Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2020

 

Řešení prvního kola MLSK 2020 zašlete nejpozději do 16. února 2020 poštou na adresu Marian Mikuš, Haškova 941/2, 460 06 Liberec 6 nebo e-mailem (nakreslené či čitelně naskenované) na adresu mikusm@seznam.cz. Nezapomeňte prosím svá řešení opatřit názvem kroužku a kontaktní adresou (včetně e-mailu).

 

ANIMOVANÉ FILMY
1. KOLO

 

Šikmý nesouměrně figurální křížovkový celek

složený ze šesti souměrných střídavých polomozaikovek, jedné souměrné střídavé mozaikovky a dvou (jen velmi lehce) nesouměrných střídavých polomozaikovek

 

ŠIKMO ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. 20. díl tajenky. – 2. Soutok; vodní bylina. – 3. Královna; ou; týkající se kapitálu. – 4. Břečka; habrové větve; rybenka; titi; mužské jméno. – 5. Číše; 15. díl tajenky; 1. díl hesla a 1. díl tajenky. – 6. Ozdobný plastický motiv v podobě lidského obličeje; týkající se tělové bělavé mízy; obec na Třebíčsku. – 7. Chuchvalec; nenasytná; vlastní bývalému biskupovi v Córdobě. – 8. 2. díl hesla; mongolská národní lidová slavnost; Borka; sídlo v Rakousku; základní princip staročínské filozofie. – 9. Nacvičení divadelního kusu; opravení vozu; vymlácení obilí; vstupní píseň řecké tragédie; končetina; předložka; plavidla. – 10. Vlámský matematik; popěvek; vodní hlodavec; rotační kovací stroj; dílo Trzeszczakowské; ostrý kraj předmětu; Eduška; aromatický uhlovodík; 2. díl tajenky; druh lamy; děti. – 11. Zkratka Asociasce textilního, oděvního a kožedělného průmyslu; okres v Řecku; jméno fenky; Demka; hádavé; část Děčína; citoslovce posměchu; germánské ženské jméno; předložka; lidé, kteří pořádají výstavy; využitkovat (dle kartotéky NLA). – 12. Iniciály Epšteina; místo, kam se klade noha; 8. díl tajenky; výtržník; patřící muži jistého jména; připomínající mléko; hle; švýcarský chemik; 16. díl tajenky; kačení; ouha; ženské jméno. – 13. Opečený kousek těsta sypaný mákem; shodovat se; sorta hrušek; severský pták; ovinout se; 13. díl tajenky; 3. díl hesla; 5. díl hesla. – 14. Tesařská skoba; keltský název  Irska; ženská část islámského domu; vanuatský ostrov; šalby; novořecký básník; slovensky „litina“; vůbec ne. – 15. Alkaloid oměje; polévka; proplést; schopnost látky přijímat kapalinu vzlínáním; bantuský kmen na Zanzibaru; tkanina na výrobu stanů; zánětlivé onemocnění žlázy; etiopská jednotka objemu. – 16. Poarabšťovati; 7. díl tajenky; řasy; 12. a 23. díl tajenky; nocovati; nos (psí); Tajamův román; hora ve Všerubské vrchovině; značka pro mezzopiano. – 17. Projet lodí ruskou řeku; ženské jméno; vyrobený z jisté klihovité hmoty; francouzský skladatel a herec; plech na pečení; systém nucené práce v Latinské Americe; značka telluru. – 18. Tomel; činiti rustikálním; sovětský folklorista; pocházející z tlustokožce; dlouhá kost končetin; rumunský mistr Evropy v boxu; švédský jachtař (OH 1920); hlíza vstavačovitých rostlin. – 19. Sloužící k stiskání; pozdrav; druh trávy; kalus; ztroskotané lodi; moderní; cenný papír; na; název písmene řecké alfabety; železo a nikl. – 20. Dánská jednotka hmotnosti; pohoří v Alžírsku; 4. díl hesla; nejvyšší egyptský bůh slunce; albánská řeka; anglicky „nějaká novela“. – 21. Přisvědčovat; spojka; psí jméno; kosmonaut v Apollu 12; žebrák v domě Odysseově; společník. – 22. Usazeniny; známý francouzský přírodovědec a vynálezce; plácat; týkající se elektrody; dokonalý ničema. – 23. Poněkolikáté; nezaujímat určité místo; německý šachový skladatel; veřejnoprávní televize; ptačí mládě. – 24. 4. díl tajenky; mnoho. – 25. Alkaloid Mitragyny.

