Nové Přílohy Směrnic a materiál Opsané chyby

Na webových stránkách ČSHAK (https://www.cshak.cz/smernice) byly vyvěšeny dvě nové Přílohy křížovkářských Směrnic, a to: Legendové výrazy a Křížovky s legendou zvláštní povahy. Obě Přílohy byly připraveny, projednány a schváleny Odbornou křížovkářskou komisí a vstupují v platnost od 1. 1. 2020.

 

Rovněž byl doplněn materiál Opsané chyby (https://www.cshak.cz/seznam-opsanych-chyb) včetně seznamu, aktualizace 2020.