Nolčova křížovkářská maturita 2018

 

PRAMENY NOLČOVY KŘÍŽOVKÁŘSKÉ MATURITY 2018

1. Základní prameny (PZ):
1. PČP – Pravidla českého pravopisu
2. SSČ – Slovník spisovné češtiny  pro školu a veřejnost,  Academia 2007
3. SSJČ – Slovník spisovného jazyka českého (1-4), Academia 1960-1971
4. NASCS –  Nový akademický slovník cizích slov, Academia 2005 
5. MČSE – Malá československá encyklopedie 1-6, ČSAV 1984-87
6. DID 8 – Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (1-8), Diderot 1999
7. UNI 10 – Universum – všeobecná encyklopedie (1-10), Odeon 2000-2001
8. ČSVaS – Haller a kol.: Český slovník věcný a synonymický (1-3), SPN 1969-77
9. NEOLOG 1 – Martincová: Nová slova v češtině - slovník neologizmů, Academia, 1998
10. NEOLOG 2 –  Martincová: Nová slova v češtině - slovník neologizmů 2, Academia, 2004
11. SCS-R –  Rejman: Slovník cizích slov, SPN 1966
12. SCS-ED – Slovník cizích slov, ED v Levné knihy 2006
13. CJC – Reisenauer: Co je co? (1-3), 2. vydání, Pressfoto 1982-84
14. KNAP 1 – Knappová: Jak se bude jmenovat?, Academia 1978 
15. KNAP 2  – Knappová: Jak se bude jmenovat?, Academia 2017
16. ZKR-ED –  Slovník zkratek, Encyklopedický dům 1994

2. Doporučené prameny (PD):
17. PSJČ – Příruční slovník jazyka českého (1-9), Státní nakladatelství 1935-57
18. ČJA – Český jazykový atlas (1-5 a dodatky), Academia 1992-2011
19. SNČ – Slovník nespisovné češtiny, Maxdorf, 2009
20. HUB – Hubáček: Malý slovník českých slangů, Profil 1988 
21. MACH – Machek: Etymologický slovník jazyka českého, 1971
22. ČBS – Český biografický slovník XX. století, Paseka 1999
23. ČSBS –  Československý biografický slovník, Academia 1992
24. ETK – Encyklopedie tělesné kultury (1-2), Olympia 1988
25. Sokol – Olympijské hry novověku (1974)
26. MEF - ME fotbalu
27. MEAT – ME atletiky 
28. MELH - ME ledního hokeje
29. MEŠ – ME šachu
30. Jordan – Encyklopedie bohů, Volvox Globator 1997
31. SAK – Slovník antické kultury (1974)
32. ESGV – Encyklopedický slovník geologických věd, (1-2), Academia 1983
33. EPM – Bernard a kol.: Encyklopedický přehled minerálů, Academia 1992
34. SVz – Svět zvířat (1-12), Albatros 1997-2001
35. VLS – Vokurka, Hugo a kol.: Velký lékařský slovník, MAXDORF 2002
36. BOT – Skalická, Větvička, Zelený: Botanický slovník rodových jmen ..., Aventinum 2012
37. Matzner a kol.: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby (1-4), Supraphon 1983-1990
38. MSJM – Chvojka: Malý slovník jednotek měření, MF 1982
39. RYS 2 – Rystonová: Průvodce lidovými názvy rostlin i jiných ..., Academia 2007
40. NCS – Hubinger: Národy celého světa, Mladá fronta 1985
41. PCS – Hlinka, Peníze celého světa, MF 1985
42. KS-ZEM – Šach, Bareš: Křížovkářský slovník – zeměpisné názvy, Beta Dobrovský 1999
43. SLO-ČS – Statistický lexikon obcí České republiky 2005
44. ZKR-EU – Elman: Velký slovník zkratek Evropské unie, East West Publ. Company 2000
45. SSJ –  Slovník slovenského jazyka (1-6), Vydavateľstvo SAV 1959-68
46. Šaling, Ivanová-Šalingová, Maníková: Veľký slovník cudzích slov, SAMO  2003 

3. Prameny ostatní (PO):
47. PSJČ – Příruční slovník jazyka českého (1-9), Státní nakladatelství 1935-57
48. B. Kočího Malý slovník naučný (1925-1929)
49. Pech: Velký slovník cizích slov (Kvasnička a Hampl 1948)
50. Křížek, Čech: Encyklopedie zbraní a zbroje, Libri 1997
51. Boháčková, Winkelhöferová: Vějíř a meč, kapitoly z dějin japonské kultury, Panorama 1987
52. Ottův slovník naučný, díly I – XXVIII a dodatky I – VI (reprint PASEKA/ARGO 1996 – 2003
53. Malý Ottův slovník naučný (J. Otto 1905-6)
54. Procházka a kolektiv: Příruční slovník naučný 1-4, ČSAV 1962-1967
55. Valíček: Užitkové rostliny tropů a subtropů, Academia 2002
56. Ouředník: Šmírbuch jazyka českého (Paseka 2005)
57. Kazmíř: Slovník valašského nářečí (Malina 2007)
58. Černý: Nový encyklopedický slovník gastronomie (Ratio, 2005),
59. Bachmannová: Slovník podkrkonošského nářečí (Academia 2016)
60. Hartlová a spol.: Slovník severských spisovatelů, 1998
61. Hodoušek a spol.: Slovník spisovatelé Lat. Ameriky, 1998

4. Překladové slovníky:
62. Hais, Hodek: Velký anglicko-český slovník, Academia, 1991
63. Kraft, Malovec: Esperantsko-český slovník, 1995
64. Neuman, Hořejší: Velký francouzsko-český slovník, Academia 1992
65. Dubský a kolektiv: Velký španělsko-český slovník, Academia 1999

5. Internetové prameny
1. http://www.mapping.com/airportcodes.shtml - kódy letišť
2. http://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/MPNames.html - seznam planetek
3. http://www.slovnik.cz - Vícejazyčné překladové slovníky
4. https://www.fdb.cz - (Filmová databáze)
5. http://kott.ujc.cas.cz - F. Š. Kott: Česko-německý slovník
6. http://www.pentathlon.cz

Další informace k pramenům naleznete v dokumentu Prameny v korespondenčních křížovkářských soutěžích (2017). Na použití jiných pramenů bude upozorněno, případně budou výrazy z méně častých pramenů uvedeny v pomůcce.