šikmo ZPRAVA VLEVO dolů: 14. Pihovatost. – 15. 17. díl tajenky; 18. díl tajenky; silné provazy. – 16. Postava z Almquistovy povídky; irské platidlo; bulharský prozaik; rudé zbarvení; italsky „autor“. – 17. Přepadle; monokrystal; šlépěj; foukání; domácky Josef (slovensky). – 18. Popínavý keř; slitina železa a niklu; nípání (podle Vrbové); boubele; hranol. – 19. Jehličnatý strom; kubánský filmový režisér; 21. díl tajenky; spolujezdec na tandemu; jedno ze jmen Lessinga; alpínum. – 20. Zoborožcovitý pták; sídlo v Maďarsku; citoslovce troubení; Libor; povyk; etiopský kmen; zkratka pro horní končetinu; citoslovce koňského ržání; mající jistou barvu. – 21. Kouti; citoslovce pocitu ošklivosti; silný chlup na tváři; odrůda hrušek; jméno feny; Nanda; peněžní soustava státu; úhor; 9. díl tajenky; léčivý přípravek. – 22. Nauka o odrazu zvuku; ta, která vystavuje na veletrhu; draví afričtí ptáci; italský básník; načesat; český kajakář (OH 1960); afghánská jednotka hmotnosti; výpadky paměti. – 23. Polský filmový režisér; nerostná surovina; 19. díl tajenky; 5. díl tajenky; kornoutek z těsta (podle Pacovského); kráčet. – 24. Brodivý pták; 14. díl tajenky; sloužící ke skaní; zástěra; žezlo; „živý kámen“; modlitebna v mešitě; francouzský dermatolog; naprostá neplatnost. – 25. Nizozemské platidlo; autor české dětské literatury; výhřez; bíti; opatřit něčím vpleteným; slovenská obec; hlazení; mluvka. – 26. Klenební pole; skládací přístřeší; porost stromů; jméno Simonaitytéové; sídlo v Chorvatsku; plazi z podřádu šupinatých; hojivě; výtrus hub uzrávající uvnitř mateřské buňky; pilina. – 27. Stáří; zásada; náš bývalý hokejista; domácké mužské jméno; zaúpění; pochutina; hlupačka; bezvýsledně; mající osm ok; solmizační slabika; špitání. – 28. Odrůda brambor; pst; skupina kmenů v Malajsii; savec; mongolští pastevci; podlahová krytina; sídlo v Gruzii; značka chemického prvku; koruny; podezřelý; skladiště; něžnost; za peníze získávati jistý druh borovice. – 29. Odlišný; světlovlasé mladé sportovkyně; bylina; denní; hinduistická bohyně; nepálská platidla; starší jednotka tlaku; bývalý podnik v Děčíně; stokoruna; ukazovací zájmeno. – 30. Jáma; barvení; esparto; německy „špejle“; úvodní; zkratka Západočeské univerzity; 6. díl tajenky. – 31. 10. díl tajenky; 3. díl tajenky; Orchestra Ensemble Kanazawa (zkratka); členové ruské strany socialistů revolucionářů; ukazovací zájmeno. – 32. Dusičnan; jihoamerický hlodavec; kopati; zatknout. – 33. Na patřičné místo a správně umístit (brýle na nos); paraguayský politik; vodní mor. – 34. 22. díl tajenky; vztahující se k něčemu mladému; propíchnout. – 35. Lehká jezdecká skoková soutěž; český tenorista; 11. díl tajenky; japonský filmový architekt; tázací zájmeno; rybářská síť. – 36. Leptáním poškozený; Dorkova povaha. – 37. Lest.

V 1. kole nebyly z Pramenů MLSK 2020, bod 1.2. seznam doporučených pramenů použity mimo jiné MEA; MEF; MEOH; MET; SAK; ESGV; EPM; ČNŽ; MEH; Matzner; MSJM; LČL; VSCS.

Naopak si doplňte pro toto kolo v seznamu pramenů v elektronické podobě Zkratky a značky na http://acronyms.thefreedictionary.com/

 

Zpráva o 1. kole

Na startu letošního ročníku MLSKu se sešlo úctyhodných 22 kroužků. Velice si toho vážíme a děkujeme za vaši chuť poprat se s dalšími filmovými křížovkami. Věříme, že vám zájem a  čas dovolí řešit až do posledního kola.

Všechny kroužky řešily první kolo s Mimoni velice dobře, chyby vznikly podle nás zejména z nepozornosti a nedostatečnou kontrolou překresleného řešení, případně se objevila zřejmě nedopatřením nevyplněná políčka. Bez ztrátových bodů řešilo 14 kroužků, ztráty ostatních jsou minimální. Odlišnosti v obrysu byly tolerovány.

 

Výsledky 1. kola

0 ztrátových bodů: Gorali, Hradečti votroci, Ječmínek, Kabrňáci, Lázeňáci, Macejko, Ostraváci, Pašeráci,Permoníci, Rychtáři, Samotář, Šohaji, Torysek, Valaši; 1: Hutníček, Kokos, Šíravan, Tatranec, Žilinci; 2: Pašáci; 3: Hanáci, 5: Staré hnízdo.

Přehled chyb:
Hutníček – 10/7 EDIT místo EDKA (Knappová 2015, heslo Eduarda)
Kokos – 14/8 ANI A MENT místo ANI O MENT (heslo ment v SSJČ)
Šíravan – 13/1 OPESANEC místo OPEKANEC (SSJČ)
Tatranec – 6/3 ..POTICE místo RAPOTICE (CJC 2/378)
Žilinci – 13/2 HARMINOVAT místo HARMONOVAT (SSJČ)
Pašáci – 12/1 NJE místo NSE (ME ledního hokeje); 14/6 DIKLAIOS místo DIKTAIOS (Slovník řeckých spisovatelů)
Hanáci – 10/2 nevyplněné políčko LA (SSJČ); 18/3 nevyplněná políčka PROPP (MČSE)
Staré hnízdo – 7/2 ALTOUNSKÁ místo HLTOUNSKÁ; 11/8 IDA místo IMA; 20/4 BTON místo ATEN; 23/3 KLINCH místo KLING

Těšíme se s Vámi všemi ve 2. kole letošního MLSKu a přejeme vám hodně zdaru i v této podivné virové době.

Karel Formánek a Marian Mikuš

 

MLSK2020-1.kolo-řešení