Nolčova křížovkářská maturita 2018

 

Milí přátelé,

řešení prvního kola zašlete nejpozději do 16. března 2018  na adresu  Stanislav Bulín, Hlučkova 812/10, 199 00 Praha nebo raději e-mailem (nakreslené či čitelně naskenované) na adresu stanislav.bulin@gmail.com

 

MODERNÍ PĚTIBOJ - 1. kolo

Myšlenka univerzální sportovní disciplíny, která by kladla vysoké nároky na všestrannost sportovců, pochází z antiky. Antický pětiboj se sice skládal z odlišných disciplín, ale základní myšlenka soutěžení ve sportovním odvětví, jež by spojovalo naprosto rozdílné sportovní disciplíny je s dnešním moderním pětibojem zcela shodná.

O obnovení antické myšlenky a současnou podobu moderního pětiboje se nejvíce zasloužil zakladatel novodobých olympijských her baron ... (1). Zejména díky jeho úsilí bylo nové sportovní odvětví zařazeno do programu OH. Svou olympijskou premiéru si moderní pětiboj odbyl na OH ve Stockholmu v roce 1912 a od té doby patří mezi ... (2)  sportovních odvětví, která byla zařazena do programu všech LOH. V roce 1948 byla založena ... (3), která začátkem roku 2018 zastřešovala ... (4) národních pětibojařských federací. Český (resp. československý) moderní pětiboj se stal členem mezinárodní federace v roce 1954 a do širšího povědomí české sportovní veřejnosti v polovině sedmdesátých let, kdy družstvo stříbrné medaile z OH v Montrealu a Jan Bártů přidal ještě bronz v individuální soutěži. Od té doby se naši pětibojaři dokázali na vrcholných pětibojařských soutěžích opakovaně prosazovat mezi nejlepšími. Jména některých z nich jsou v křížovce označena ??? a dvě jména jsou skryta.

 

NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK

složený z 1 nesouměrné střídavé polomozaikovky a 1 souměrné střídavé polomozaikovky

 

Oba skryté odborné výrazy (7 a 8) je nutno vypsat a lokalizovat.

Použité typy políček:

VODOROVNĚ: A. Podvědomé nucení. - B. ???. - C. Nerost. - D. Kalhoty z bavlněné tkaniny s oblými vroubky; přesný měřicí přístroj; cizokrajný strom. - E. Zasvítit; dokonale; ruské město. - F. Zaznít drsně; skladatel vícehlasých skladeb; anglicky "rubrum". - G. Osoba hrozící násilím a násilí vykonávající; sídlo na Blanensku; francouzská jednotka objemu; anglický mořeplavec. - H. Těleso vzniklé přeměnou idiozómu; rázy; napřažení paže k bodu; oddělitelná část přijímače. - I. Strakatá kráva; nilosaharský jazyk; sídlo v Kazachstánu; albánský politik. - J. Švýcarská řeka; neúplné stíny; část podsvětí; pletený oděv. - K. Titul nižších úředníků; norský spisovatel laponského původu; trumf v kartách. - L. Rostlina; melodie; kazit. - M. Iniciály z Moravy pocházejícího rakouského fyzika; nejlepší části; list karetní hry. - N. Rumunský kanoista. - O. Středoamerický ještěr; brazilský básník. - P. Alkaloid; pták; viz 4. - Q. Dokončit zajíkavou mluvu; provázky k vázání snopů; aromatická bylina; bubínek s rolničkami. - R. Pisatel kroniky; nerost; nemocní; společenský tanec; finský prozaik. - S. Německý skladatel; stoupenec hnutí ruské inteligence; poskakovat; rakouský spisovatel; ???; citoslovce. - T. Hlavuška; číslovka; alkaloid; rostlina; obojživelník; ostré hrůtky; setí. - U. Pověřit zastupováním; vykvést; nejvyšší panovnická moc; starý kůň; bezvýchodné stavy (zdrobněle); Iberie. - V. ???; český sochař; krvavé výjevy; ženské jméno cizího původu; březost; domácké ženské jméno; chrlit. - W. Bebizační slabika; planetka; sexagesimální; záclony; ozdoby; hořká tráva; viz 2. - X. Český skladatel; schovat; americký vynálezce; místnost pro sbírky (zdrobněle); popíchati; zkazit; anglicky "polák"; pták. - Y. Statkář přenechávající řízení hospodářských záležitostí správci; odvětví helmintologie; smyslová buňka citlivá na změnu atmosférického tlaku; ruské město; indické platidlo. - Z. Mongolská délková míra; jistá složka jisté vysoké školy; viz 3/1. část. - a. Značka kovového prvku; viz 1; obyvatelka slovenské obce (slovensky).

