky; duchovní; hinduistická bohyně; zanikání; přístroje k měření tvrdosti kovů; prát se; reprezentační stavba (dle NLA); druh porostu v Jižní Americe; přisvědčovat; latě u plotu; citoslovce smíchu; technika používaná v textilnictví. – 9. Značka chemického prvku; určení jakosti; týkající se barvicího zařízení; zalklý; ?4?; ?5?; ?6?; ?7?; ?8?; ?9?; značka chemického prvku. – 10. Předložka; planetka; francouzský filmový režisér; úplně; barmské platidlo; Múza; obřezávané staré stromy; meziprodukt při výrobě umělých vláken; japonský sportovní funkcionář; altánky; kostižer; herbicid; planetka; sídlo v Čechách; druh trhaviny; část rostliny; americký filmový herec; indiánský kmen. – 11. Citoslovce; jednotka hmotnosti v USA; sudokopytníci; ?10?; zkratka politické strany v Sierra Leone; pořád věřit;  osobní zájmeno; sídlo v Uzbekistánu; rostliny; francouzský rytec; mezinárodní kód letiště v USA; ?11?; druh kávy; druh slitiny. – 12. Autor publikace o slovenských malířích; hora v Německu; ?12?; skupina devíti not místo osmi; ženské jméno; anglicky „klasy“; vzletné podání uměleckého díla; zlatá římská mince; řeka v Itálii. – 13. Stoupenec buddhismu v Tibetu; morous; sezona; přivést na svět; tepat; zkratka jednotky kapacity paměťového média; jméno německého malíře Kiefera; izraelský básník. – 14. Násep; sídlo v Čechách; šelma; indický politik; osoba, na jejímž určení nezáleží; den mayského kalendáře; měsíček; užitková tráva; rostlina; nebezpečí škody. – 15. Jihoasijská rostlina; část vozíku; planetka; ložisko letních výtrusů rzi; servítek; domácké mužské jméno; součást oděvu Eskymáků; dlouhé a ničivé mořské vlny; portorický pokrm; prvek podobný uranu. – 16. ?13?; ?14?; ?15?; ?16?. – 17. Nemehlo; sportovní odvětví; vadný polotovar v dřevařském závodě; pakt; druh pavoukovce; vysušené šťávy z plodů okurkových rostlin;  druh pavoukovce; producent filmu Do Říma s láskou (2012).

Pomůcka: Ai Bunar

Použité prameny v 3. kole MLSK: 4, 5, 7-9, 12, 13, 15-21, 23-25, 39, 41-43, 45, 47, 50-53, 55-59, 61, 71, 76, 77, 81 -83, 85, 86.

Další prameny použité v 3. kole MLSK: K. Čálek: Slovník zkratek (Ugrofin, 2009), Velká všeobecná encyklopedie (1-20), Diderot 2000-2001, čtyři vydané díly (výraz je uveden v pomůcce), T. Hančl: Ejhle cirkusy a varieté (Rovnost, Brno 1995), IATA – kódy letišť (www.mapping.com/airportcodes.html), Výroční tisk SČHaK (7/2015), W. Weinmann: Lexikon bojových sportů (Naše vojsko, 1997), J. Černý: Nový encyklopedický slovník gastronomie (Ratio, 2005). Pro některé tajenkové výrazy použijte odkaz na https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Nositelé_Nobelovy_ceny_za_fyzio….

Celkem pramenů: 49.

Křížovka obsahuje celkem 357 výrazů s průměrnou délkou 5,92, délka tajenek: 23,3 %.

ZPRÁVA O 3. KOLE

řešení 3. kola MLSK 2018 zaslalo celkem 14 kroužků. Překvapivě se některé kroužky dopustily trivilálních chyb jako chybějící silné dělicí linky (Kabrňáci, Samotář, Rychtáři, Šíravan), tři krožky se dopustily chyb v křižování SHIRE x SHIRONEKO - správně ŠIRE x ŠIRONEKO (jednalo se o shlukovou křížovku), AMONÁL x GAÁL – správně AMONAL x GAAL (Kočí). Po třech kolech MLSKu jsou na čele už jen dva kroužky, a to Gorali a Permoníci.

Autorem 3. kola byl Jaromír Drápala.

 

VÝSLEDKY 3. kola

Gorali, Ječmínek, Pašeráci, Permoníci – 0 ztrátových bodů, pořadí 2,5; Kabrňáci, Hradečtí Votroci, Macejko, Pašáci, Samotář, Torysek, Trosky – 1 ztr. b. pořadí 8;  Staré hnízdo  – 2 ztr. b. pořadí 12; Rychtáři – 6 ztr. b., pořadí 13; Šíravan  – 9 ztr. b., pořadí 14; Bôbari, Ruža, Šohaji (nezaslali řešení) – 100 ztr. b., pořadí 16.

 

Pořadí po 3. kole

Gorali, Permoníci –  0 ztrátových bodů, pořadí 11; Kabrňáci,  Torysek – 1 ztr. b., poř. 16,5;  Samotář  – 2 ztr. b., poř. 22,5; Macejko – 7 ztr. b., poř. 20; Pašeráci  – 8 ztr. b., poř. 21,5; Staré hnízdo, Trosky – 9 ztr.b., poř. 27; Ječmínek – 10 ztr. b., poř. 25; Rychtáři – 12 ztr. b., poř. 25; Hradečtí Votroci – 14 ztr. b., poř. 30,5; Šíravan – 18 ztr. b., poř. 39; Pašáci – 104 ztr.b., poř. 35,5; Bôbari, Šohaji -  207 ztr.b., poř. 41,5; Ruža – 211 ztr. b., poř. 48.

 

Jaromír Drápala, Ostraváci