Nolčova křížovkářská maturita 2017

 

Milí přátelé,

je pro Vás připraveno 2. kolo NKM 2017. Jistě uvítáte spoustu tutovek pro snadné chycení se a minimální počet typů políček. Svá kompletní řešení posílejte na adresu: Zdeněk Chromý, Popelákova 21, 628 00 Brno, nebo mailem na adresu chromyz@seznam.cz, a to nejpozději do 15. května 2017. Těším se na Vaše řešení a přeji Vám hodně zdaru.

Zdeněk Chromý

 

STAROVĚKÝ EGYPT – 2. KOLO

Kanopa (též kanope) je egyptská pohřební ... (1), do níž byly ukládány vnitřnosti zemřelého, jehož tělo bylo mumifikováno. Název je odvozen od formy boha Usira, uctívaného ve městě Kanopu poblíž dnešního Abúkíru východně od Alexandrie. Kanopy jsou doloženy od 4. dynastie v několika podobách. K výrobě kanop byly používány různé ... (2), jako například ... (3), alabastr, ... (4), ... (5), bronz. Měly ... (6) v podobě lidské hlavy … (7), opičí hlavy … (8), ... (9) (Duamutef) a sokolí hlavy … (10), symbolizující čtyři Horovy syny. Kanopy jsou doloženy i u pohřbů některých posvátných zvířat, např. Ápidů.

 

NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ CELEK
se souměrným obrysem, složený z 1 souměrné střídavé polomozaikovky 
a 1 nesouměrné střídavé polomozaikovky

Skryty jsou: 1. tajenka (6) a 3. tajenka (7).

Políčka

VODOROVNĚ: A. Značka americia; solmizační slabika pro tón f. – B. Značka automobilů; ryba. – C. Španělsky „čichat“; město (zvláště Řím). – D. Konstrukce nesoucí střešní krytinu; značka křemíku; Loki; parasta. – E. Účes pásků; citoslovce troubení; stromový porost; esperantsky „rčení“. – F. Sbohem; typ pouzdření integrovaných obvodů (anglická zkratka); sídlo v Saúdské Arábii; zkratka pro národní park. – G. Kořisti; slovensky „tříska“. – H. Tlumoky; maskou zastříti; žádná věc. – I. Exkrement; moták; týkající se vos. – J. Gramatická kategorie; tázací zájmeno; váha semene rohovníku; římských 1001; osidla. – K. Velitel Sevastopolu; druh doutníků; ženské jméno. – L. Kdo se ničemu neučil; komáří zvuk; startovací hodiny; římská bohyně úrody; závody zpracovávající dřevo. – M. Předložka; spolupracovník Fanconiho; Riki; sporák; citoslovce vybídnutí k pozornosti. – N. Jméno režiséra Kovala; iniciály autora spisu Zdravotnictví; mužské jméno; muslimský klášter; francouzsky „halda“; iniciály národohospodáře Vavrečky; oddělení nemocnice (zkratka). – O. Příslušník rodu severských bohů; matako; druh plachty; bývalé lotyšské platidlo; nahý model; jméno psa; druh pepře. – P. Oslovovat příslušným titulem. – Q. Seznat; zkratka oxolinové kyseliny; uzavřená společenská skupina. – R. Viz 7; bezohledný člověk; existovat; viz 5. – S. Krasová povrchová deprese; vlněná tkanina; nádhery; milostně toužiti; metoda přírodního léčení. – T. Iniciály genetika Tatuma; sejmutí otisků všech prstů; popadie; lektor polského jazyka na Masarykově universitě; odrůda fazolu; proud. – U. Strom; obraz graffiti; autor první popisné gramatiky sanskrtu; listnatý strom; příbuzná. – V. Knedlíčky do polévky; kožní nemoc; hudební skladba; mišpule; švýcarská hora. – W. Kukačka; červenohnědá hlinka; frňákovníky; odrůda jetele; akceptovati; palma. – X. Pohoštění; rozlehlost; rostlina nesmrtelnosti; modrá barva; trojice čísel. – Y. Ženské jméno; hlupák; hrušeň; židovské nekvašené chleby; australský pták; indické váhové jednotky. – Z. Gula; kaktus; ledaři; břicho; Gal. – a. Brněnské nádraží; smrky; socha; slepá ulička; egyptský krokodýlí bůh. – b. Jehličnan; šalastrika; Gočárův žák; hustě nahromaditi. – c. Řídká; okázalost; Sapo. – d. Ženské jméno; africký stát; zaručovati se; ptačí mládě. – e. Zpevněné tily; kování; egyptský bůh uctívaný v podobě volavky. – f. Typický nerost fumarol a solfatar; setrvati beze změn; slabé; hra s kameny a s kostkami. – g. Polykati; židovská modlitební rouška; měsíčník. – h. Vrch nad Bělehradem; ruční zbraň; indické platidlo. – i. Y.

