Podskaláci v roce 2021

 

Pražský kroužek Podskaláci proplul nástrahami roku 2021 ve dvou vlnách. V první polovině roku, kdy nebyla vhodná situace pro schůzky, rozesílal P. Šimek hádanky mailem, od září azyl kroužku nedaleko Podskalské celnice opět poskytovala jedna z členek ve svém pokoji s velkým stolem. Kolem něho se celý kroužek vejde, na setkání chodí od 5 do 7 řešitelů.

Mailového pololetí se zúčastnil i Slávek Plachý, kterého na schůzky práce nepustí, a společně s Dášou Rusou hádanky i vyhrál, když vyřešili 58 ze 60 tajů. Do řešení se zapojila také Andrea Skřivanová, která přitom stačila přivést na svět i další malou Podskalačku. Po prázdninách všechny 4 schůzky s tradičním programem absolvovala dámská trojice Rusá, Vodáková a Olšanská, další jednou pauzírovali. Na listopadovou schůzku přišel i nový řešitel Jan Hučín, snad se mu bude u velkého stolu líbit.

Křížovky tradičně chystal Vladimír Klos, úvodní bonmot „Dneska je to lehké...“ ani nemusel říkat, stejně to nebyla často pravda. Dagmar Rusá vyhrála 3 ze 4 kol, což stačilo na celkové vítězství před P. Šimkem a P. Zahajským.

AZ-kvízové otázky předkládala Dagmar Rusá a nejvíc správných odpovědí měli M. Vodáková, V. Klos a P. Šimek.

Hádanky skládal ze svého archivu Petr Šimek a s převahou opět vyhrála Dagmar Rusá, která vyřešila všech 48, dále se seřadili P. Zahajský, V. Olšanská, M. Vodáková a V. Klos. B. Plachý, který čelí covidu v první linii, si udělal čas na kolínské MČR, kam naopak někteří další členové dorazit nemohli. Podskaláci tam obsadili 6. místo v křížovkách a cenné 3. místo v hádankách, kde jim pomohla i silná kladenská posila.

Byl to podivný rok, ale Podskaláci prokázali odolnost, a přestože v nevelkém počtu, kroužek dále funguje, zúčastnil se HLK (2.), MAS (3.), MLS (11.), členové se střídavými úspěchy jezdí na přebory, soutěží v Louskárně, Bystřině a ČHL a obesílají i autorské soutěže.

Termínem setkávání je tradičně první čtvrtek v měsíci od 15.45 hodin. U stolu by se volná židle ještě našla, případným zájemcům informace poskytne a dotazy zodpoví D. Rusá (dasarusa@seznam.cz) nebo P. Šimek (petr.simek@seznam.cz).

PeŠ