Odešel Jura Sýkora

 
Vážení přátelé,

dne 22. října 2021 nás opustil přítel Jura Sýkora, i když jak nám na parte připomíná, neopustil, jen nás předběhl. Jura Sýkora byl vynikající autor křížovek a řešitel křížovek, hádanek a logických úloh, v těchto čtyřech kategoriích byl nositelem mistrovských tříd. V Jemelíkově luštitelské akademii byl doposud nejúspěšnějším řešitelem a jako první bude promován akademikem JLA, žel in memoriam. Byl dlouholetým předsedou kroužku Valaši, organizoval a autorsky zajišťoval přebory ve Valašském Meziříčí a Vsetíně a vytvářel křížovky pro Lázeňské oříšky. Za svůj přínos hádankářskému a křížovkářskému hnutí byl vyznamenán Bronzovým a Stříbrným otazníkem.

Celá hádankářská a křížovkářská obec mu za všechno, co pro ni vykonal, děkuje a nikdy na něj nezapomene. Čest jeho památce!

Vladimír Jemelík

Parte ing. J. Sýkory