SVISLE: 1. Citoslovce bolesti; s podivem. – 2. Ochranná vrstva natavená na kovovém podkladu; mořské ryby; sedadlo; neučinit sjízdným. – 3. Ohrnout; potírat česnekem; numera; pěvci; zbožná úcta; slovenský prozaik; rostlina z čeledi Lamiaceae. – 4. Pobočná; trávy; japonský pokrm podávaný jako poslední chod; cukrovinkářské barvivo; viz 8; citoslovce zaklení; cizokrajný strom; mořský mlž; svěžest; chundelka; viz 9. – 5. Viz 2; střelná zbraň; nečekat v skrytu; velmi citlivě reagující bytost; antická jednotka k měření; lichokopytník; básník; svazovitý láček; květní útvary; náhorní paseka; antilopa; ukrajinské mužské jméno. – 6. Múza; boisseau; papoušek soví; druh účesu; střevíce; lak; řepa; vůdčí; doutnáky; palác ve Lhase; šéf. – 7. Viz 4; římské číslo; měsíc mayského kalendáře; kšandy; části stromů; rod jehličnanů; mariánská socha; jed; sekati; nájemné auto. – 8. Klamně předstírat; nezaútočit (výtkami); sídlo na Nigeru; obilniny; bylina mistrů; vodní rostlina; pramice; šroub s vnitřním šestihranem; štváti; drávidská jazyková skupina; oheň. – 9. Viz 6/1; mužské jméno; utlačovatel Chodů; tělísko v rostlinné buněčné plazmě; záložník; posvátná rostlina; děti; náhražka kávy; Asiaté; nepatrně; popíjení; meloun; jihoamerický jazyk. – 10. Vzácný krychlový nerost; montážní místnosti; blanket; jihoamerická vyhaslá sopka; viz 6/2; brodivý pták; proskurník; čluny; zeď bez maltového pojidla; získávati údaje (z počítače); obecná řečtina; tropické ovoce. – 11. Pocházející ze staré Persie; rozbírat; ručiti; poltivý plod kakostovitých rostlin; vulkanická hornina; klínek; viz 10. – 12. Domácké ženské jméno; lidé pracující namáhavě a bez odpočinku; sídlo v USA; herbicid. – 13. Příslušníci mládežnického hnutí; grafická technika.

 

ZPRÁVA O 2. KOLE

Druhé kolo zvládli 24 řešitelé na nulu, z čehož mám velkou radost. Křížovka nečinila větší potíže, z čehož pramení i mnohá slova uznání. Chybovalo se především v pasážích: h. PAJSA (Peníze celého světa) x 10. PULASAN (MČE 4/489) x g. MOLA (SSJČ, rodový název); dále Y. PYRUS (Větvička, Rystonová a spousta encyklopedií) x PYSKY (PSJČ). U některých řešitelů se objevila nevyplněná políčka i u jasných výrazů. Uznával jsem vedle autorského b. NASETI x NAPITÍ i POSETI x POPITÍ. Po 2. kole je bez bodové zátěže 18 řešitelů, ale pro nikoho není nic ztraceno, tak vydržte až do konce!

 

VÝSLEDKY 2. KOLA

0 ztrátových bodů: AEGER, ANDĚL, BA, Bonaventura D., Bonaventura Š., Drápala, Gašparín, Gonda, Hájiček, Haralík, Jaroš, Járová, JOHN, Juráň, KLEOPATRA, MIRIKINA, Páč, Pavelka, Podzemský, Sebera, SIVOK, Valíček, Vašinka, Vojník. – 1:  Dedera, Nack, Švub, VELKÝ. – 5: Kopřiva. – 9: Gášek. – 19: Urbanczyk.

 

STAV PO 2. KOLE

0 ztrátových bodů: ANDĚL, BA, Drápala, Gašparín, Gonda, Hájiček, Jaroš, JOHN, Juráň, KLEOPATRA, MIRIKINA, Páč, Pavelka, Podzemský, Sebera, SIVOK, Valíček, Vojník. – 1: AEGER, Járová, Nack, Vašinka. – 4: Bonaventura D. – 5: Bonaventura Š., Kopřiva. – 6: Švub. – 7: Haralík. – 8: Dedera, VELKÝ. – 15: Gášek. – 27: Urbanczyk.