SVISLE: 1. ???. - 2. Válcovitý plášť síta. - 3. Značka birminghamské ocelářské firmy. - 4. Slepý pasažér. - 5. Portugalská tisková agentura. - 6. Mužské domácí jméno. - 7. Americký herec. - 8. Jednotka tlaku. - 9. Spojka. - 10. Předložka. - 11. Citoslovce; bebizační slabika. - 12. Těžkost; indická letecká společnost. - 13. Italský atlet; spojka podřadicí. - 14. Rakouský filozof; ruská řeka; předložka. - 15. Otáčivé pohyby; americký literát; naše hora. - 16. Český prozaik; dílo Ennia; africký kmen. - 17. Louh z popele; chemický prvek; účast v závodě. - 18. Cizokrajná dřevina; stratigrafický stupeň; japonské mužské jméno. - 19. Cvik podobný nedokončenému toči; car; núbijský bůh. - 20. Adamovské strojírny; zakončení šachových partií; laponské nářečí. - 21. Kůlna; uhlovodík; italská dutá míra. - 22. Hlupák; léčivá bylina; mrzutá ošklivá žena; britské platidlo. - 23. Britská objemová jednotka; polský malíř; domácké ženské jméno; africký kmen. - 24. Pramen vlasů; tektonické poruchy vrstev; španělské sídlo; řemení. - 25. Greenwichský střední hvězdný čas (anglická zkratka); anglický literát; tělní tekutina; domácké mužské jméno. - 26. Moderátor zpráv o počasí; slovenská dětská hra; americký herec; produkt včel. - 27. Loky; sídlo ve Finsku; komunista; rozhlasová společnost Salvadoru. - 28. Keltský bůh; škodlivý motýlek; voskově žlutá bylina. - 29. Východoindická rostlina; vypuštění hlásky; sdružení; antidetonační přísada do benzinu; citoslovce. - 30. Pseudonym básníka a revolucionáře z jižní Moravy; zasluhující trest; bohyně města Říma; chorvatské sídlo; sudokopytník. - 31. Ozdobný předmět k ovívání; viz 3/2. část; britský chemik; louka; norské sídlo; iniciály Baťuškova. - 32. Staré označení peruánských norem; vlak pohybující se na vzdušném polštáři; sumaterský nůž; mongolský pastevec; zatočený; rod rostlin. - 33. Ozubené kolečko s malým počtem zubů; oční vada; značka amerických aut; hledat; attier; chemická značka kovového prvku. - 34. Citrus; obor využívajících holých rukou jako léčebného nástroje; horda; jednotky hlasitosti zvuku; jméno herce Stenverse; okrsek. - 35. Plíseň tvořící modrošedé povlaky; mužské jméno; odveta; jméno zápasníka Pellinena; francouzsky "díra"; potravinářský závod; rozsáhlá epická báseň. - 36. Lelkovati; kazit; jeřáb; kanaánská bohyně; indická řeka; málokdy. - 37. Komedianti; kositi; římské číslo; německý grafik; karetní hra; španělsky "ryba". - 38. Podstatná součást tříslovin; anglicky "chtíč"; francouzský sociolog; ženské jméno; nezkroucené lusky sapanu; sídlo v Německu. - 39. Houževnatá; český kytarista; kubánská plošná míra; vyrovnaná hranice dříví. - 40. Ozdobná kapradina; domácké mužské jméno; zkratka souhvězdí Ještěrka; italské platidlo. - 41. Tisková konference; metamorfovaná hornina. - 42. Chemický prvek (slovensky); britský bobista. -  43. Esperantsky "ústřižek". - 44. Planetka; pokrýt. - 45. Slovenský architekt; sídlo v Rusku; planetka. - 46. Americký kameraman; planetka; citoslovce vyjadřující souhlas. - 47. Rostlina; děti; skupina Senoiů; den mayského měsíce. - 48. Nejpůsobivější věci; dolinky; syn Adama; španělská řeka. - 49. Vichřice; mužské jméno; římské číslo. - 50. Střenka; bambat; iniciály herce Čermáka. - 51. Nerost;  španělský herec. - 52. Houně. - 53. Nejvyšší řecká bohyně. - 54. Týkající se vln. - 55. Slovinský spisovatel. - 56. Upozorňující citoslovce.

Při tvorbě křížovky jsem nepoužil prameny č. 2, 11, 14, 23, 26-29, 31, 32, 35, 57 (a některé další).

 

ZPRÁVA O 1. KOLE

Do letošního ročníku NKM odstartovalo 25 soutěžících, tedy menší počet než v loňském roce. Celkem 14 řešitelů řešilo na nulu, ale ztráty ostatních jsou minimální a všichni tak mohou usilovat o dobré umístění. Chybovalo se zejména v těchto výrazech a pasážích: 39/2. KLAS (Matzner) x KRAKA (I-net, Kott) - zde nelze 39/2 HLAS, protože HLAS už je na A/1, dále se chybovalo v nesprávném obrysu obrazce v okolí výrazu Y/3 BARORECEPTOR. Řešení B-AR-O-R-E-C-E-P-TO-R nelze uznat, protože křižující výrazy OLEAR a OBR nejsou doloženy. 2 řešitelé se bohužel nevyhnuli překlepům či nedopisům. Některými řešiteli nenalezený výraz BSA je v Kočím.

 

VÝSLEDKY 1. KOLA

0 ztrátových bodů: Bernard, Drápala, Hanák, Jaroš, Járová, Juráň, Mikuš, Nack, Páč, Pětibojař, Podzemský, Sýkora, Vojník, Vychovalý; 1 – Pavelka, Vašinka; 2 – Bonavertura D., Bonavertura Š., Gonda, Sklenka; 3 – Gašparín, Sebera, Turek; 12 – Kopřiva; 16 – Švub.

 

ŘEŠENÍ 1. KOLA